Vindkraftparken på Roan har fått sin plass i «The Environmental Justice Atlas». Årets mottaker av Holbergprisen har vært sentral i å opprette oversikten over verdens miljøkonflikter.

Årets Holbergpris til forskning på miljøkonflikter

Den katalanske forskeren Joan Martinez-Alier får Holbergprisen i år for sin forskning innen økonomi, politisk økologi og miljørelatert rettferdighet.

Den internasjonale forskningsprisen feirer i år 20 år og er verdt 6 millioner norske kroner. Holbergprisen skal tildeles en forsker som har preget internasjonal forskning innen prisens fagområder humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Årets pris tildeles professor Martinez-Alier under en seremoni i Universitetsaulaen i Bergen den 8. juni. Martinez-Alier har som hovedanliggende å synliggjøre de mange miljøkonfliktene i verden.

– I min forskning vil jeg vise hvordan økonomisk vekst, endring i strømmen av energi og materialer i økonomien og økende miljørelatert urettferdighet er ulike sider av samme sak, sier prisvinneren.

Voksende bevegelse

Martinez-Alier har en fremstående posisjon både som fagperson og offentlig intellektuell innen det som er en voksende bevegelse for agroøkologi og «nedvekst». Nedvekst innebærer en reduksjon av globalt forbruk og produksjon. Der skal sosial og miljømessig velferd erstatte BNP som et mål på velstand.

– Hans klare, analytiske kritikk av rådende økonomisk teori utfordrer den dominerende oppfatningen av økonomisk vekst som det eneste målet på en god økonomi. Martinez-Aliers tilnærming avviser økonomiske modeller basert på en utvinning av naturressurser hvor formålet er konsum og materiell akkumulasjon. Hans økonomiske rammeverk setter heller målet om en rik menneskelig og miljømessig vekst i sentrum og skaper slik en alternativ, pluralistisk teori om fastsettelse av verdi, som grunnlag for økonomiske vurderinger, skriver juryen i sin begrunnelse.

Martinez-Alier har blant annet vært sentral i å utvikle «The Environmental Justice Atlas». Dette er en oversikt over kamper for miljø og rettferdighet på verdensbasis. Rettferdighetsatlaset er snart oppe i 4000 unike oppføringer av miljøkonflikter verden over. Fra Norge er blant annet miljøkonflikten som dreier seg om vindkraftanlegget på Fosen med, samt utbyggingen av Alta-vassdraget og klimasøksmålet for å forhindre oljeboring i Arktis.

Romanens historie

Parallelt med Holbergprisen kunngjøres mottaker av Nils Klim-prisen, verdt 500.000 norske kroner.

Den tildeles en forsker fra eller i et nordisk land og under 35 år, som har utmerket seg innen Holbergprisens fagområder.

Årets vinner er den danske forskeren Simona Zetterberg-Nielsen. Hun er lektor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus Universitet. Hun får prisen for forskning på romanens historie, narratologi og fiksjonalitet. Det er sentralt hvordan litteraturen relaterer seg til levd virkelighet og til individuelle og sosiale erfaringer.

– De viktigste funnene i min forskning er at kategoriene fakta og fiksjon, slik vi forstår dem i dag, ble til rundt 1700-tallet, og at romanen i den sammenheng var den første fiksjonssjangeren som oppsto, sier hun.

Hennes forskning viser hvordan vår evne til å kommunisere om det oppfunne har utviklet seg. Spesielt har hun belyst hvordan dette i Danmark ble til en romansjanger som tjente både som underholdning og opplysning.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS