Holbergprisen til Shmuel Eisenstadt

Holbergs internasjonale minnepris 2006 tildeles professor Shmuel N. Eisenstadt. Eisenstadt er en usedvanlig produktiv forfatter med stor innflytelse i fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, religionsstudier og antropologi.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Shmuel N. Eisenstadt nærmer seg studiet av jødisk, europeisk og japansk kultur gjennom komparative metoder, og er verdenskjent som en brobygger mellom fagdisipliner.

Han er også kjent for å ha myntet begrepet “multiple moderniteter”, ifølge hvilket hver sivilisasjon har sin egen modernitet - med sine egen styrker og svakheter.

Eisenstadt ble født i 1923, og er i dag professor emeritus ved Hebrew University of Jerusalem i Israel.

- Shmuel N. Eisenstadt har vært en viktig bidragsyter til samfunnsvitenskapelig teori i mer enn femti år. Hans forskning spenner tematisk vidt. Den har stor tverrfaglig tyngde, og dekker sentrale og svært aktuelle temaer.

- Eisenstadt har også vært en aktiv og innflytelsesrik deltaker i den alminnelige samfunnsdebatt, sier professor Jan Fridthjof Bernt, styreleder for Ludvig Holbergs minnefond.

I sin begrunnelse skriver Holbergprisens fagkomité blant annet:

“Shmuel N. Eisenstadt har med enestående kvalitet og originalitet utviklet komparativ kunnskap om sosial endring og modernisering og om sammenhenger mellom kultur, verdi- og trossystemer og politiske institusjoner. Han kombinerer sosiologisk teori med historisk og empirisk forskning i studiet av moderniteter og sivilisasjoner…”

Den offisielle prisutdelingen for Holbergs internasjonale minnepris finner sted 29. november 2006 ved en høytidelig seremoni i Håkonshallen i Bergen.

Et utvalg av Eisenstadts publikasjoner:

  • “The Great Revolutions and the Civilizations of Modernity” (2006)
  • “Axial Civilizations and World History” (red. m.fl. 2005)
  • “Comparative Civilizations and Multiple Modernities” (2003)
  • “Multiple Modernities” (Transaction Publishers, 2002)
  • “Fundamentalism, Sectarianism and Revolutions” (Cambridge University Press 2000)
  • “Fundamentalism, Sectarianism and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity” (1999)
  • “Japanese Civilization - A Comparative View” (1996)
  • “Tradition, Change and Modernity” (Krieger, 1992)
  • “European Civilization in a Comparative Perspective” (1987)
  • “The Political Systems of Empires” (1963)
Powered by Labrador CMS