Forskeren forteller: Kulde og forurensning

Hvorfor fører kulda til luftforurensning? Dag Tønnesen fra NILU er ekspert på analyse av luftkvalitet i byområder. Her forteller han om hva som skjer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Når kulda senker seg over landet, senker også luftforurensningen seg som et stadig tykkere teppe over byene. Dette gjør det enda vanskeligere for folk med luftveislidelser å gå ut. Men hvorfor får vi dette fenomenet med stillestående, kald og skitten luft?

Inversjoner gir lite sirkulasjon

Fenomenet med at den kalde lufta blir liggende, kalles på meteorologispråket inversjon. Det er en situasjon der temperaturen øker med høyden, i motsetning til den vanligste situasjonen der temperaturen faller med én grad for hver 100 meter over bakken.

På grunn av at kald luft er tyngre enn varm luft vil inversjoner føre til at det nederste luftlaget blander seg lite eller ikke i det hele tatt med luft høyere oppe over bakken.

Årsakene til det er at bakken blir kaldere enn den nærmeste lufta over og avkjøler denne, samt at varmere luft blåser inn fra sjøen over et luftlag som er avkjølt fra bakken.

En inversjon kan starte fra bakken og nå opp til fra 10 meter til et par km høyde. Dette kalles bakkeinversjon. I en høydeinversjon har derimot lufta nederst ved bakken en vanlig temperaturfordeling, mens temperaturen et stykke lengre opp øker med høyden.

Grytelokk over Oslo

Målinger NILU har utført i Oslo viser at over sentrum er den vanligste ”bunnen” for en høydeinversjon 150 – 200 meter.

Inversjoner forsvinner eller ”brytes opp” ved oppvarming nedenfra, ved at temperaturen øker generelt, eller de ”blåser bort ” fordi det kommer inn kraftig nok vind mot inversjonsområdet.

I større bykjerner fører boligoppvarming og bilkjøring ofte til at det nederste luftlaget blir noe oppvarmet og blandet, slik at temperaturfallet reduseres. Dermed kan inversjonen forsvinne i det helt nederste laget.

Forurensning

Under inversjonssituasjoner er vindstyrken alltid lav. Dette fører til dårlige spredningsforhold. Hvis et forurensningsutslipp er konstant, vil inversjoner føre til høyere forurensningskonsentrasjoner.

I tillegg vil utslipp av forurensning fra oppvarming som bruker brensel øke når temperaturen synker, noe som gir enda høyere konsentrasjonsnivå av forurensning.

Målinger av luftkvalitet er tilgjengelige på nettstedet www.luftkvalitet.info. Her er det også informasjon om helseeffekter av luftforurensningen.

Powered by Labrador CMS