Kina forurenser for oss

Forurensning blåser fra Kina, over Stillehavet, og inn over USA. Men ironisk nok stammer en del av utslippene fra varer som kineserne eksporterte til USA.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Benxi, stålindustri i Kina, februar 2013. (Foto: Andreas/Wikimedia Commons)

Kina er det landet i verden som slipper ut mest luftforurensing, og tilstanden er så ille at smogen kan ses fra rommet.

I første omgang er det det kinesiske folket selv som må slite med konsekvensene av den dårlige luftkvaliteten. Men luft forholder seg ikke til landegrenser. Selv ikke til svære hav.

Vestavindsbeltet blåser en del av forurensningen fra Kina, hele veien over Stillehavet og inn over California og andre stater på vestkysten av USA. Selv om det er USA selv som står for brorparten av egen luftforurensning, kommer en ikke ubetydelig del fra Kina.

Ikke overraskende har den voldsomme utviklinga innen kinesisk industri, ofte med lite kontroll av utslipp, vært gjenstand for heftige debatter. Men i siste utgave av PNAS retter forsker Jintai Lin og kollegaene hans fokuset mot et ubehagelig spørsmål:

Hvilken produksjon er det som lager denne forurensningen? 

Eksportartikler

En del av svaret er: Utslippene kommer fra produksjon av mobiltelefoner, Tver og andre varer som skal eksporteres til Europa og USA.

Nå kommer Lin og co med det den første analysen som tallfester hvor mye av den kinesiske forurensningen som faktisk stammer fra eksportvarer.

Resultatene viser at mellom 17 og 36 prosent av luftforurensningen i Kina blir skapt i forbindelse med produksjon av eksportvarer. Og 21 prosent av disse utslippene stammet fra eksport fra Kina til USA.

Dermed kan amerikanerne delvis takke seg selv når Kinas svoveldioksid, nitrogenoksider, karbonmonoksid og sot kommer blåsende inn over California.

Og i et større perspektiv kan vi alle spørre oss om hvem som skal ha ansvaret for forurensning som slippes ut i ett land, når produktene brukes i et annet.

Mer utslipp

Rike land kan velge å flytte produksjon av varer og tilhørende forurensning til lavkostland. Men i verste fall kan resultatet være mer forurensning globalt, dersom de nye produksjonslandene har mindre kontroll med utslipp.

Dersom produsentene i Kina hadde brukt like god teknologi for utslippsreduksjon som man gjør i USA, kunne mye av forurensningen vært unngått, skriver forskerne i PNAS.

Nå rammer den i stedet både kineserne og amerikanerne selv. Etter at USA flyttet mye produksjon til Kina har svovelforurensningen faktisk økt på vestkysten, mens den er redusert i de østre statene.

- Vi har satt ut vår produksjon og mye av vår forurensning, men noe av det blåser tilbake over Stillehavet og hjemsøker oss, sier forsker Steve Davis i en pressemelding.

- Denne forskningsartikkelen viser at det kan være nok av skyld å fordele.

Referanse:

J. Lin, et al., China’s international trade and air pollution in the United States, PNAS Early Edition, 20. januar 2014.

Powered by Labrador CMS