- Det amerikanske elfenbenstårnet smuldrer

USAs dominans innen forskning viker for en ny rolle i globalt samarbeid, ifølge amerikansk partikkelfysiker.

Timothy Meyer. (Foto: Arnfinn Christensen, forskning.no)

ESOF 2014

forskning.nos journalist Arnfinn Christensen rapporterer fra forskerkonferansen Euroscience Open Forum 2014, som arrangeres 21. - 26. juni  i København.

- Dette er første gang jeg ser USA ta en global synsvinkel, sa Timothy Meyer på forskerkongressen ESOF 2014 i København.

Han er partikkelfysiker og har arbeidet for det amerikanske vitenskapsakademiet National Science Foundation, NSF.

Spør resten av verden

Meyer snakker om rapporten,som ble offentliggjort i mai i år fra Particle Physics Project Prioritization Panel, forkortet P5.

Rapporten risser opp USAs veivalg innenfor partikkelfysikk  i årene som kommer.

NSF og det amerikanske energidepartementet har bestilt rapporten, men mange av forskerne i P5-panelet kommer fra andre land. 

USA spør nå andre deler av verden hva de gjør, i større grad enn før, ifølge Meyer.

Samarbeid om LHC

Han er selv et eksempel på denne globale utviklingen. Meyer arbeider nå i nabolandet Canada, som leder av strategisk planlegging og kommunikasjon ved det nasjonale kjernefysiske laboratoriet TRIUMF.

- USA har ikke alltid vært en pålitelig partner i langsiktig samarbeid om partikkelfysikk, medgir Meyer.

Nå anbefaler rapporten mer langsiktig samarbeid, blant annet om Large Hadron Collider, LHC.

LHC er kjempeakseleratoren i Genéve som har gjort det mulig å påvise Higgs-partikkelen, en viktig, manglende brikke i det fysikerne kaller standardmodellen.

Ta med maten, vi har grillen

Tidligere var USA sentral i mye av partikkelfysikken, med kjempeakseleratoren Tevatron.

- Den gangen var det som om USA sa til resten av verden: Ta med maten, vi har grillen, sa Meyer.

”Grillen” Tevatron var verdens største fram til LHC var ferdig, men ble lagt ned i 2011 etter budsjettkutt.

Nå deltar USA i oppgraderingen av LHC, slik at den kan operere nær sin maksimale teoretiske ytelsesgrense.

- Dette er en radikal endring fra fortida, mot større internasjonalt likeverd, sa Meyer.

Forene verden

USA skal ikke slutte å bygge egne anlegg. Men det nye Long-Baseline Neutrino Experiment (LBNE) som planlegges av amerikanske Fermilab i Sør-Dakota, viser hvordan hele verden inviteres på dugnad for å realisere eksperimentet.

USA blir vertskap for anlegget, men forskerprogrammet er internasjonalt, ifølge Meyer.

Også andre nye anlegg som er under planlegging, peker mot den nye trenden.

- Hele verden trengs, ikke bare USA eller Japan eller noen andre alene. Vi må forene verden for å bygge anlegg med stor nok energi, konkluderer Meyer.

Powered by Labrador CMS