Hodepinetabletter er hormonforstyrrende

Smertestillende reseptfri medisin har samme hormonforstyrrende effekt som de fryktede ftalatene i miljøet. Det kan være årsaken til menns dårlige sædkvalitet, testikkelkreft og barnløshet. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gravide som tar hodepinetabletter med paracetamol, ibuprofen eller acetylsalisylsyre, har en økte risiko for å få guttebarn med testikkelmisdannelser.

Stoffene er nemlig hormonforstyrrende på samme måte som de fryktede ftalatene som brukes som bløtgjørere i PVC-, plast-, farge-, lakk- og kosmetikkprodukter.

Én hodepinetablett gir like mye hormonforstyrrende stoff som de fleste gravide får inn i kroppen via alle andre kjente kilder til sammen gjennom hele graviditeten.

Visste du

Paracetamol er hittil blitt oppfattet som det eneste sikre legemidlet å innta for gravide.

Dansk forskning

Sammenhengen er avslørt i en dansk studie som er gjennomført av Rigshospitalets Avdeling for reproduksjon og vekst samt DTU Fødevareinstituttet. Resultatene er offentliggjort i tidsskriftet «Human Reproduction».

Studien er ledet av seniorforsker Henrik Leffers fra Rigshospitalet, og han er urolig over oppdagelsen.

Hodepinetablettenes hormonforstyrrende effekt kan ifølge Leffers være forklaringen på at et stigende antall gutter fødes med misdannelser på kjønnsorganene og at flere og flere menn har dårlig sædkvalitet og blir rammet av testikkelkreft.

– Hodepinetabletter er et viktig legemiddel fordi det kan redusere livstruende feber og lindre uutholdelige smerter.

– Men studien vår viser at pillene dessverre har en hormonforstyrrende effekt. De kan hemme testosteronnivået hos guttefostre, slik at kjønnsorganene deres ikke utvikles skikkelig under graviditeten, sier han.

Leffers har nå fått sparken fra avdelingen på Rigshospitalet, på bakgrunn av personlige motsetninger og ledelsens misnøye med Leffers’ presentasjon av forskningen på konferanser og lignende. Les mer om dette i egen sak.

Rotteforsøk og menneskestudier

Den nye studien er todelt og består dels av dyreforsøk på rotter, dels en studie på mennesker.

I menneskestudien har man kartlagt misdannelser på nyfødte guttebarns kjønnsorganer og har satt det opp mot mødrenes forbruk av smertestillende medisiner under graviditeten.

Begge studiene viser at de virksomme stoffene i hodepinetabletter har en hormonforstyrrende effekt. De hemmer nemlig dannelsen av det mannlige kjønnshormonet testosteron, som spiller en sentral rolle i fostrenes kjønnsutvikling.

Hormonet styrer den utviklingen som gjør fosteret til et guttebarn med ferdigutviklede kjønnsorganer.

– På bakgrunn av vårt nye funn vil jeg oppfordre myndighetene til å ta opp doseanbefalingene til revisjon og å sette et merke på innpakningene med en advarsel til gravide, sier han.

Det norske Legemiddelverket har kommet med en kommentar til resultatene på sin nettside:

- Paracetamol er fremdeles første valg som smertestillende eller febernedsettende behandling hos gravide, men bruken bør være så kortvarig som muliug, skriver Legemiddelverket.

Videre informeres det om at den danske undersøkelsen vil bli diskutert i den europeiske, vitenskapelige arbeidsgruppen for bivirkninger.

Kun hannrotter

Ulla Hass har ikke undersøkt effekter på hunnrottefostre.

Man har bare studert hodepinetablettenes effekt på hannfostre fordi man hadde en mistanke om at de var antiandrogene, dvs. at de hemmet dannelsen av det mannlige kjønnshormonet testosteron.

– Jeg har aldri sett noe lignende

Seniorforsker Ulla Hass fra Matvareinstituttet på DTU har hatt ansvaret for dyreforsøkene, som gikk ut på å gi hunnrotter de smertestillende midlene mens de ventet unger.

– Effektene vi så hos hannrottefostre, er nøyaktig de samme som man ser med de hormonforstyrrende ftalatene, nemlig feilutviklede kjønnsorganer. Forsøkene viste en klar effekt på hannfostrenes kjønnsorganer ved doser som ligger svært tett på den anbefalte maksimale mengden til voksne, og altså også gravide, sier Hass.

Myndighetene fastlegger normalt dosene for et legemiddel ut fra den laveste mengden som gir en skadeeffekt i dyreforsøk.

Aksepten av bivirkninger fra medisin som ikke skal behandle livstruende sykdommer, som for eksempel hodepinetabletter, er svært strenge. Her legger myndighetene vekt på at det er en sikkerhetsmargin, dvs. at den maksimale dosen settes til å være betydelig lavere enn den som gir skader.

Den nye studien viser imidlertid at det i tilfellet med hodepinetablettene slett ikke er noen sikkerhetsmargin. Forskerne ser allerede en skadelig effekt på forsøksdyrenes kjønnsorganer ved noe som er svært tett på vanlige doser. Det gir en risiko for at forbrukere får hormonforstyrrende skader.

– Jeg har aldri tidligere opplevd å finne hormonforstyrrende effekter i dyreforsøk ved en dose så tett på det som vanlige mennesker inntar. Det peker på at det ikke er noen sikkerhetsmargin ved bruk av hodepinetablettene og at det er forbundet med en risiko å innta smertestillende reseptfri medisin, sier hun.

Jo høyere dose, jo større effekt

Resultater fra dyreforsøkene ble underbygd av menneskestudien fra Rigshospitalet. Henrik Leffers og kollegene hans har undersøkt gravides inntak av hodepinetabletter og sammenholdt det med undersøkelser av testiklenes plassering hos nyfødte gutter.

– Resultatene viser at bruk av smertestillende reseptfri medisin var koblet til testikkelmisdannelsen kryptorkisme, hvor testiklene ikke er falt skikkelig ned i pungen. Skadevirkningene vokste i takt med dosene. Tar man flere forskjellige slags smertestillende medisiner samtidig, blir effekten mye kraftigere, sier Leffers.

Effekten var tydeligst for de kvinnene som hadde tatt hodepinetabletter fra fjerde til sjette måned av graviditeten. Det er nettopp den perioden hvor guttefostrenes kjønnsorganer utvikler seg.

Kvinner som hadde tatt hodepinetabletter i mer enn to uker i den perioden, hadde to en halv ganger større risiko for å få et barn med testikkelmisdannelser. Kvinner som kombinerte forskjellige former for hodepinetabletter, hadde hele 22 ganger høyere risiko.

– Det er evnen til å reprodusere seg pillene rammer, så dette er alvorlig. Vi er bekymret over resultatene fordi gravide tror det er ufarlig å ta pillene og ikke oppfatter dem som medisin, sier Leffers.

Fremdeles usikkert hvor mye som skal til

Det store spørsmålet er hvor mange hodepinetabletter som skal til, og gjennom hvor lang tid, før det er en risiko for skader.

På det punktet hersker det fortsatt stor usikkerhet fordi studiene som er blitt utført, har mange svakheter og derfor er usikre. Gravide oppgir for eksempel ikke alltid at de har tatt hodepinetabletter fordi de ganske enkelt ikke oppfatter dem som medisin.

– Jeg tror man må ta de smertestillende stoffene i høye doser gjennom en ukes tid før det for alvor er en risiko. Men realiteten er at vi trenger flere studier før vi kan si noe med sikkerhet, sier Ulla Hass.

Henrik Leffers legger til at de såkalt mekanistiske studiene, som er utført av deres franske samarbeidspartner, viser at det er redusert testosteronproduksjon allerede ved svært lave nivåer av stoffene.

Risikoen for misdannede kjønnsorganer hos nyfødte gutter øker når mor spiser hodepinepiller under graviditeten. (Foto: iStockphoto)

Hass og Leffers understreker at de ikke ønsker å skremme de gravide, at de fleste av de kvinnene som har tatt hodepinetabletter under graviditeten i studiene, ikke har fått gutter med misdannelser.

– Som forsker og som privatperson vil jeg imidlertid råde gravide til å tenke seg godt om før de tar smertestillende midler. Jeg synes så avgjort de skal snakke med legen sin om det hvis de trenger smertelindring, sier Hass.

Gravide bør minimere forbruket

Videnskab.dk har spurt den danske Lægemiddelstyren om hvordan de forholder seg til den nye studien.

Den ansvarlige på området, toksikolog Henrik Tang Vestergaard fra avdeling for godkjenning av nye legemidler, opplyser at de kjenner de nye resultatene, og at man vil følge dem opp i det øyeblikket de er blitt publisert, noe de foreløpig ikke er.

Institutt for Rasjonell Farmakologi, som gir råd til Lægemiddelstyrelsen om bruk av legemidler, vil imidlertid gjerne kommentere på studien i generelle vendinger.

– Jeg synes det er viktig at man får bekreftet de dataene med flere studier, siden det kan være snakk om et tilfeldig funn. Men generelt kan man si at legemidler og graviditet ikke hører sammen og det gjelder også reseptfri medisin. Budskapet til gravide er at de bør minimere bruken av alle former for medisin, og det gjelder også hodepinetabletter, sier instituttsjef og spesialist Steffen Thirstrup.

Inspirert av egen pillebruk

Aspirin (acetylsalisylsyre) ligner ftalatenmonometylphthalat (MMP).

Det var smerter i den ene foten som førte Henrik Leffers på sporet av oppdagelsen tilbake i 2008. Smertene var så sterke at han var nødt til å ta smertestillende medisiner.

Pillene fikk ham til å fundere over hvordan de rent biologisk virket på kroppen, og for å lære mer surfet han litt rundt på internett.

– Jeg kom over en illustrasjon av den kjemiske oppbygningen av aspirin, og det slo meg at den hadde en påfallende likhet med et kjent ftalat.

– Likheten var så stor at jeg fikk en mistanke om at aspirin og ftalat kanskje hadde flere egenskaper til felles – kanskje ftalatet var smertestillende?», sier Leffers.

Den sammenhengen bestemte han seg for å undersøke nærmere, så sammen med ph.d.-student David Møbjerg Kristensen kastet de seg derfor ut i en serie reagensrørforsøk med forskjellige ftalater og andre stoffer som også er kjent for å være hormonforstyrrende.

Det viste seg at 39 av 60 forskjellige hormonforstyrrende stoffer var smertestillende. De hemmer tilsynelatende cellers produksjon av signalstoffet prostaglandin, som framprovoserer smerter i kroppen.

Når en stor del av de hormonforstyrrende stoffene var smertestillende, så kunne også det omvendte vise seg å gjelde:

Altså at de smertestillende stoffene i hodepinetablettene var hormonforstyrrende.

Henrik Leffers ba seniorforsker Ulla Hass fra DTU Fødevareinstituttet om å undersøke nærmere. Hun gjennomførte rotteforsøk som bekreftet at de smertestillende stoffene er like hormonforstyrrende som mange ftalater.

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no

Lenker:

Seniorforsker Ulla Hass’ profil

Seniorforsker Henrik Leffers profil

Referanse:

David Møbjerg Kristensen; Ulla Hass; Laurianne Lesné; Grete Lottrup; Pernille Rosenskjold Jacobsen; Christele Desdoits-Lethimonier; Julie Boberg; Jørgen Holm Petersen; Jorma Toppari; Tina Kold Jensen; Søren Brunak; Niels E. Skakkebæk; Christine Nellemann; Katharina M. Main; Bernard Jégou og Henrik Leffers;
Intrauterine exposure to mild analgesics is a risk factor for development of male reproductive disorders in human and rat; Human Reproduction, november 2010.

Powered by Labrador CMS