Anklages for omfattende plagiat

En tysk økonom og miljøforsker som blant annet har jobbet på klimaforskningssenteret Cicero i Oslo, er beskyldt for over flere tiår å ha skrevet artikler som var plagiater av andre forskeres arbeid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Han skal også ha oppgitt tilknytning til universiteter han aldri har hatt noe med å gjøre.

Nyheten har dukket opp i tidsskriftet Nature, som kan fortelle at tidsskriftet Research Policy for to uker siden trakk tilbake en artikkel av den tyske økonomen Hans Werner Gottinger, publisert i 1993.

Årsaken var at artikkelen var et plagiat av en artikkel skrevet av økonomen Frank Bass i tidsskriftet Journal of Business i 1980.

Hele avsnitt i Gottingers tekst, og lange matematiske analyser, var hentet rett fra Bass’ arbeid, uten at dette ble kreditert.

Gottinger, som har spesialisert seg på matematiske analyser av miljøteknologi og miljøvitenskap, var i perioden 1. august 1993 til 31. august 1994 ansatt ved Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo.

Gottinger, som nå er 63 år, sier til Nature at han ikke husker detaljer fra første halvdel av 1990-tallet, men at han har bedt de involverte parter om unnskyldning for eventuelle misforståelser.

Avslørt også tidligere

Men historien ender ikke her. En av redaktørene i Research Policy undersøkte mer av Gottingers fortid, og fant at økonomitidsskriftet Kyklos i 1999 trakk tilbake en artikkel Gottinger publiserte i 1996, fordi den var et plagiat av en artikkel i Economics of Innovation and New Technology fra 1992.

Det finnes også andre saker: En artikkel Gottinger skrev i 2002, om økonomiske modeller for global oppvarming i International Journal of Global Energy Issues inneholder flere avsnitt som er bemerkelsesverdig like deler av en artikkel den kanadiske økonomen Zhiqi Chen publiserte i Journal of Environmental Economic and Management i 1997.

Research Policys redaktør tok derpå kontakt med Gottingers arbeidsgiver, Maastricht universitet i Nederland - som på det sterkeste benekter at Gottinger har eller har hatt noe forhold til universitetet.

Falsk fortid

Nature har senere sjekket flere angivelige detaljer i Gottingers fortid, inkludert medlemskap i akademiske organisasjoner og redaktøverv i flere betydningsfulle tidsskrifter.

Nature har så langt ikke kunnet bekrefte at han har vært medlem av noen av de organisasjonene han oppgir å være tilsluttet, og noen av de oppgitte tidsskriftene benekter at han har hatt noe med dem å gjøre.

Gottinger har også oppgitt å ha forbindelser med Osaka universitet i Japan, men dette avvises fra universitetets side, melder Nature.

Kolleger av Gottinger sier til Nature at plagat er vanskelig å avsløre, ettersom det publiseres så mange artikler, og det er vanskelig å sammenlikne tekstbolker på tvers av dem.

Natures etterforskning avslørte også følgende lille skjebnens ironi: En av Gottingers egne artikler, en fra 1992, ble i 2005 plagiert av en akademiker fra Zimbabwe.

Norske artikler

Flere av Gottingers artikler finnes på Ciceros nettsider, for eksempel Greenhouse gas economics and computable general equilibruim fra Policy System, fra mai 1994.

Pål Prestrud, direktør ved Cicero, forteller at Gottinger var veldig aktiv i den perioden han var ansatt ved senteret.

- Han publiserte mye i den tiden han var her. Han hadde et veldig godt renommé, og ble anbefalt av noen av den tidens fremste miljøøkonomer i Norge, sier Prestrud.

- Han har publisert i internasjonale tidsskrifter, men også i noen “policy notes” hos oss, forteller han.

Cicero har satt ned to økonomer til en liten interngranskning av dette materialet. I tillegg har senteret merket Gottingers artikler og notater med informasjon om at det pågår en sak med anklager om plagiat.

- Dersom vi finner indikasjoner på at det er noe galt med artiklene, vil vi vurdere å trekke dem fra nettet med en gang, sier Prestrud.

Gottinger var også blant bidragsyterne til boka Founations of Utility and Risk Theory with Applications, redigert av Bernt P. Stigum og Fred Wenstøp i 1983, som Volume 37 i The Theory and Decision Library, en internasjonal serie om filosofi og metode i sosial- og adferdsvitenskapene.

Referanse:

«Academic accused of living on borrowed lines», Nature 448, 9. august 2007, side 632 - 633.

Powered by Labrador CMS