De viktigste kildene til svevestøv i Norge er veitrafikk, vedfyring og utslipp fra industrien, i tillegg til langtransportert svevestøv fra kontinentet.

Luft­forurensningen i Norge går ned, men påvirker helsen negativt

Selv om luftforurensningen i Norge har sunket jevnt de siste 20 årene, bidrar den likevel til en betydelig sykdomsbyrde og død, viser en studie.

Nivåene av luftforurensning er lavere i Norge enn i andre europeiske land, men en ny studie fra Norge og en rekke europeiske land viser at selv lave nivåer kan knyttes til dødelighet, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Til tross for at flere typer luftforurensning de siste 10–20-årene har sunket jevnt i hele landet, bidrar luftforurensning likevel til en betydelig sykdomsbyrde i Norge.

Det er først og fremst sårbare grupper som personer med astma eller andre luftveissykdommer, sykdommer i hjerte- og karsystemet og diabetes som får forverret sykdom og dør for tidlig av luftforurensning.

– Vi fant en sammenheng mellom langvarig eksponering for svevestøv og dødelighet også for de laveste konsentrasjonene i Norge. Dette er i samsvar med resultater fra andre land med lave nivåer av luftforurensning, sier Bente Oftedal, seniorforsker ved FHI.

Sammenhengene var sterkest for død av lungesykdom og lungekreft.

De viktigste kildene til svevestøv i Norge er veitrafikk, vedfyring og utslipp fra industrien, i tillegg til langtransportert svevestøv fra kontinentet.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS