Sterk kritikk av prosjektleder ved Idrettshøgskolen

Prosjektleder ved Idrettshøgskolen er anklaget for grov uaktsomhet i juksesaken, men kjenner seg ikke igjen i framstillingen av saken.  

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Glyn C. Roberts er enig i at det ble gjort feil i prosjektledelsen, men synes Idrettshøgskolens etikkutvalg går for langt i kritikken. (Foto: NIH)

I en redegjørelse fra styret ved Norges idrettshøgskole, som ble publisert på deres nettsider 9. november, kom det frem at det hadde blitt avdekket uregelmessigheter i et stort forskningsprosjekt.

Redegjørelsen, som du kan lese her, rettet hovedfokus på personen som hadde jukset, men i en intern rapport fra høgskolens etikkutvalg rettes det også sterk kritikk mot den nå pensjonerte prosjektlederen. 

- Jeg synes ikke at rapporten fra etikkutvalget var rettferdig i noen av sine fortolkninger. Vi gjorde feil og kan kritiseres for noe av det som har skjedd, men ikke alt som påstås i rapporten, sier prosjekteder Glyn C. Roberts til forskning.no.

Grov uaktsomhet

I sin redegjørelse gir Idrettshøgskolens rektor ros til forskningsgruppen for å handle raskt da mistankene oppsto. Han skriver også at forskningsarbeidet ble stoppet øyeblikkelig da jukset ble oppdaget.

Men i rapporten til høgskolens etikkutvalg kommer det fram sterk kritikk mot lederen for forskningsprosjektet, Glyn C. Roberts, og utvalget konkluderer med at han har utvist grov uaktsomhet.

Blant annet står det at:

”I dette prosjektet har prosjektgruppen ikke tilfredsstilt kriterier for god vitenskapelig praksis, og prosjektleder må sies å ha et særlig ansvar for at brudd på god vitenskapelig praksis har forekommet i prosjektet. Utvalget finner derfor med klar sannsynlighetsovervekt at prosjektleder har utvist grov uaktsomhet i forhold til god vitenskapelig praksis.”

- Tok for lang tid

Sigmund Loland, rektor på Norges idrettshøgskole (Foto: NIH)

Sigmund Loland, rektor ved Idrettshøgskolen, sier han står inne for denne kritikken av prosjektledelsen, blant annet for at det tok så lang tid før jukset ble oppdaget.

I rapporten fra etikkutvalget heter det at det i 2007 ble oppdaget at et stort antall spørreskjemaer manglet og at prosjektlederen ble informert om dette.

Ifølge etikkutvalget ble ikke dette undersøkt nærmere før høsten 2009, da en analyse av dataene viste ulogiske mønstre og resultater.

- Da det ble oppdaget at spørreskjemaer manglet, gikk det over et år før man tok tak i problemet. Man tok ikke dette problemet på alvor før man også oppdaget mulige irregulariteter i datamaterialet, skriver utvalget.

- Feiltolkning av etikkutvalget

Roberts gir en annen versjon av hva som hendte, og forteller at ingen i forskergruppa hadde noen grunn til mistanke om juks før i november i fjor, og ikke i 2007 som etikkutvalget skriver.

-  Etikkutvalget får det til å høres ut som om vi nærmest samarbeidet om jukset.

Roberts sier at gikk han til rektor og fortalte alt han visste med en gang han begynte å mistenke at noe var galt.

- Det første vi tenkte da vi fant ut hva som hadde hendt var at vi måtte rapportere det, og det gjorde vi.

Fem måneders gjennomgang av data

Deretter begynte forskergruppa det tidkrevende arbeidet med å dokumentere feilene. Jobben tok fem måneder, og etter gjennomgangen av dataene skrev Roberts en rapport til rektor Loland som forklarte hva som hadde skjedd.

Rapporten avdekket at datamaterialet besto av reelle data fra rundt 600 personer, mens dataene fra de øvrige 900 personene er manipulert og kopiert.

- Vi oppdaget jukset og skrev et ti siders brev til rektor som beskrev alt som hadde skjedd. Rektor ga dette brevet til en statistiker som sjekket det og bekreftet våre funn.

- I etikkutvalgets rapport ser det derimot ut som om det er statistikeren som har funnet manglene. Sannheten er at vi varslet om dette selv, sier Roberts til forskning.no.

- Klar grunn til kritikk

Rektor ved Idrettshøgskolen står fast ved at prosjektledelsen har opptrådt kritikkverdig, men legger vekt på at det ikke er prosjektledelsen som har manipulert data.  

- Det er det denne forskeren som har gjort, og det er viktig å få frem at prosjektledelsen tok veldig alvorlig tak i dette da det ble oppdaget, og stoppet prosjektet og trakk publikasjoner, sier Loland.

Etikkutvalget råder Idrettshøgskolen til å skjerpe inn retningslinjene for god vitenskapelig praksis, inkludert hvordan prosjektgrupper skal ledes og fungere.

- Dette arbeidet er vi allerede i gang med. Vi undersøker hvilke retningslinjer som brukes andre steder, og vi skal utvikle et nytt rutineregime selv da vi ser at det vi har i dag ikke er godt nok, sier Loland.

Etikkutvalget råder også Idrettshøgskolen til å undersøke forskerens tidligere arbeider, for å se etter mulige uregelmessigheter i disse, og til å varsle Høgskolen i Hedmark, der forskeren nå er ansatt.

Powered by Labrador CMS