Kolesterolet som tradisjonelt forbindes med redusert risiko for hjerte- og karsykdommer kan kanskje øke faren for hjerteinfarkt hos enkelte personer. (Illustrasjonsfoto: angellodeco/Shutterstock/NTB scanpix.)

Doktorgradskandidater kjent med forskningsjuks

En anonym spørreundersøkelse blant doktorgradskandidater ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo viser at flere kjenner til forskningsjuks i eget miljø.

I undersøkelsen svarer én av fire at de har hørt om alvorlige former for vitenskapelig uredelighet det siste året. Rundt 4 prosent var kjent med ulike former av dette fra egen avdeling i samme periode. Studien er publisert i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Antall kandidater som opplevde uetisk press når det gjaldt å inkludere andre eller rekkefølgen ved forfatterskap på artikler var spesielt høyt.

I undersøkelsen svarer også noen at de selv har utført eller begått vitenskapelig juks. Blant annet rapporterte én person å ha plagiert publikasjoner, og to svarte at de hadde presentert resultater på en misvisende måte det siste året.

– Vitenskapelig uredelighet er en trussel mot kunnskapsbasert praksis. De få, sensasjonelle svindelaffærene med forfalskede resultater er kanskje ikke hovedproblemet. Det farligste er en potensiell tvil om forskningens generelle troverdighet og skepsis til forskningsbasert kunnskap i sin alminnelighet, sier Magne Nylenna, direktør for Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet i en kommentar. 

Powered by Labrador CMS