Refs av norsk romforskning

Riksrevisjonen kritiserer dobbeltroller i norsk romforskning og mener tildelinger kan være ulovlig statsstøtte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Oppskytning ved Andøya Rakettskytefelt tidligere i år. (Foto: Trond Abrahamsen, Andøya Rakettskytefelt)

Det er næringsminister Trond Giske som er ansvarlig for den statlige innsatsen innen romforskning.

Han må tåle kritikk fra Riksrevisjonen for både organisering og pengeflyt innen romforskningen.

Kritikken kommer fram i riksrevisor Jørgen Kosmos årlige rapport til Stortinget.

- Innretningen og organiseringen av den statlige virksomheten i romsektoren framstår som lite oversiktlig vedrørende økonomisk oppfølging og fordeling av midler i tillegg til tildeling av roller og myndighetsansvar, heter det i Riksrevisjonens rapport.

Norsk Romsenter

Kritikken dreier seg om det statlige Norsk Romsenter, som skal sørge for å ivareta norske interesser innenfor romforskning og romindustri.

Staten eier også Norsk Romsenter Eiendom og 90 prosent av Andøya Rakettskytefelt i Vesterålen. Disse selskapene har igjen datterselskaper.

Statens interesser i selskapene ivaretas av Norsk Romsenter.

Dobbeltroller

Riksrevisjonen peker på at det er enkeltpersoner med dobbeltroller i dette systemet og mener at det gjort for lite for å sikre habilitet.

- Riksrevisjonen konstaterer (…) at Norsk Romsenter ikke har etablert en etterprøvbar og forsvarlig organisering av rollehåndtering mellom Romsenteret og nærstående parter, heter det i rapporten.

Det nevnes ingen konkrete personer i Riksrevisjonens rapport.

Ett eksempel på en person med mange roller er imidlertid administrerende direktør Bo Nyborg Andersen i Norsk Romsenter, som også er valgt som styreleder i Andøya Rakettskytefelt.

Han er også styreleder i Kongsberg Satellite Services. Kongsberg Satellite Services er deleid av Kongsberg Defence & Aerospace AS. Sistnevnte eier ti prosent av Andøya Rakettskytefelt.

- Viktig

- Mange personer kan ha flere roller. Da er det viktig å ha grundige habilitetsvurderinger og avklarte roller, sier ekspedisjonssjef  Per Anders Engeseth i Riksrevisjonen til forskning.no.

Næringsdepartementet avviser kritikken. Det vises til at det norske kompetansemiljøet er lite og at det ikke er til å unngå at det blir tett kontakt.

- I Norge er det et relativt lite antall personer som har god kompentanse på romvirksomhet. Mange av disse er tilknyttet Norsk Romsenter, heter det i departementets svar til Riksrevisjonen.

Departementet mener at Norsk Romsenter har etablert gode rutiner for å sikre habilitet og ryddighet. Næringsdepartemenet kunne i går ikke utdype dette nærmere.

Administrerende direktør Bo Nyborg Andersen i Norsk Romsenter ønsker på sin side ikke å kommentere Riksrevisjonens kritikk overfor forskning.no.

Kritisk

Det er også flere andre kritiske punkter i Riksrevisjonens rapport.

I en finansieringsordning som er brukt gjennom flere år, er det øremerkede penger til Andøya Rakettskytefelt innenfor det som i utgangspunktet er en ordning med åpen konkurranse om FoU-tjenester.

Riskrevisjonen stiller spørsmål ved om dette ikke er direkte subsidiering av et statlig aksjeselskap og mener at det kan være i strid med EØS-regelverket.

Vil endre

Næringsdepartmentet svarer med å peke på at tildelingen av øremerkede midler til Andøya Rakettskytefelt er knyttet til et ønske fra Stortinget om å øke aktiviteten på Andøya.

Samtidig vedgår departementet at ordningen kan ”være uheldig sett i forhold til regelverkets ordlyd” og at man vil vurdere andre løsninger for bevilgninger i framtida.

Riksrevisjonen kritiserer også Norsk Romsenters regnskap for 2011. Her mener man at regnskapet gir et feil bilde og påpeker mulige feil i måten regnskapet er satt opp på, en kritikk departementet er uenig i.

Tidligere Sp-statsråd Odd Roger Enoksen er daglig leder for Andøya Rakettskytefelt.

Powered by Labrador CMS