- Trenere og foreldre er i en unik posisjon, og kan bidra til å fremme eller hemme unge idrettsutøveres motivasjon. Hva dere sier og gjør kan få stor innvirkning på utøverne, skriver Hedda Berntsen. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Slik dreper du idrettsgleden til barnet ditt!

FORSKEREN FORTELLER: Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Grunnene for hvorfor ungdom driver med idrett kan være ungdommens egne, altså fordi det er gøy eller meningsfullt. De kan også være basert på kontroll, press og belønning fra foreldre og trenere. Når idrettsungdom driver med idrett fordi det er gøy og meningsfullt, trives og lærer de bedre, det viser forskningen innen selvbestemmelsesteorien.

Trenere og foreldre er i en unik posisjon, og kan bidra til å fremme eller hemme unge idrettsutøveres motivasjon. Hva dere sier og gjør kan få stor innvirkning på utøverne.

Det er tre grunnleggende psykologiske behov som er avgjørende for menneskelig motivasjon, ifølge en av nåtidens mest anerkjente motivasjonsteorier, selvbestemmelsesteorien til psykologiprofessorene Edward L. Deci og Richard M. Ryan. Det er behovet for autonomi (eierskap), kompetanse (mestring) og tilhørighet. Idrettsgleden drepes når disse behovene ikke tilfredsstilles. Her er noen typiske tabber.

Barn og treningsglede

Nylig presenterte Norges idrettsforbund boka Ungdomstreneren (Antero Wallinus-Rinne (red.), Akilles, 2016).

Det er en bok med seks tekster om relevante temaer om perspektiver rundt barn og unges idrettsdeltakelse.

En av disse tekstene handler om hvorfor idrettsaktiviteten bør være ungdommenes eget prosjekt, og er skrevet av Pierre-Nicolas Lemyre & Hedda Berntsen.

Tabbe 1: Du styrer fjernkontrollen

Alle har behov for å føle eierskap til egen idrettsaktivitet – å føle at dette er deres eget prosjekt. Når noen andre styrer fjernkontrollen blir idretten mindre gøy!

Du lurer kanskje på om du styrer fjernkontrollen til din datters idrettsdeltakelse? Når du bruker egen skuffelse, trusler, eller belønning for å få datteren din til å trene mer, da styrer du fjernkontrollen. La være om du ønsker positiv deltakelse på sikt!

Oppmøteplikten er en annen måte å styre fjernkontrollen. Oppmøteplikten oppleves ikke nødvendigvis som press, om utøverne ønsker å trene så mye som trenerne og klubben ønsker - da trenges den heller ikke. Men hvis utøverne går på trening fordi de vet at det vil få negative konsekvenser for dem om de ikke kommer, da er det treneren som styrer fjernkontrollen. De negative konsekvensene kan være alt fra å ikke få spille kamp til at treneren blir sur, skuffet eller sint på dem.

Med innføring av oppmøteplikten blir det for mange barn og ungdom vanskelig å fortsette med idrett av indre grunner. Disse utøverne ønsker kanskje bare å trene en gang i uken, eller delta bare fordi det er gøy.

Tabbe 2: Du snakker for mye om resultater

Alle utøvere har også behov for å føle at de mestrer øvelser og aktiviteter på treningen. Vi vet at en stor grunn til frafall er når utøverne ikke lenger føler seg flinke. Datteren din kan føle seg flink basert på egen fremgang, eller om hun er bedre enn de andre.

Hva du gjør, virker inn på datteren din sin følelse av å være flink. Hva spør du barnet ditt om etter konkurranser? Fokuserer du på innsats, glede og mestring eller er du mest opptatt av å sammenlikne med de andre i konkurransen? Konkurransepregede miljø der resultater definerer sosial status innvirker negativt på utøvernes følelse av mestring.

Tabbe 3: Du bryr deg bare om eget barn

Å føle tilhørighet er avgjørende for motivasjon med høy kvalitet. Tilhørigheten undertrykkes om lagfølelsen ofres på bekostning av resultat-jag. Når utøverne føler at de er del av gjengen, er behovet for tilhørighet tilfredsstilt. Hvordan vi som voksne behandler alle i treningsgruppen spiller inn på tilhørighetsfølelsen. Heier dere på alle i gruppen? Om ikke bidrar dere til at idretten blir mindre gøy.

I retningslinjer for ungdomsidrett oppfordrer Norges Idrettsforbund til at ungdommen selv skal få bestemme hvor mange idretter de driver med, og planlegge egen idrettsdeltakelse med treneren.

Ønsker du idrettsglede for ditt barn? La barn og unge styre fjernkontrollen selv!

Powered by Labrador CMS