Utreder granskingskommisjoner

Regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal utrede offentlige granskingskommisjoner. Det skjer samtidig med at Kunnskapsdepartementet snart oppretter et granskingsutvalg for forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er Eidesen-utvalget

- Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett Arild O. Eidesen, Tromsø, leder. Eidesen er tidligere leder av Den norske dommerforening og ledet granskingen av Sleipner-ulykken.

- Professor i sosialøkonomi Aanund Hylland, Oslo. Deltok i Gardermoen-granskingen.

- Havariinspektør Edith Irgens, Kjeller. Arbeider i luftfartsseksjonen i Statens havarikommisjon for transport.

- Rådgiver Marit Arnstad, Stjørdal. Rådgiver/jurist i Advokatfirmaet Schjødt.

- Advokat Harald Stabell, Oslo. Leder av Advokatforeningens strafferettsutvalg. Var advokat for støttegruppen etter Scandinavian Star-ulykken.

- Fylkesmann Tora Aasland, Time, Rogaland fylkesmannsembete.

Kilde: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har nå satt ned et utvalg som skal gjennomgå hvordan offentlige granskingskommisjoner skal settes sammen, hvilke oppgaver de skal ha, og deres rettslige status.

- Jeg vil ha på plass et bedre rammeverk som sikrer en effektiv klarlegging og som ivaretar rettssikkerheten for dem som blir berørt, sier justisminister Knut Storberget.

Granskingsutvalg for forskning

Oppnevningen av dette utvalget skjer samtidig med at Kunnskapsdepartementet ferdigstiller forskrifter og nedsetter et eget nasjonalt utvalg som skal granske juks og uredelighet i forskning.

 

Dette faste granskingsutvalget for forskning skal etter planen starte sitt arbeid i sommer.

- En gransking er en inkvisisjonsprosess. Departementet bør tydeligere fremheve rettssikkerhetsproblemene ved denne typen gransking, sa jussprofessor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen til forskning.no i april, angående Kunnskapsdepartementets forslag til forskrifter.

Den siste tiden har vi fulgt flere personrettede granskinger, med granskingen av tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla som en av de mer profilerte.

Gjentatte ganger er det stilt kritiske spørsmål ved rettssikkerheten til personer som blir utsatt for denne typen gransking.

Har ikke eget regelverk

Ett av problemene i Norge, er at vi ikke har et eget regelverk rundt denne typen individrettet gransking, eller for særskilte granskinger.

Det vi har, er noen regler for faste granskingskommisjoner - først og fremst når det gjelder transportsektoren.

I tillegg får vi altså snart forskrifter for et nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning.

Parallelt kommer altså det nyoppnevnte utvalget, som skal gjøre en generell utrening av offentlige granskingskommisjoner, ledes av Arild O. Eidesen, Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett.

Eidesen ledet granskingen av Sleipner-ulykken.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2008.

- Mange problemstillinger

- Særskilt oppnevnte granskingskommisjoner kan oppfattes som en mellomform mellom domstolsvirksomhet og forvaltningsvirksomhet, heter det i en pressemelding fra Justis- og politidepartementet.

- Oppnevningen av kommisjonene og reguleringen av deres virksomhet reiser derfor mange problemstillinger, skriver departementet.

- Erfaringer fra de særskilte granskingene vil bli trukket inn i arbeidet med å utforme et nytt rettslig rammeverk for særskilte granskingskommisjoner, for å sikre granskingens legitimitet og berørte individers rettssikkerhet.

Lenke:

Justis- og politidepartementet: Offentlige granskingskommisjoner

Powered by Labrador CMS