Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sikrer 1,64 milliarder kroner ekstra til Forskningsrådet.

Regjeringen sikrer 1,6 milliarder kroner ekstra til Forskningsrådet

Det økonomiske rotet i Forskningsrådet må ryddes opp i én gang for alle, mener regjeringen, som gir 1,64 milliarder kroner i engangsstøtte.

– Med dette setter regjeringen punktum etter rotet fra forrige regjering og sikrer norske forskningsmiljøer langsiktighet og forutsigbarhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Tilsagnet om engangsstøtten kommer i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet, som ble vedtatt i statsråd fredag.

I revidert nasjonalbudsjett ble Stortinget varslet om store uregelmessigheter og budsjettutfordringer i Forskningsrådet.

Flere, deriblant Riksrevisjonen, har pekt på at Forskningsrådet har brutt bevilgningsreglementet og ikke hatt tilstrekkelig økonomistyring. Forskningsrådet har gått kraftig i minus og har over tid har brukt om lag 3,5 milliarder kroner mer enn det har vært dekning for.

Forskningsrådet selv justert ned aktivitetsnivået tilsvarende knapt 2 milliarder kroner. Engangstilskuddet fra regjeringen dekker opp resten.

– Vi sikrer med dette en rask og varig løsning for norsk forskning etter en periode med mye usikkerhet. Uten disse pengene hadde Forskningsrådet vært nødt til å redusere utlysningene til nye forskningsprosjekter med om lag 60 prosent neste år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS