A-vitamin-tilskudd farlig for jenter

Gutter og jenter reagerer forskjellig på A-vitamin-tilskudd gitt ved fødselen, viser en stor dansk studie av barn i Afrika. Det kan bety døden for flere hundre tusen jentebarn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

A-vitamin-tilskuddet til nyfødte redder gutteliv, men koster jenteliv. (Illustrasjonsfoto: Bibbit (Flickr) / CC BY-SA 2.0)

A-vitamin-mangel er et utbredt problem i mange fattige land, ikke minst hos småbarn. Det er derfor nærliggende å forestille seg at den høye barnedødeligheten i mange av landene kan bekjempes med A-vitamin-tilskudd ved fødselen.

Nå har imidlertid danske forskere, i en studie av barn i det vestafrikanske landet Guinea-Bissau, enda en gang vist at sannheten ikke er så enkel. Resultatene deres er offentliggjort i det anerkjente tidsskriftet BMJ.

– Gir man A-vitamin ved fødselen, har det samlet sett ingen effekt på dødeligheten. Deler man opp og ser på gutter og jenter separat, kan man se at det er skadelig for jentene.

– Effekten av A-vitamin er ganske enkelt ikke den samme for gutter og jenter, sier Christine Stabell Benn, som er avdelingslege ved Statens Serum-institut og leder av den danske forskergruppen som arbeider ved forskningsprosjektet Bandim Health Project i Guinea-Bissau.

Men Verdens helseorganisasjon, WHO, har fortsatt ikke har tatt resultatene til etterretning, og det kan bety opp mot 400 000 ekstra dødsfall i året hvis WHO som planlagt begynner å gi A-vitamin til alle nyfødte, forteller Stabell Benn.

Bekrefter tidligere forskning

Det er ikke første gang de danske forskerne har utfordret oppfatningen av at A-vitamin-tilskudd er utvetydig positivt.

Som videnskab.dk skrev om i fjor, har forskergruppen tidligere vist hvordan en farlig kombinasjon av A-vitamin-tilskudd og DTP-vaksinen (mot difteri-tetanus-kikhoste) kunne koste livet til et sekssifret antall jenter i verdens u-land.

Den nye studien er foretatt på nyfødte barn med lav fødselsvekt. De danske forskerne fulgte litt over 1 700 barn i tolv måneder. Noen av barna fikk A-vitamin-tilskudd, mens andre fikk placebo.

Dødeligheten økt med 80 prosent

Resultatene var nesten identiske en tilsvarende studie fra 2008 som tok for seg av barn med normal fødselsvekt, også disse fra i Guinea-Bissau; A-vitamin-tilskuddet hadde ingen effekt på dødeligheten for barna som samlet gruppe.

Isolert sett hadde dødeligheten hos guttene imidlertid falt, men for jentene var dødeligheten til gjengjeld markant høyere.

En metaanalyse av de to studiene viste dermed at dødeligheten i løpet av det første året for jentenes vedkommende steg med 41 prosent når de fikk A-vitamin ved fødselen.

– Vi tror effekten av A-vitamin blir negativ når jentene begynner å få DTP-vaksine når de er rundt 15 måneder gamle, sier Stabell Benn.

Og stigningen var enda mer dramatisk for jenter som etter A-vitamin-tilskuddet hadde fått DTP-vaksine. Her var det dødeligheten økt med hele 80 prosent.

WHO lytter ikke

Diskusjonen om A-vitamin-tilskudd er særlig relevant akkurat nå. WHO vurderer nemlig å gjøre det til generell praksis å gi A-vitamin-tilskudd til nyfødte. For å teste grunnlaget for dette har organisasjonen derfor, med en støtte på 20 millioner dollar fra Gates Foundation, satt i gang tre store studier av A-vitamin til nyfødte i Ghana, Tanzania og India.

Men ifølge Stabell Benn er WHOs planlagte studier satt sammen på en måte som ikke tar høyde for de danske forskernes resultater.

– For det første er ikke WHOs studier designet til å se på kjønnsforskjeller. For det andre samler de ikke inn vaksineopplysninger, slik at man kan se på en interaksjon mellom A-vitamin og DTP-vaksinen.

– Og for det tredje vil barna bare bli fulgt i opp til seks måneder, noe som trolig er for lite for å kunne se noen negativ effekt, sier hun.

Kan bety 400 000 ekstra dødsfall

De danske forskernes hypotese om DTP-vaksinens skadelige effekt i kombinasjon med A-vitamintilskudd ser, med de nye resultatene, enda en gang ut til å bli bekreftet.

Og hvis de har rett, kan WHOs plan om å gi A-vitamin til alle nyfødte bety opp mot 400 000 ekstra jentedødsfall i året i Afrika. Et tall som bare delvis vil kompenseres av de knapt 200 000 færre guttedødsfallene som A-vitamintilskuddet også medfører.

Stabell Benn håper derfor at WHO vil forholde seg til de nye funnene og bruke dem i designet av de nye studiene.

– WHO vil jo starte opp store studier med i alt over 100 000 barn, og det vil gå tre til fem år før resultatene er klare. Og når forsøkene først er satt i gang, kan de ikke bare stoppes eller endres uten videre.

Hun frykter at de store studiene slett ikke kommer til å vise noe nytt, og påpeker samtidig at det ikke ville være særlig vanskelig for WHO å gjennomføre endringene de anbefaler. Og slett ikke i forhold til kostnadene, hvis studiene fortsetter i samme spor.

– Vi tror man kommer til å bruke 20 millioner dollar på å trekke ut tiden, og potensielt vil man ikke lære mer enn man visste fra før, sier hun.

Videnskab.dk har forsøkt å få en kommentar fra WHO, men det har ikke vært mulig.

Referanser:

Christine Stabell Benn et al. Vitamin-A supplementation and BCG vaccination at birth in low birthweight neonates: two by two factorial randomised controlled trial. BMJ 2010. doi: 10.1136/bmj.c1101

Leder i BMJ: Vitamin A supplements and survival in children

_____________________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no
 

Powered by Labrador CMS