Eksos fra biler er den viktigste grunnen til økte NO2-utslipp. (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix)

Akutt forurensning kan doble risikoen for hjerteinfarkt

Kortvarige, høye utslipp av klimagassen nitrogendioksid (NO2) kan doble faren for hjerteinfarkt, viser en ny studie. 

Studien, som European Society of Cardiology (ESC) står bak, viser at brå, men høye nivåer av NO2 er vel så farlig som varige høye nivåer. 
Det har lenge vært kjent at høy forurensing over lang tid kan føre til en rekke helseproblemer. Den nye studien viser at også mer kortvarig forurensning kan få fatale konsekvenser.

– Studien antyder at risikoen for et hjerteinfarkt er mer enn doblet 24 timer etter at nivået for nitrogendioksid har passert 20 mikrogram per kubikkmeter, sier Florian Rakers, legen som har ledet arbeidet med studien ved universitetssykehuset i Jena i Tyskland, i en pressemelding.

Biltrafikk, i særdeleshet dieselbiler, er den viktigste kilden til utslippene av NO2. I perioder med mye trafikk, som rushtid eller ferieoppstart, kan nivåene av NO2 fort overstige 20 mikrogram per kubikkmeter.

i Norge er grensenivået for NO2 satt til 40 mikrogram mer kubikkmeter i snitt per år, ifølge Folkehelseinstituttet. For kortere tidsrom, som en time, er det tillatt med opptil 200 mikrogram, som må ikke overstiges mer enn 18 ganger i året.

Studien er gjennomført i Jena, som ligger om lag 240 kilometer sørvest for Berlin. Byen har rundt 100 000 innbyggere og er regnet som lite forurenset. Kun et fåtall dager de siste årene har utslippsnivåene i byen oversteget EUs grenseverdier.

Undersøkelsen omfattet alle hjertepasienter innenfor en radius på 10 kilometer som ble lagt inn på universitetssykehuset i Jena mellom 2003 og 2010. I alt utgjorde dette 693 pasienter.

Dernest ble tidspunktet for når hjerteproblemene oppsto, sammenlignet med utslippsnivåene av ulike klimagasser i dagene før.

Powered by Labrador CMS