Ingen nedgangstid for CO2

Til tross for økonomiske krisetider hadde globale CO2-utslipp bare en ørliten nedgang i 2009.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Med økonomisk krise, underskudd og nedgangstider over store deler av verden skulle man tro det var en trøst i ulykka:

Mindre “business as usual” og nedsatt produktivitet burde i hvert fall bety reduserte utslipp av klimagasser.

Men neida. En analyse av globale CO2-utslipp fra fossile brennstoff, publisert i Nature Geoscience, viser at reduksjonen i 2009 bare var 1,3 prosent lavere enn i 2008 - som var et år med rekordutslipp.

Denne reduksjonen tilsvarer bare fire dagers globale utslipp, påpeker professor Pierre Friedlingstein ved University of Exeter, som ledet undersøkelsen.

Mindre enn halvparten enn forventet

- Reduksjonen i utslipp i 2009 er mindre enn det halve av hva som var forventet for et år siden, sier professor Friedlingstein i en pressemelding.

- Dette er fordi fallet i globalt BNP (brutto nasjonalprodukt) var mindre enn antatt, og fordi karbon-intensiteten av globalt BNP - mengden av CO2 som slippes ut per enhet BNP - bare hadde en forbedring på 0,7 prosent, i stedet for 1,7 prosent som er den gjennomsnittlige målsetningen per år.

Store reduksjoner i vestlige land

Den internasjonale undersøkelsen var ledd i et årlig karbonbudsjett produsert av forskningsnettverket Global Carbon Project.

Analysen viser at finansproblemene tross alt satte noen spor på utslippsstatistikken.

Vestlige industrialiserte land hadde relativt store reduksjoner i CO2-utslipp i fjor:

Utslipp i Storbritannia var 8,6 prosent lavere i 2009 enn i 2008, og andre industrialiserte land har lignende tall, inkludert USA, Frankrike, Tyskland og Japan.

Vekst i India og Kina

Men denne reduksjonen ble oppveid av økonomisk vekst i land som India og Kina, som registrerte rekordutslipp av CO2.

Kina økte utslippene med åtte prosent sammenlignet med 2008, mens India økte med 6,2 prosent.

For andre land med voksende økonomi var det en lignende utvikling. Disse nasjonene har en relativt karbon-intensiv produksjon og er i stor grad avhengige av kull, som medfører store CO2-utslipp.

Fortsetter trenden som forventet, regner forskerne med at vi snart vil være tilbake på gamle utslippsrater - og vel så det.

Prognosen for 2010 er at globale utslipp fra fossile brennstoff vil øke mer enn tre prosent, som har vært snittveksten dette tiåret før finanskrakket kom.

25 prosent reduksjon

Men en liten positiv nyhet har forskerne plass til. Undersøkelsen viste at globale CO2-utslipp fra avskogning hadde blitt redusert med over 25 prosent siden 2000, sammenlignet med 1990-årene.

- For første gang har skogtilvekst i tempererte soner overkompensert for utslipp fra avskogning, sier professor Corinne Le Quéré fra University of East Anglia.

- Dette kan være de første tegn på netto CO2-oppfanging i skogområder utenom tropene.

Referanse:

P. Friedlingstein et.al: Update on CO2 emissions (Nature Geoscience 21 November 2010, doi:10.1038/ngeo1022)

Lenker:

The Global Carbon Project

Global CO2 emissions back on the rise in 2010 (University of Exeter pressemelding)

Powered by Labrador CMS