Denne artikkelen er produsert og finansiert av Forsvarets forskningsinstitutt - les mer.

Den palestinske ideologen Abdallah Azzam ble drept av bilbombe i Peshawar, Pakistan i 1989.
Den palestinske ideologen Abdallah Azzam ble drept av bilbombe i Peshawar, Pakistan i 1989.

Mannen bak vår tids hellig krig

Thomas Hegghammer har skrevet den første dyptpløyende biografien om Abdallah Azzam, en av de mest innflytelsesrike ideologene bak internasjonal jihad – hellig krig.

«Lukt på den!» sa han, og ga meg den blodflekkete jakken. «Lukter du det? Martyrblod lukter musk.»

Slik begynner boken The caravan av den norske terrorforskeren og forfatteren Thomas Hegghammer.

Det er september 2006 og Hegghammer befinner seg i Amman i Jordan. I hendene holder han jakken den palestinske ideologen Abdallah Azzam hadde på seg da han ble myrdet 17 år tidligere.

– Jeg var i Syria for å intervjue Hudhayfa, Azzams eldste gjenlevende sønn i forbindelse med min doktorgradsavhandling om jihadisme i Saudi-Arabia. Etter middag i familiens hus gikk Hudhayfa i et annet rom for å hente noe han ville vise meg, forteller Hegghammer.

Der og da forsto Hegghammer at den neste boken hans måtte handle om jakkens eier.

Hvem var Abdullah Azzam?

I boken forteller Hegghammer om Azzams bemerkelsesverdige reise fra oppveksten i en landsby på Vestbredden, via flukten til Jordan etter seksdagerskrigen, til livet som ideologisk leder på slagmarken i Afghanistan.

– Jeg kom over Azzams navn første gang sommeren 2001, da jeg var «lærling» med sommerjobb ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Jeg hadde fått i oppdrag å sette meg inn i Osama Bin Ladens bakgrunn. Etter hvert som jeg fordypet meg i jihadistisk litteratur, tekst og filmer, vokste mappen om Azzam seg iøynefallende stor, sier Hegghammer.

Forsker og forfatter Thomas Hegghammer sammen med Hudhayfa Azzam (Abdallah Azzams sønn) under arbeidet med boken i Jordan i 2018.
Forsker og forfatter Thomas Hegghammer sammen med Hudhayfa Azzam (Abdallah Azzams sønn) under arbeidet med boken i Jordan i 2018.

– Hvorfor er Azzam så viktig?

– Han var primus motor bak mobiliseringen av arabiske fremmedkrigere i Afghanistan på 80-tallet. Dette miljøet ble i sin tur arnestedet for al-Qaida og andre jihadistgrupper.

– Han er også en av de mest innflytelsesrike ideologene i jihadismens historie. Azzam var blant annet den første religiøst lærde som argumenterte for at det å bli fremmedkriger er en individuell, religiøs plikt. Det hadde stor betydning for rekrutteringen av fremmedkrigere, ikke bare til Afghanistan på 1980-tallet, men også til senere konflikter. Flere norske syriafarere i nyere tid var direkte inspirert av Azzams bøker.

Azzam var født og oppvokst i Palestina, men flyktet etter seksdagerskrigen i 1967. Her er han 20 år gammel i 1961.
Azzam var født og oppvokst i Palestina, men flyktet etter seksdagerskrigen i 1967. Her er han 20 år gammel i 1961.

Lokale hendelser – globale konsekvenser

The Caravan er ikke bare en biografi om Azzam. Den tar også for seg det Hegghammer mener er de bakenforliggende årsakene til global jihadisme.

– Til syvende og sist ligger årsaken til at jihadismen ble et globalt fenomen i lokal undertrykkelse. Azzams historie er et godt eksempel på den dynamikken, mener Hegghammer.

– Seksdagerskrigen gjorde Azzam statsløs. Hadde ikke den funnet sted, ville Azzam sannsynligvis tilbrakt et fredelig liv som en religiøs leder eller dommer i sin hjemby i Palestina, mener Hegghammer.

Etter seksdagerskrigen dro Azzam til Jordan for å kjempe mot Israel derfra, sammen med Fedayin-geriljaen. Men etter at myndighetene i Jordan slo ned geriljagruppen, mistet han troen på at Israel kunne bekjempes fra utsiden med paramilitære grupper.

– Azzam så nasjonalstatene i den muslimske verden som korrupte og kunstige enheter som burde islamiseres og deretter slås sammen til et islamsk kalifat. Da ulike omstendigheter etter hvert førte Azzam til Afghanistan, så han på Afghanistan som første del i et større prosjekt for å bygge en sterk muslimsk hær som kunne frigjøre Jerusalem.

Hegghammer begynte på boken om Azzam allerede i 2007, men den arabiske våren og krigen i Syria, gjorde at terrorforskeren fikk så mye å henge fingrene i at bokprosjektet måtte legges til side. Men nå er boken endelig klar.

Abdallah Azzam 1941-1989

Muslimsk lærd, sentral jihadistisk ideolog og nøkkelfigur bak rekrutteringen av arabiske fremmedkrigere til Afghanistan på 1980-tallet.

Født og oppvokst i Palestina. Flyktet etter seksdagerskrigen i 1967. Drept av bilbombe i Peshawar, Pakistan i 1989.

Referanse:

Thomas Hegghammer: The Caravan. Bok utgitt på Cambridge University Press, mars 2020. (Sammendrag)

Boklansering

"The Caravan – Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad" av Thomas Hegghammer lanseres i Kulturhuset, Youngs gate 6 i Oslo 5. mars kl. 18-19.

Hør forfatteren i samtale med Brynjar Lia (UiO) og Hanne Skartveit (VG).

Lenke til arrangement

Powered by Labrador CMS