I dette illustrerte fargebildet fra NASA vises det blå og lilla hullet i Jordens beskyttende ozonlag over Antarktis den 30. oktober 2023.

Studie viser «global suksess» i kampen for ozonlaget

Nivåene av gasser som bryter ned ozonlaget har gått ned tidligere enn ventet. 

På 1970-tallet gikk alarmen om at bruk av freon i kjøleskap og spraybokser kunne bryte ned ozonlaget i atomsfæren, som beskytter mot solens UV-stråler. For å begrense bruken av freon ble Montrealprotokollen signert i 1987.

Ozon-drepende gass på retur

Flere tiår senere omtaler forskerne innsatsen for å redde ozonlaget som en «stor global suksess». Konsentrasjonen av hydroklorfluorkarboner (HKFK), en annen gass som bidrar til hull i ozonlaget nådde toppen i 2021 og har avtatt siden den gang. 

Det er fem år tidligere enn ventet, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nature Climate Change.

Selv om nedgangen fra 2012 til 2023 var mindre enn 1 prosent, peker forskerne på at det går rett vei. Mange av de ozonnedbrytende stoffene med lang levetid, er også kraftige drivhusgasser, så om det blir mindre av dem, bremser det også klimaendringene, skriver forskeren.

Vanskeligere med fossilt brensel

– Resultatene understreker hvor viktig det er å få på plass – og følge – en internasjonal protokoll, sier hovedforfatter Luke Western fra universitet i britiske Bristol.

Han tror det blir vanskeligere å gi opp klimaødeleggende fossilt brensel enn det var HKFK og andre lignende forbindelser. Han minner om at Montrealprotokollen påvirket en relativt liten industri og bare krevde at bedriftene endret produktene sine, ikke hele virksomheten.

– På en måte er det et større beist som må beseires nå, sier Western til Washington Post om kampen mot klimaendringene.

Få med deg ny forskning om naturvitenskap:

Powered by Labrador CMS