Ifølge en ny studie fører luftforurensing til dobbelt så mange dødsfall som tidligere målt. (Foto: Lee Jin-man / AP / NTB scanpix)

Ny studie:
Dobbelt så mange dør av luftforurensing som tidligere målt

8,8 millioner mennesker dør for tidlig som følge av luftforurensing hvert år, ifølge en ny studie. Det er dobbelt så mange som tidligere målt.

– Dette betyr at luftforurensing fører til flere dødsfall i året enn røyking, som Verdens helseorganisasjon (WHO) anslo sto bak 7,2 millioner dødsfall årlig i 2015, sier professor Thomas Münzel ved Mainz universitetssykehus i Tyskland. Han er en av forfatterne bak den nye studien.

– Røyking kan man velge bort, men det kan man ikke med luftforurensing, fortsetter han.

Ifølge studien som ble publisert i European Heart Journal mandag, fører luftforurensing til 790 000 for tidlige dødsfall i Europa og 8,8 millioner slike dødsfall på verdensbasis hvert år. Bare i Kina er det 2,8 millioner dødsfall per år.

Forskerne har regnet ut at forurensing fra kjøretøy, industri og landbruk forkorter livene til dem som dør for tidlig, med 2,2 år i gjennomsnitt. Ultrafine svevestøvpartikler kjent under betegnelsen PM2.5 er årsaken til de fleste dødsfallene, ifølge forskerne.

– Ny informasjon tilsier at helseeffektene av PM2.5 er langt verre enn tidligere antatt, sier Jos Lelieveld ved Max-Plank-instituttet, som er en av forskerne bak studien.

Til tross for et relativt strengt europeisk regelverk er det flere luftforurensningsdødsfall i Europa enn i verden i gjennomsnitt. I Europa er det 133 dødsfall per 100 000 innbyggere, mot 120 dødsfall per 100 000 innbyggere i resten av verden.

Dødsfallene i Europa blir forklart med at det er dårlig luftkvalitet og stor befolkningstetthet, som fører til at befolkningen blir svært utsatt for forurensing.

Powered by Labrador CMS