Amerikanerne vil ikke mangler næringsstoffer hvis de spiser vegansk. (Foto: Mittmac / Pixabay)

Hva om alle blir veganere? I USA har de regnet på helse- og miljøeffekten

Alle nordamerikanere kan få nok næring via plantebasert kosthold, og det har store miljøgevinster.

Det er ingen vei utenom: Verdens befolkning må spise mindre kjøtt hvis den globale oppvarmingen skal temmes, konkluderer en ny rapport fra FNs klimapanel, IPCC.

Å legge om til fornybar energi er ikke nok, framgår det av den nye rapporten.

Dyrkingsmetoder, skogbruk, matvareproduksjon og kosthold må også endres.

Mindre kjøtt og mer grønt skal på menyen. For kjøttproduksjon fører til utslipp av mye mer drivhusgass enn plantemat, og tærer mer på matjorda.

Amerikanerne kan leve vegansk

Samme dag som rapporten fra FNs klimapanel ble offentliggjort, kom forskere med beregninger som viser at amerikanerne ikke vil mangle næringsstoffer hvis alt landbruk i USA gikk over til å produsere plantebaserte matvarer i stedet for kjøtt.

Beregningene, som er publisert i det tidsskriftet Scientific Reports, viser at 35–50 prosent av arealene som i dag er dyrket opp, kan bli frigjort hvis bøndene dropper kjøttproduksjonen.

Det skyldes at store arealer brukes til å dyrke fôr til slaktedyr.

De frigjorte arealene kan for eksempel brukes til skog, som tar opp CO2 fra atmosfæren.

– Våre beregninger er veldig konservative: Sannsynligvis vil det være enda større miljøfordeler ved å skifte ut kjøtt med plantebasert kosthold, sier en av forskerne bak studien, Gidon Eshel. Han er professor ved Radcliffe Institute for Advanced Study på Harvard University.

Vegansk kosthold kan gi nok proteiner

Landbruk og klima

Omkring en tredjedel av utslippene av drivhusgasser kommer fra matvareproduksjonen.

Halvparten av metanutslippene kommer fra kveg og rismarker.


Kilde: IPCCs rapport om klimaendringer og landareal

Eshel og resten av forskergruppen har brukt datamodeller til å regne seg fram til de miljømessige og ernæringsmessige fordelene ved å legge om landbruksproduksjonen.

Proteinholdige grønnsaker, belgfrukter og korn gir mer enn nok proteiner, viser beregningene.

– Alle ernæringsmessige behov kan oppfylles, sier Eshel, som imidlertid legger til at det kan være nødvendig med et tilskudd av B12-vitamin.

Beregningene er teoretiske, og Eshel vet selvsagt at det ikke i praksis er mulig å overtale alle amerikanere til å bli veganere.

– Men jeg har arbeidet med dette i de siste 15 årene, og jeg har inntrykk av at folks bevissthet om å skjære ned på kjøttforbruket, hele tiden blir større og bredere, sier han.

Svarer til andre studier

Den danske forskeren Sander Bruun, som er førsteamanuensis ved Københavns Universitets Institut for Plante- og Jordvidenskab, har lest den amerikanske studien.

– Det er et solid arbeid de har utført, og jeg ser ingen grunn til å stille spørsmål ved konklusjonene. Det svarer noenlunde til det vi har sett i andre studier, sier Bruun.

En større beregning viste for eksempel i 2018 at vi kan redusere klodens landbruksområde med 75 prosent og CO2-utslippene fra landbruket med 50 prosent ved å droppe å dyrke dyrefôr.

– Også i Danmark er det mye å spare, men ikke like mye som i USA, som har et mye høyere kjøttforbruk, sier Bruun.

Det er flere grunner til at kjøttproduksjon belaster klimaet. En av de mest omtalte er kuenes raping, som slipper ut drivhusgassen metan.

– Det blir brukt enorme ressurser på å produsere kjøtt. Det er ingen tvil om at vi kan redusere utslippene av drivhusgasser ved å spise mindre kjøtt, sier Bruun.

Referanse:

G. Eshel mfl: «Environmentally Optimal, Nutritionally Sound, Protein and Energy Conserving Plant Based Alternatives to U.S. Meat», Scientific Reports 2019. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-46590-1

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.


Powered by Labrador CMS