- Tørke i Afrika utløst av vestlig forurensning

Utslipp i vesten kan ha vært med på å sette i gang de alvorlige tørkeperiodene som har rammet Sahelregionen i Afrika de siste tiårene. Det mener forskere fra Australia.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tørkeperiodene i Sahelregionen har vært blant de verste verden har opplevd, og har ført til de tragiske sultekatastrofene som rammet land som Etiopia på 1980-tallet. Selv om årsakene til tørkeperiodene har vært uklare for klimaforskerne, har følgene vært åpenbare.

I de verste tørkeperiodene, som mellom 1972 og 1975 og 1984 og 1985, har flere millioner mennesker sultet i hjel.

Forurensing i atmosfæren

Ved Australias nasjonale forskningsorgan, CSIRO, har forskere kjørt simuleringer på det globale klimaet, og Leon Rotstayn tror han vet hva som har vært årsaken til tørkeperiodene. Globale klimaforandringer er nemlig forårsaket av mer enn drivhusgasser. Forurensning i atmosfæren spiller også en viktig rolle, mener forskeren.

Skyer av svovel som blir spydd ut sammen med sot, organisk karbon, ammonium og nitrat ved forbrenningen av fossile brennstoff beveger seg gjennom atmosfæren. På sin ferd skaper de små aerosoler, eller partikler i luften, som påvirker skydannelsen. Forskerne mener dette forandrer temperaturen på jordens overflate, og fører til endringer i regionale klimamønster.

Klimasimuleringer

Sahel er et løst definert belte tvers over Afrika; det ligger like sør for Sahara og inkluderer deler av Etiopia i øst og Guinea i vest. Området har vært rammet av de mest vedvarende tørkeperiodene i verden, med nedbørsmengder som har sunket med mellom 20 og 50 prosent.

De australske forskerne har simuleringer av det globale klimaet som inkluderte interaksjoner mellom utslipp av svoveldioksid og skydannelse. Svoveldioksid skaper sulfatpartikler som fungerer som kondenseringskjerner for skyer.

Med flere kjerner dannes flere skyer enn normalt av små dråper. Denne typen skyer er lysere og varer lengre, slik at de reflekterer mer av sollyset tilbake i verdensrommet, og kjøler dermed ned jordoverflaten under.

Svovelutslipp fra 1980-tallet

Når de australske forskerne inkluderte de enorme svovelutslippene fra den nordlige halvkule på 1980-tallet i modellen, ble jordens overflate i nord kjølt ned sammenlignet med overflaten i sør, og dette flyttet det tropiske regnbeltet sørover, og forårsaket tørke i Sahelregionen.


- Dette er foreløpig spekulativt, og modellen er ikke veldig raffinert, men det er meget interessant. Det er første gang jeg ser en forbindelse mellom forurensing på våre breddegrader og klimaet i tropene, sier Johann Feichter ved Max Planck institute for meteorology i Hamburg til New Scientist.

Feichter mener svovelutslippene sannsynligvis har forverret den naturlige syklusen med tørker som ville ha forekommet uansett.

Utslippene er redusert

Australske Rotsatyn mener tørkene har avtatt de siste årene på grunn av lovgivning i Nord-Amerika og Europa for å redusere utslippene av svoveldioksid. Dette har vært svaret på en annen miljøkrise, nemlig sur nedbør.

Forskerne mener også at dagens forurensing over Kina har påvirket sommermonsunen der. Nord i Kina har man opplevd flere tørker i 1997, 1998 og 1999.

De tropiske og østlige delene av Australia har opplevd en økning i nedbørsmengden. Dr. Rotstayn mener dette kan henge sammen med en tilsvarende effekt, men innrømmer at flere studier er nødvendige for å gi svar.

Forskerne har nylig publisert sine resultater i Journal of Climate.

Pressemelding fra CSIRO

Powered by Labrador CMS