Storrøykere risikerer Alzheimers

Middelaldrende, dampende skorsteiner har mer enn dobbelt så stor risiko som ikke-røykere for å utvikle Alzheimers, antyder studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Med dagens kunnskapsnivå i befolkningen vil bare et usedvanlig røyklagt hode være uenig i at mer enn to pakker røyk daglig er usunt for kroppen.

En side av saken er belastningen på hjerte, blodårer og lunger. En annen er at storrøyking heller ikke framstår spesielt smart hvis du vil beholde gode forutsetninger for tankekraft i øverste etasje.

Det går fram av studien, som er publisert i Archives of Internal Medicine.

- Hjernen er ikke immun mot langtidsvirkninger av røyking, minner forsker Rachel A. Whitmer om. Hun er hjemmehørende ved Kaiser Permanente Division of Research

- Vi vet at røyking belaster årene i kroppen, ved å påvirke blodtrykkk og faktorer som gir tette årer, sier Whitmer i en pressemelding

Vaskulær demens

Storrøyking hos middelaldrende assosieres med 157 prosent økt risiko for å utvikle Alzheimers, og 172 prosent forhøyet risiko for vaskulær demens.

Vaskulær demens dreier seg om svekkelser forårsaket av sykdom knyttet til hjernens blodkar. Eksempler på dette er drypp eller hjerneslag.

Ved et drypp blir blodforsyningen midlertidig redusert, mens den ved et hjerneslag også kan stoppe opp helt. I 90 prosent av tilfellene er årsaken til slike slag en eller flere tette årer i hjernen.

Blodpropp eller åreforkalkning kan ha sørget for tilstoppingen, opplyser Folkehelseinstituttet. Vaskulær demens er for øvrig kritisert for å være et dårlig definert begrep. Les mer om dette her.

Én bekymring mindre…

Forskere påviser størst risikoøkning for de som røyker mer enn to pakker (minst 40 sigaretter). Økt risiko er vist også for de som røykte én til to pakker daglig.

Men; noe overraskende er ikke sistnevnte risiko signifikant, som det heter på forskerspråket. Det vil si at man ikke kan utelukke at effekten skyldes tilfeldigheter.

Uansett skulle personer som røyker én til to pakker daglig, ha tilstrekkelig med andre sykdomsrisikoer å bekymre seg for.

Eks-røykere og personer som fyrte opp mindre enn en halv pakke daglig så ikke ut til å ha noen forhøyet risiko for å utvikle demens.

Kontroverser

Det har vært noe kontrovers rundt koblingen røyk og Alzheimer, påpeker forskerne. Enkelte resultater har pekt mot at røyking skulle redusere risikoen for kognitive svekkelser.

Samtidig viser en gjennomgang av 43 studier på feltet, utført av forskere fra University of California, at arbeider med mer positive konklusjoner har mottatt støtte fra tobakksindustrien.

Annen forskning viser derimot en kobling mellom røyking og Alzheimers-fare. Risikoen er nesten dobbelt så stor for røykerne, ifølge gjennomgangen.

 Betennelser og stress

Ved siden av å være en riskofaktor for blant annet lungekreft og slag, sørger røyking for betennelsestilstander, og et oksidativ stress - en kjemisk belastning på cellene.

Det antas at faktorer, som de to sistnevnte, er vikitge i utviklingen av Alzheimers, ifølge en pressemelding fra JAMA and Archives Journals

Forskerne benyttet data fra 21 000 amerikanske menn og kvinner som deltok i en helseundersøkelse i tidsrommet 1978 til 1985.

På tidspunktet for undersøkelsen var de på 50-60 år gamle. Snittalderen var 58 år. Så ble deltakerne fulgt opp i mer enn tjue år.

Da hadde 5 367 av dem (25 prosent) fått en demensdiagnose. 1 136 led av Alzheimers og 416 hadde diagnosen vaskuløær demens.

- Så langt vi kjenner til er dette den første studien som vurderer mengden røyk opp mot langtidsrsiikoen for demens og undergrupper av slik sykdom, i en stor flerkulturell gruppe, skriver forskerne.

Referanse:

Minna Rusanen mfl: Heavy Smoking in Midlife and Long-term Risk of Alzheimer Disease and Vascular Dementia. Arch Intern Med. Publisert online 25.10.2010. doi:10.1001/archinternmed.2010.393

Powered by Labrador CMS