Lager maritim strategi

Regjeringen har startet arbeidet med Norges første nasjonale maritime strategi. Målet er å utvikle den norske maritime næringen til å bli verdensledende innenfor maritim forskning, kompetanseutvikling og nyskaping.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nasjonale maritime strategien tar utgangspunkt i Soria Moria-erklæringen.

- Norge er en av verdens ledende nasjoner på det maritime området. Vi har en unik maritim klynge som består av rederier, verft og bedrifter som leverer skipsutstyr og maritime tjenester, heter det i en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

- Skipsfart er vår største eksportnæring etter olje og gass, og bidrar mest til landets inntekter fra tjenestehandelen, skriver departementet.

Norsk fortrinn

De maritime næringer omfatter all virksomhet knyttet til skipsfart og skipsbygging.

Rederivirksomhet, skipsmegling, skipsfinansiering, sjøforsikring og klassifisering av skip er de viktigste aktørene innen skipsfart. Skipsbygging består av virksomhet som verft, utstyrsleverandører og skipsdesignere.

- Vi ønsker å satse spesielt på næringsområder der Norge har kompetanse og særlige fortrinn. Maritime næringer er et av de viktigste satsingsområdene for vår aktive næringspolitikk, sier næringsminister Dag Terje Andersen.

Hovedtemaer

Det er identifisert følgende fem hovedtemaer for strategien: maritim næring i en globalisert verden, maritim utdanning og rekruttering, miljøvennlig skipsfart, nærskipsfart og maritim forskning og innovasjon.

- Dette er alle viktige områder som det må jobbes aktivt med dersom Norge skal bevare sin posisjon som maritim stormakt. Ambisjonen er å utvikle en av verdens mest innovative, miljøvennlige og verdiskapende maritime næringer, skriver departementet.

Næringsministeren ber næringen om å komme med innspill til strategien for å ta maritim næring helt til toppen internasjonalt.

- Dette er en viktig næring for Norge, og vi er opptatt av å gi gode og stabile rammevilkår. Det bidrar til å sikre arbeidsplasser og vekst i de maritime næringer, sier nærings- og handelsministeren.

Vil samarbeide med næringen

Maritim Forum som representerer hele den norske maritime klyngen vil være en sentral samarbeidspartner for regjeringen i arbeidet.

Strategisk råd i MARUT (Maritim utvikling), som består av ressurspersoner fra hele den norske maritime klyngen, er bedt om å utarbeide innspill til strategien.

- Regjeringen legger opp til en bred prosess der samarbeid med næringen vil stå sentralt, skriver departementet.

- Et godt samarbeid med næringen om den første nasjonale strategien for maritime næringer vil klart gi det beste resultatet. En aktiv næringspolitikk er også å gå i partnerskap med næringslivet, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Regjeringen tar sikte på å legge fram den maritime strategien i løpet av 2007.

Lenke:

Nærings- og handelsdepartementet: Startskuddet for den første nasjonale maritime strategi

Powered by Labrador CMS