Til tross for et hardt liv med konsekvensene av polio, klarte Paul Alexander å bli advokat og bygge opp en enorm følgerskare på TikTok. (Video: CBS Texas)

Forsker forundres over historien om mannen med jernlunga

Paul Alexander sov i en såkalt jernlunge i over 70 år. Men han trengte den egentlig ikke, sier en lungeforsker.

Mange medier har dekket nyheten om at amerikanske Paul Alexander – mannen med jernlungen – er død, 78 år gammel.

Historien om seks år gamle Paul fra Texas, som fikk polio, ble lam og måtte tilbringe store deler av livet i respirator (såkalt jernlunge), er hjerteskjærende og viser betydningen av poliovaksinen fra 1955, som har reddet hundretusener av liv verden over.

Likevel er det noe ved historien som forundrer Jesper Ravn, overlege ved hjerte- og lungekirurgisk avdeling ved Rigshospitalet i Danmark.

– Det er virkelig mystisk at han har ligget i tankventilator i så mange år. Allerede på 1960-tallet fantes det gode alternative respiratorer, sier han.

Da Paul Alexander fikk polio sommeren 1952 og løp inn til moren med brennende feber, var det få behandlingsmuligheter for virussykdommen som forårsaket lammelser og pustevansker.

– Folk som ikke kunne puste selv, fikk hjelp med en stor metallboks som ble kalt en tankrespirator, forklarer Ravn.

Dekket alt unntatt ansiktet

Tankrespiratoren – eller jernlungen, som ble kalt – er en stor metallboks som funnet opp i 1928.

Metallboksen omslutter hele pasientens kropp bortsett fra hodet, som stikker ut i den ene enden. Tanken fungerer ved at trykket vekselvis økes og reduseres, noe som får brystkassen til å utvide seg og trekke inn luft.

Tankrespiratorer – også kjent som jernlunger – ble også brukt i Skandinavia. Her kan du se et eksemplar som var i bruk fra 1951–1955 på sykehuset i Hjørring Danmark. (Foto: Tomasz Sienicki (tsca) / CC BY 4.0)

– Når du er lammet, kan du ikke bruke musklene som utvider brystkassen. Derfor ble tankventilatoren brukt til å skape undertrykk for å utvide brystkassen og slippe inn luft gjennom nese og munn. Når trykket var normalisert, sank brysthulen ned igjen, og luften ble presset ut, forteller Ravn.

Selv om apparatet var smart på 1950-tallet, da polio var utbredt i både USA og Danmark, ble tankrespiratoren overflødig allerede på 1960-tallet, forklarer han.

– Det er derfor jeg har så vanskelig for å forstå hvorfor Paul Alexander fortsatte å bruke den i så mange år. Han kunne jo bare ha brukt en moderne respirator, der man fører en plastslange ned i luftrøret og blåser luft direkte ned i lungene, sier Ravn.

– Om natten kunne han ha sovet med oksygenmaske, slik som folk som lider av søvnapné. Her blåses oksygenet inn i lungene like sakte og smertefritt.

Sikkerhet trumfet teknologi

Ifølge The Guardian ble seks år gamle Paul Alexander lenket fast til tankrespiratoren i to år før en fysioterapeut lærte ham å puste utenfor boksen ved hjelp av en spesiell pustemetode.

Metoden gjorde det mulig for Paul, som nå er åtte år gammel, å forlate respiratoren i lange perioder i løpet av dagen, noe som forandret livet hans. Han kunne bo i sitt eget hjem og ble utdannet advokat i en alder av 40 år.

Men selv om Paul kunne ha valgt en mer moderne respirator eller en oksygenmaske om natten, valgte han å sove på en tankventilator resten av livet frem til sin død onsdag 13. mars.

Ifølge The Guardian var han redd for en moderne respirator som krever at det lages et hull i halsen – kanskje på grunn av de mange operasjonene og sykehusinnleggelsene han måtte gjennomgå før han døde.

Håndholdte respiratorer i Danmark

På 1950-tallet, da polioepidemien herjet i Danmark, ble håndholdte respiratorer brukt i tillegg til tankrespiratorer.

De fungerte ved at en sykepleier manuelt trykket på en gummiballong – en såkalt rubensballong – som blåste luft inn i en maske som pasienten hadde på seg.

Rubensballongen for kunstig åndedrett ble oppfunnet i 1957 av den danske professoren Henning Ruben.

– Men en moderne CPAP-søvnmaske som folk med søvnapné bruker, krever faktisk ikke noe hull i halsen i det hele tatt, sier Jesper Ravn.

Han påpeker også at tankrespiratoren bruker mye strøm og er «veldig høylytt».

I tillegg til frykten for å få hull i halsen, forteller Alexander til Gizmodo at han med årene nesten har smeltet sammen med jernlungen.

– Når du lever i en jernlunge hele tiden, blir den en stor del av mentaliteten din. Hvis noen tar på jernlungen, kjenner jeg det. Hvis det oppstår de minste vibrasjoner som følge av mekanismene (...)endrer det måten jeg puster på. Ja, jernlungen er en del av meg, er jeg redd, sa han til Gizmodo i 2017.

Så jernlunger var en stor trøst for avdøde Alexander, som også innehar den nåværende Guinness-rekorden for å ha brukt jernlunger lengst, i 70 år.

Hva er polio?

Polio, også kjent som poliomyelitt, er en akutt virusinfeksjon som kan forårsake lammelser. Sykdommen er svært smittsom og kan leve i tarmen. Den smitter gjennom kontakt med avføring.

De aller fleste tilfeller av polio gir kun milde symptomer som diaré, men hos noen få kan viruset forflytte seg fra tarmen til sentralnervesystemet og forårsake lammelser som kan være alvorlige og i verste fall dødelige.

I 1952–1953 opplevde Danmark et massivt utbrudd av polio. I alt 7000 dansker ble rammet av sykdommen i denne perioden, 3000 ble lammet og ca. 350 døde som følge av virussykdommen.

I dag er polio så godt som utryddet over hele verden takket være poliovaksinen fra 1955.

Kilde:
Den danske Polioforeningen om polio og polioens historie.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalartikkelen på Videnskap.dk.

Powered by Labrador CMS