USAs utenriksminister Rex Tillerson roste Bill Gates og forskningsinitiativet Grand Challenges in Global Health. (Foto: Ingrid Spilde)

Helsetopper samlet for å løse verdens store sykdomsproblemer med forskning

Verdens helsetopper møttes i Washington denne uka for å finne forskningsløsninger på noen av våre største helseutfordringer. Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet var der for å snakke om farlige, smittsomme sykdommer.

Grand Challenges in Global Health

Grand Challenges in Global Health består av Bill og Melinda Gates Foundation og Grand Challenge-partnere i mange land. De deler årlig ut finansiering til forskningsprosjekter rundt problemområdene de har fokus på. Dette er tema som:

  • Pandemiberedskap – vi må utvikle systemer som gjør oss i stand til å stoppe epidemier av farlige, smittsomme sykdommer.
  • Vaksiner – vi må finne bedre og billigere måter å produsere og distribuere vaksiner, slik at de blir tilgjengelige for flest mulig.
  • Infeksjonssykdommer – vi må utvikle bedre metoder for å bekjempe sykdommer som HIV, malaria, kolera, lungebetennelse, polio, denguefeber og tuberkulose.
  • Helse for mor og barn – vi må sørge for livreddende helsehjelp til fødende mødre og babyene deres.
  • Mental helse – vi må få skaffe helsehjelp til de som rammes av psykisk sykdom.

Kan vi forske oss ut av verdens store helseutfordringer?

Det trodde i hvert fall Microsoft-milliardær Bill Gates i 2003, da han tok initiativ til å starte Grand Challenges in Global Health. Det er en samling ulike forskningsinitiativer som går løs på store globale helseutfordringer, som epidemier og barseldød.

I dag, 14 år senere, er han ikke alene.

Bare timer etter å ha holdt pressekonferanse for å avverge katastrofe i forholdet til Trump, entrer USAs utenriksminister Rex Tillerson podiet, på det årlige møtet i Grand Challenges in Global Health i Washington DC.

– Som president Trump nylig sa i FN, vi kan ikke oppnå velstand hvis vi ikke har god helse, sa Tillerson.

Han sa at Gates Grand Challenges har hatt en uvanlig stor betydning i arbeidet med å takle verdens helseutfordringer.

Viktig møte

Tilerson var ikke den eneste prominente deltageren på konferansen. 

– Dette sier noe om hvor viktig dette forumet er, sier Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet.

Camilla Stoltenberg er direktør for Folkehelseinstituttet. De skal huse en internasjonal koalisjon som skal jobbe for å bedre pandemiberedskapen. (Foto: Ingrid Spilde)

– Her møtes mennesker som til sammen har enorm innflytelse på hva det skal forskes på og hvilke prosjekter som får støtte. Det som skjer her har strategisk betydning på et svært overordnet nivå.

Stoltenberg var selv invitert til å snakke på møtet fordi Folkehelseinstituttet spilte en nøkkelrolle i opprettelsen av Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), et internasjonalt samarbeid for å takle en av de store globale helseutfordringene:

Pandemier av farlige, smittsomme sykdommer.

Vekket av ebolautbruddet

Ideen ble til i kjølvannet av den store ebolaepidemien i Vest-Afrika i 2014. Den var en vekker for mange. Verken Verdens helseorganisasjon eller de vestafrikanske landene selv klarte å hindre at det ble et stort, dødelig utbrudd, og vi så at sykdommen kunne spre seg mellom kontinentene.

På det tidspunktet stilte mange spørsmålet: Er verden forberedt på å takle en så stor trussel, som kan komme så fort?

– Mange aktører øforstod at vi må styrke forskning og utvikling i forbindelse med pandemiberedskap, sier Stoltenberg.

Hun forteller at Norge har bevilget mye penger til CEPI, og at Folkehelseinstituttet huser hovedkontoret til koalisjonen i sine lokaler.

Skal bygge kompetanse i Afrika

Pandemiberedskap var et stort tema på møtet i Washington. Og refrenget var som følger:

Vi kan ikke få noen god beredskap mot pandemier, dersom det ikke finnes fungerende helsesystemer med kompetente folkehelseinstitusjoner i de delene av verden hvor sykdommene ofte oppstår.

Bill Gates mente de hadde hatt rett da de startet Grand Challenges in Global Health: Det går virkelig an å gjøre noe med problemene i verden ved hjelp av forskning. ​ (Foto: Ingrid Spilde)

Og arbeidet er allerede i gang. Det er nettopp etablertet afrikansk CDC – et slags regionalt folkehelseinstitutt for Afrika, forteller Stoltenberg.

– CDC Afrika etablerer nå fem regionssentre, og har satt seg som mål at det skal være folkehelseinstitutter i alle de 55 landene i løpet av bare fem år!

Stoltenberg er ikke sikker på at det er mulig på så kort tid, men hun mener det er et riktig og viktig mål.

– Alle land må ha kompetente miljøer som har ansvaret for beredskap. Som kan overvåke, rapportere, sammenstille informasjon og gjøre nødvendige tiltak både til vanlig og når det dukker opp spesielt farlige sykdommer.

Helse er avgjørende for utdanning og økonomisk vekst. Skal du få til økonomisk vekst og velstand i et land, må folk være friske nok til å jobbe og ta seg av barna sine, sier Stoltenberg.

– Ikke gi opp

Pandemiberedskap var bare ett av temaene som ble tatt opp på møtet i Washington. I tillegg var det blant annet forskning innen landbruk, medisiner, utdanning og psykisk helse.

Selv om forskningen allerede har bragt noen løsninger, står utfordringene i kø. Det er heller ikke sikkert at man lykkes på første forsøk.

Grand Challenges in Global Health innrømmer at ikke alt har gått like bra. En ting de har lært, er at det ikke er nok å fokusere på teknologi og innovasjon, uten å sette seg godt inn i hvordan løsningene skal brukes i fattige land.

Det er ikke uvanlig at fancy medisinsk utstyr raskt havner på skraphaugen, fordi maskinene ikke er lagd for å tåle miljøet de skal brukes i.

Men utenriksminister Tillerson oppfordrer til ikke å gi opp. Han har en fortelling til trøst:

Den gangen Thomas Alva Edison prøvde å finne opp lyspæra, gjorde han over tusen mislykkede forsøk før oppfinnelsen virket. Folk spurte hvordan det føltes å feile så mange ganger. Men Edison svarte:

Nei, jeg feilet ikke tusen ganger. Lyspæren var bare en oppfinnelse med tusen ledd.

    Powered by Labrador CMS