Legger ned Astrofestivalen

Oslo kommune har bestemt å kutte støtten til Astrofestivalen. Nå legges hele arrangementet ned. Astronomiåret 2009 får dermed ingen astrofestival.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Michael Baziljevich. (Foto: Universitetet i Oslo)"

I helga gikk festivalen av stabelen som vanlig ved Universitetet i Oslo. Det har den gjort hvert år i ti år nå.

Dette har vært ett av universitetets største arrangementer rettet mot allmennpublikum, og festivalen har hatt en høy stjerne fordi den setter fokus på realfag.

- Astrofestivalen skal vise at realfagene er en del av vår kultur, og noe som vi kan møte i form av et kulturarrangement, sa Michael Baziljevich ved Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo til Norsk romsenter før årets festival.

Baziljevich er festivalens prosjektleder og initiativtager.

- Utløsende

- Vi ønsker å tilby en folkefest med en naturvitenskapelig ramme, der kunnskap er blandet med opplevelse, undring, lek og konkurranser, sa han.

Men nå har Baziljevich fått nok. Han er oppgitt over at kommunen kutter sin støtte, og over at det har vært vanskelig å finne andre sponsorer for festivalen.

- Avslaget fra kommunen var en utløsende årsak, sier han til forskning.no.

Astrofestivalen har hatt et samlet budsjett på over én million kroner, hvor kommunen har bidratt med mellom 50 000 og 60 000 kroner. Universitetet i Oslo ga i år et bidrag på 400 000 kroner, ifølge Universitas.

Resten av budsjettet har kommet gjennom sponsormidler fra næringsliv, stiftelser og interesseorganisasjoner.

- Mange mennesker

Arrangementet er gratis, så arrangøren har ikke nøyaktige tall på hvor mange besøkende festivalen har hatt.

- Vi har måttet anslå det ganske grovt til mellom 5 000 og 10 000 hvert år, sier Baziljevich.

- Det er mange mennesker, og de er ganske fornøyde med tilbudet, sier han.

Baziljevich forteller at det er tungt å drive et så stort arrangement, og at det er en fin balanse mellom det som er belastende, og det som er moro.

Med avslaget fra kommunen og problemer med andre sponsorer, ble finansieringen enda mer usikker, og dermed ble belastningen for stor.

- Vi fant ut at det rett og slett ble for tungt. I verste fall setter vi en strek nå, i beste fall tar vi en pause, sier Baziljevich.

- Tragisk

Han har lite forståelse for kommunens prioritering.

- De sier indirekte at dette ikke er viktig for byens kulturliv. Samtidig snakker de om bredde i kulturlivet. Det er jo nesten ikke mulig å få et mer annerledes kulturarrangement enn det Astrofestivalen tilbyr, sier han.

Torger Ødegaard (H) er byråd for kultur og utdanning, og sier til Universitas at det er faglige vurderinger fra kulturetaten som ligger til grunn for vedtaket om å kutte kommunens støtte til festivalen.

På spørsmål om realfag ikke oppfattes som fullverdig kultur, svarer han:

- Det har jeg ikke sagt. Men vi har begrensede ressurser, og i vår kultursatsing har vi hovedsakelig valgt å fokusere på Oslo som musikkby, samt å styrke Munch-museet.

Baziljevich synes ikke det er noe spesielt godt svar.

- Det som er litt tragisk, er at etaten heter Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Astrofestivalen er ett av de få arrangementene som faktisk forbinder folkeopplysning og kultur, sier han.

- Spleiselag

Professoren ved Fysisk institutt er også oppgitt over at det har vært vanskelig å få næringslivet med på å sponse festivalen.

- Vi har henvendt oss til mange teknologibedrifter og andre bedrifter som er avhengige av realfagskompetanse, men vi har fått svært lite ut av det, sier han.

I år hadde de dessuten vanskeligheter med å få støtten fra universitetet på plass.

- Men der vil jeg si at jeg har forståelse for at man ikke kan fullfinansiere festivalen fra universitetets side. Jeg har alltid sett på dette som et spleiselag der andre aktører også skal være med, som Oslo kommune, sier Baziljevich.

Astronomiåret

FN har erklært 2009 som Astronomiåret, noe som legger opp til en global feiring av astronomi som vitenskap og dens betydning for menneskenes kulturelle og sosiale utvikling.

- Opp gjennom historien har astronomien hatt gjennomgripende innflytelse på verdens religioner, filosofi og grunnleggende vitenskaper, heter det på den norske hjemmesiden for Astronomiåret 2009.

- Visjonen for jubileumsåret er å stimulere til undring, interesse og fascinasjon over det vi ser og observerer på både dag- og nattehimmelen. Vi skal få muligheten til å gjenoppdage vår plass i universet, ikke minst gjennom egne observasjoner, heter det videre.

Astronomiåret i Norges ledes av Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med amatørastronomer, vitenskapsjournalister, regionale vitensentra, lokale astronomiforeninger og andre organisasjoner.

- Godt tilbud

At det ikke blir noen Astrofestival dette året, er litt både og, mener Baziljevich.

- Mange andre aktører kommer på banen det året, så publikum vil trolig ha et godt tilbud hele året, sier han.

I 2011 feirer Universitetet i Oslo 200 år, og i den forbindelse kan det hende at Astrofestivalen kommer på banen igjen.

- Mange synes det er viktig at festivalen avholdes det året, for dette er ett av universitetets største publikumsrettede arrangementer, sier Baziljevich.

Foreløpig tar han altså sikte på å få til et arrangement det året, men han er usikker på om Astrofestivalen vil leve videre etter det.

- Det får tiden vise, sier han.

Lenker:

Universitas: Astrofestivalen legges ned

Astrofestival 2008

Norsk Romsenter: Astrofestivalen 2008

Astronomiåret 2009

Powered by Labrador CMS