Resultatet underbygger at også vi mennesker bør prøve å unngå skadelige stoffer. (Foto: Iuliubo / Shutterstock / NTB scanpix)

Hunders sædkvalitet faller markant

Den fallende sædkvaliteten skyldes antagelig hormonforstyrrende stoffer, mener forsker.

Hormonforstyrrende stoffer

Begrepet hormonforstyrrende stoffer dekker både naturlige og syntetiske stoffer som forstyrrer hormonbalansen i dyr og mennesker.

Hormoner styrer blant annet kroppens kjønnsutvikling og vekst.

Mange studier har vist en sammenheng mellom hormonforstyrrende stoffer og skadelige virkninger i mennesker og dyr.

Stoffenes virkning

Man mistenker blant annet en sammenheng mellom hormonforstyrrende stoffer og utvikling av testikkelkreft, dårlig sædkvalitet og fødselsdefekter.

Det kan imidlertid ikke bevises.

EU har laget en liste med potensielt hormonforstyrrende stoffer som er delt inn i kategorier. Kategori 1 er stoff som er dokumentert hormonforstyrrende. Den listen finnes her.

Det er godt dokumentert at menns sædkvalitet har falt drastisk de siste tiårene, og nå viser en studie at det også står dårlig til for menneskets beste venn.

Britiske forskere har i 26 år fulgt en befolkning av hunder og undersøkt sædkvaliteten deres. Antallet hunder de sjekket varierte mellom 42 og 97 per år.

Hundenes sædkvalitet ble observert ut fra sædcellenes mobilitet, det vil si evnen til å svømme, og i perioden falt den med hele 30 prosent.

– De avlshundene vi har undersøkt, kan fortsatt reprodusere seg, men hvis utviklingen fortsetter, mister de kanskje den evnen, sier Richard Lea, som er førsteamanuensis ved University of Nottingham. Han er hovedforskeren bak den nye studien, som er utgitt i tidsskriftet Scientific Reports.

Skadelige stoffer i sæd og testikler

Studien fastslår ikke årsaken til utviklingen, men forskerne har gjort studier som indikerer at hormonforstyrrende stoffer er synderen.

De testet nemlig hundenes sæd og testikler, og her fant de blant annet ftalatet DEHP, som stammer fra plast, og stoffet PCB, som tidligere ble brukt i bygningsmaterialer.

I laboratorieforsøk ble hundesæd tilsatt stoffene. Det viste seg at stoffene har en skadelig effekt på sædkvaliteten.

Kommer kanskje fra fôret

Forskerne spekulerte over hvordan stoffene har funnet veien til hundenes testikler.

– Vi analyserte foret, og der fant vi de samme kjemikaliene, sier Richard Lea.

Han vet imidlertid ikke hvordan stoff har funnet veien til hundefôret.

– Det kan være fra emballasjen, fra produksjonen eller noe helt annet, sier han.

Flere fødselsdefekter hos både hunder og mennesker

Resultatene av studien er i tråd med det andre studier har vist om menns synkende sædkvalitet.

For eksempel viste en stor studie tidligere i år at antallet sædceller i en prøve var halvert fra 1973 til 2011.

Det har også vært en økning i antallet guttebarn med kryptorkisme – en fødselsdefekt der testiklene ikke faller ned i pungen.

Samme tendens ble observert hos hundene.

– Teorien er at slike misdannelser kan oppstå hvis fosteret blir utsatt for hormonforstyrrende stoffer mens det fortsatt er i livmoren. Men jeg tror kjemikaliene også kan påvirke sædkvaliteten i voksne hunder, sier Richard Lea.

«Veldig tankevekkende studie»

Anne Marie Vinggaard, professor ved det danske DTU Fødevareinstituttet og medlem av Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktionstoksikologi, har lest studien.

– Det er en veldig interessant og tankevekkende studie. Vi kjenner jo til den synkende sædkvaliteten hos mennesker, og nå viser det seg å gjelde for hunder også, sier hun.

– Det er imidlertid en forskjell: Hos mennesker har også antallet sædceller falt, mens hundene bare har problemer med sædcellenes bevegelighet. Det er merkelig.

Forskerne tror forskjellen kan skyldes at hundeavlerne fjernet hunder med under 150 millioner sædceller fra avlsprogrammet.

Vanskelig å vise en årsakssammenheng

Anne Marie Vinggaard mener studien underbygger hypotesen om at kjemikalier kan påvirke den mannlige fruktbarheten.

– Dette er enda en studie som viser at kjemikalier kan forstyrre sædkvaliteten. Men det er nesten umulig å bevise en direkte årsakssammenheng på grunn av det lange tidsspennet for eksponeringen og effekten, sier hun.

Vi mennesker utsettes dessuten for en cocktail av skadelige kjemikalier fra mange kilder på ulike tidspunkt, og hormonene våre påvirkes av mange andre ting også.

Derfor er det i praksis umulig å gjennomføre et laboratorieforsøk som kontrollerer for alle disse variablene.

Forsker: Vær forsiktig med kjemikalier

Vinggaard mener likevel at folk bør prøve å unngå å utsette seg selv for skadelige stoffer.

– Vi har indirekte evidens fra eksperimentelle studier med mennesker og dyr, og vi har de epidemiologiske studiene som indikerer en sammenheng, sier hun.

– Vi bør derfor redusere kjemikalieeksponeringen.

Folk kan for eksempel:

  • Spise økologisk.
  • Se på forbrukermerker når man handler matvarer og produkter.

– Og så trenger vi et politisk press til å redusere mengden skadelige stoffer i ulike produkter, mener Vinggaard.

Richard Lea er enig i at vi bør redusere bruken av kjemikalier.

– Konsensus i forskerkretser er at det er uheldig å bli eksponert for hormonforstyrrende stoffer. Det er vanskelig å slippe unna de stoffene som allerede finnes i naturen, men vi kan redusere fremtidige utslipp, sier han.

Referanser:

R.G. Lea mfl: «Environmental chemicals impact dog semen quality in vitro and may be associated with a temporal decline in sperm motility and increased cryptorchidism», Scientific Reports (2017), doi: 10.1038/srep31281

H. Levine mfl: «Temporal trends in sperm count: a Systematic review and meta-regression analysis», Human Reproduction Update (2017), doi: 10.1093/humupd/dmx022 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS