Derfor tror ikke folk på evolusjonsteorien

Flere og flere europeere bekjenner seg til troen på at Gud – ikke evolusjon – har skapt mennesket. Kreasjonistiske aktivister er i gang med å undergrave hele det vitenskapelige samfunnet, advarer dansk forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kreasjonismen vokser i Europa, hvor forskere har problemer med å trenge gjennom med de vitenskapelige bevisene for evolusjonsteorien. En ny studie viser at det skyldes at kreasjonisme er blitt gjort til et kulturelt spørsmål, og dermed virker ikke vitenskapelige argumenter. (Foto: (Illustrasjon: Colourbox))

Fakta

Danmark har den nest høyeste troen på evolusjonsteorien, bare overgått av Island.

Likevel tror bare omkring 80 prosent av befolkningen i de to landene at evolusjonsteorien er korrekt.

I den motsatte enden av skalaen ligger Tyrkia. Her tror 50 prosent av befolkningen at evolusjonsteorien er feil, mens bare 25 prosent tror at den er riktig.

I land som Østerrike, Sveits og Portugal tror bare 60 prosent av befolkningen på evolusjonsteorien.

Hva er en kreasjonist?

Forestill deg en konservativ amerikansk protestant fra Bibelbeltet som er overbevist om at Gud skapte mennesket, og at evolusjonsteorien er en stor konspirasjonsteori.

Slik er det ofte – i hvert fall 'over there'.

Her på den andre siden av Atlanterhavet har mange antagelig ristet på hodet av den amerikanske «Gud vs. Evolution»-debatten, hvor kreasjonister vil ha skapelsesberetningen på timeplanen i stedet for, eller som et minimum på like fot med, evolusjonsteorien.

Men mens man har ledd av amerikanerne, er kreasjonistenes tilslutning vokst i Europa.

Studie setter fokus på kreasjonister i Europa

En ny studie setter fokus på kreasjonisme i Europa og bakgrunnen for en økt oppslutning om den de siste 15 årene.

Studien er basert på både nye og gamle spørreskjemaundersøkelser fra hele Europa, kreasjonistisk opplysningsmateriale og forskningsartikler på området.

Studien viser at kreasjonisme vinner fram fordi det er kommet flere kreasjonistiske aktivister i Europa, men også fordi det er blitt mer akseptabelt å utbre kreasjonistiske synspunkter i mange europeiske land.

– Kreasjonistene har klart å gjøre skapelsen til et spørsmål om kulturforståelse, og de har utnyttet europeisk aksept av kulturelt mangfold til å gjøre kreasjonisme til et kulturelt alternativ til evolusjonsteorien, som har rett til å bli hørt på linje med andre kulturelle verdensoppfatninger, forteller Peter C. Kjærgaard, som er professor i evolusjonsstudier ved Aarhus universitet.

Studien er nylig offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of the American Academy of Religion.

Kreasjonisme under radaren

Ifølge Peter C. Kjærgaard er den amerikanske kreasjonismen godt kjent.

Man vet hvem kreasjonistene er. Man vet hva de står for. Og man vet hva de vil – nemlig å erstatte evolusjonsteori med Bibelens skapelsesberetning på landets skoler.

I Europa er bildet annerledes. Her er det ikke bare konservative protestanter som bekjenner seg til kreasjonisme, viser den nye studien.

– I Europa er bildet mye mer broket. Kreasjonistiske aktivister er aktive i alle de europeiske landene. De opererer i alle samfunnslag, og de rekrutterer fra mange forskjellige grupperinger. De omfatter også folk fra alle de store verdensreligionene, sier Kjærgaard.

Mer aktivisme

I motsetning til de svært medievante amerikanske kreasjonistene, som gjerne stiller opp i for eksempel tv-programmer, opererer de europeiske aktivistene mer i det skjulte.

I England henvender kreasjonistene seg til fattige ungdommer som er frustrert over samfunnet. Det gjelder både kristne og muslimske ungdommer.

De kreasjonistiske aktivistene forsøker ifølge Kjærgaard å ramme de unges verdier og gjøre evolusjonsteorien til fienden som er årsaken til at de har det dårlig.

Og det fungerer.

I England er flest kreasjonister blant unge protestanter i storbyer, tett fulgt av unge muslimer.

I Nederland gikk forskjellige kreasjonistiske aktivistgrupper nylig sammen og samlet inn penger til å produsere og dele propagandamateriale til samtlige husstander i landet.

Budskapet i materialet var ifølge Kjærgaard klart:

– Valget mellom kreasjonisme og evolusjonsteori blir presentert som et kulturelt og religiøst valg. «Vi har et alternativ, og vi kan hjelpe deg, hvis du kommer inn i gruppen vår» ligger det mellom linjene. Det leder til religiøs fundamentalisme blant kreasjonistene, hvor vitenskapen er fienden, sier han.

Kreasjonister har også hatt annonser her på Videnskab.dk. Det kan du lese mer om under artikkelen.

Antivitenskapelig agenda

Problemet med europeisk kreasjonisme er ifølge Kjærgaard ikke at den enkelte tror sitt om menneskets opphav.

Problemet er at det blir mer og mer akseptabelt å fremføre kreasjonistisk retorikk, og mange mener kreasjonistene har rett til å bli hørt på like fot med vitenskapelige argumenter.

Denne retorikken er undergravende for vitenskapens status, mener Kjærgaard.

– Når flere og flere sidestiller kreasjonistiske argumenter med vitenskapelige argumenter, har vi et alvorlig samfunnsproblem. Hvis kreasjonistene klarer å underminere troen på evolusjonsteorien, underminerer de hele troverdigheten omkring vitenskap og det vitenskapelige arbeidet. Det er farlig, for vi er avhengige av at folks tiltro til vitenskap er intakt, sier Kjærgaard.

Boom i kreasjonisme i 2009

Vitenskapens problem er ifølge Kjærgaard at ingen vet hvordan man kan motvirke kreasjonismens stigende tilslutning.

I 2009 var det 150-årsjubileum for utgivelsen av Darwins «Artenes opprinnelse». Det ble naturligvis markert rundt om i verden.

Forskere trodde opplysning ville få folk vekk fra de kreasjonistiske tankene, men det var faktisk det motsatte som skjedde.

Kreasjonistene utnyttet fokuset på evolusjon og Darwin til en enda mer aggressiv markedsføring, noe som resulterte i en boom av folk som nå bekjenner seg til den kreasjonistiske tankegangen.

– Vi har trodd at opplysning var veien fram. Men det er først nå vi har forstått at dette er et kulturelt spørsmål. Derfor virker ikke de vitenskapelige argumentene våre, forklarer Kjærgaard.

Hvem er kreasjonistene?

I 2007 advarte Europarådet, som fremmer samarbeid mellom europeiske land i juridiske spørsmål, kraftig mot tendensen til at antivitenskapelige budskap vinner større aksept.

Men det har ikke bremset tilslutningen til kreasjonismen.

Ifølge Peter C. Kjærgaard er problemet at ingen vet hvem de europeiske kreasjonister er og hva de vil.

Hittil har forskere plassert kreasjonistene i gruppe med folk som tror at jorden er flat. Men aktivitetene og tilslutningen gjør at de må tas seriøst.

Første skritt på veien er ifølge Kjærgaard en stor vitenskapelig undersøkelse av dybden og bredden i den kreasjonistiske bevegelsen.

– Vi blir nødt til å forstå kreasjonistene. Vi må forstå hvorfor nettopp spørsmålet om menneskets utvikling er så viktig for de små religiøse, sosiale og kulturelle gruppene, og hvorfor de ikke vil akseptere vitenskapelig dokumentasjon, sier Kjærgaard.

Vitenskapsmann og kreasjonist

Mikael Larsen er førsteamanuensis ved Institut for Mekanik og Produktion ved Aalborg universitet – og kreasjonist.

Ved siden av sitt vitenskapelige arbeid er han medlem av Aalborg valgmenighed og med i styret i det evangeliske Europe Harvest Center.

Larsen ser ikke den kreasjonistiske fortolkningen som et angrep på vitenskapen eller den vitenskapelige metoden som ligger til grunn for hans eget forskningsarbeid.

Han ser heller ikke troen sin som en manglende aksept av vitenskapelig dokumentasjon.

Ulik tolkning

Ifølge Mikael Larsen er den naturvitenskapelige metoden som ligger til grunn for evolusjonsteorien korrekt, men han mener observasjonene kan tolkes på flere måter.

– Selv tror jeg Gud har skapt livet på jorden. Men jeg bestrider ikke vitenskapen eller den naturvitenskapelige metoden som bygger på observasjoner i naturen. Observasjonene er antagelig korrekte, men jeg stiller spørsmålstegn ved de konklusjonene, om evolusjon og særlig makroevolusjon, man kommer fram til. Så vidt jeg kan forstå er man heller ikke helt enige innenfor vitenskapelige kretser på hvordan for eksempel en fisk kunne bli til alle pattedyr, sier Larsen.

Larsen forklarer dessuten at man må huske på at det er forskjellige kreasjonistiske fortolkninger.

De spenner fra troen på at Gud skapte jorden og alt liv på syv dager for 6000 år siden, til troen på at Gud påvirker evolusjonen – alle avviser imidlertid den ateistiske fortolkningen av evolusjonen, hvor mennesket og selve livet er et produkt av tilfeldighet.

Refferanser:

Stefaan Blancke m.fl. Creationism in Europe: Facts, Gaps, and Prospects, Journal of the American Academy of Religion, 2013, doi: 10.1093/jaarel/lft034 Sammendrag

_________________

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS