Dag Rune Olsen mener at fremragende forskningsmiljøer bør styrkes i en verden med stadig økende global konkurranse. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Kronikk: Norge bør få et budsjett for fremragende forskning

Fremragende forskningsmiljøer bør styrkes i en verden med stadig økende global konkurranse. Statsbudsjettet er en gylden anledning.

I Tyskland har myndighetene satset på såkalte eliteuniversiteter, og bevilget betydelige summer for å gjøre ledende universiteter mer konkurransedyktige. Ifølge magasinet Nature er resultatet først og fremst vekst i administrativt personell og i svært liten grad vitenskapelig ansatte.

I tillegg viser det seg at en del mindre institusjoner har greid å heve det faglige nivået, styrket seg i konkurransen om forskningsmidler – og leverer like mye velsitert forskning – som eliteuniversitetene utpekt av myndighetene.

Dette forteller at investeringer som ikke kommer forskningsmiljøene til gode heller ikke bygger fremragende forskning.

100 millioner til fremragende kvalitet

Norge har valgt å satse på fremragende forskningsmiljøer; det bør regjeringen følge opp.

Fra 2015 bevilget Kunnskapsdepartementet 100 millioner kroner for å styrke arbeidet med fremragende kvalitet for å utvikle flere verdensledende fagmiljøer.

Av dette er 70 millioner kroner fordelt etter spissede kvalitetskriterier til institusjoner med fagmiljø som har særlige forutsetninger for å strekke seg mot verdenstoppen. Midlene gir en langsiktig styrking av budsjettene til de institusjonene som når opp i konkurransen, og skal brukes til rekruttering av internasjonale toppforskere. Universitetet i Bergen (UiB) fikk 13,7 millioner kroner i økt budsjettramme fra 2015 til dette. Denne satsingen har utløst ytterligere 68, 5 millioner fra Bergen forskningsstiftelse (BFS) til vårt toppforskningsprogram.

I Norge finnes fremragende forskningsmiljøer ved flere institusjoner rundt om i landet, men først og fremst ved de største universitetene. Sammen med Universitetet i Oslo rangeres UiB blant verdens 200 fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner av QS og Times Higher Education. UiB er også det best siterte universitetet i landet, noe som vitner om sterke fagmiljøer og stort gjennomslag internasjonalt.

En øremerking av midler til fremragende fagmiljøer er imidlertid ikke uproblematisk da det reduserer institusjonenes autonomi. I en situasjon med stadig økende global konkurranse, er det imidlertid nødvendig at Norge satser målrettet på de miljøene som har potensiale til å være internasjonalt ledende.

Regjeringen bør følge opp egne ambisjoner

I morgen legges statsbudsjettet frem, og det vil være synd om regjeringen ikke følger opp sine egne ambisjoner i budsjettet. Spørsmålet bør ikke være om man skal smøre forskningsmidler tynnere utover.

Spørsmålet bør være om dagens budsjettmidler gir institusjonene tilstrekkelige rammer til ytterligere å løfte sinfremragende forskning

Norge er et lite land med mange forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Ikke alle kan være fremragende. Men noen miljøer er det, og disse må vi ta vare på og tørre å satse på.

Powered by Labrador CMS