Verktøyet fra et av prosjektene skal kunne brukes av en rekke beredskapsaktører, for eksempel Oslo brann- og redningsetat, for å finne farlige kjemiske stoffer. Bildet er fra en demonstrasjon ved Sagene brannstasjon nylig. (Foto: Lars Magne Hovtun, Oslo brann- og redningsetat)
Verktøyet fra et av prosjektene skal kunne brukes av en rekke beredskapsaktører, for eksempel Oslo brann- og redningsetat, for å finne farlige kjemiske stoffer. Bildet er fra en demonstrasjon ved Sagene brannstasjon nylig. (Foto: Lars Magne Hovtun, Oslo brann- og redningsetat)

FFI får millioner til å forske på samfunnssikkerhet

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sendte i fjor høst inn totalt fire søknader til EUs forskningsprogram Horisont 2020. Tre av disse er nå tildelt støtte på tilsammen 7,7 millioner kroner.

Ett av prosjektene FFI har fått støtte til, EU-SENSE, har som mål å lage et system som kan oppdage farlige kjemiske stoffer, for eksempel ved store branner, på flyplasser eller andre steder der mange ferdes.

Det andre prosjektet, EXERTER, skal øke internasjonal kunnskap om eksplosiver for å identifisere hvordan vi kan bekjempe terrorisme og alvorlig kriminalitet mer effektivt. Eksperter fra 13 land skal analysere tidligere hendelser for å identifisere sikkerhetshull, og gi anbefalinger til effektive mottiltak.

Det siste prosjektet, PROFILE, skal bidra til smartere grensekontroll av varer. Ved å ta i bruk maskinlæring, språkprosessering og andre verktøy for å samle og systematisere data, skal Tolletaten treffe bedre på sine kontroller.

– Norsk forskning holder høy standard og norske forskningsinstitusjoner hevder seg godt internasjonalt, noe FFIs uttelling i Horisont 2020 er et bevis på, sier internasjonal direktør i Forskningsrådet Kristin Danielsen

Powered by Labrador CMS