Suksess for vaksiner i Brasil

Mange smittsomme sykdommer er neste utryddet i Brasil takket være et omfattende og gratis vaksineprogram. Men dårlige kår i storbyene bidrar til at noen sykdommer ikke lar seg knekke.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Brasil har gjort store framskritt i å stoppe smittsomme sykdommer. Bildet viser medisinske forsyninger som sendes av brasilianske helsemyndigheter til flodrammede områder i januar 2011. (Foto: Agencia Brasil/Wikipedia Commons Klikk her for å gå til kilde for bildet)

Sør-Amerikas mest folkerike land har sterk økonomisk utvikling og økende levestandard. Også i forhold til smittsomme sykdommer går det riktig vei i Brasil.

En artikkel i det medisinske tidsskriftet The Lancet slår fast at dødsfall som følge av smittsomme sykdommer er kraftig redusert.

I 1930 sto slike sykdommer for nesten 50 prosent av alle dødsfall. I 2007 var tallet fem prosent.

Gratis vaksine

De siste tiåra har en rekke smittsomme sykdommer blitt helt eller nesten borte takket være omfattende vaksineprogrammer.

I 2007, det siste året som er undersøkt, ble det ikke registert noen døsdfall på grunn av tidligere fryktede sykdommer som difteri, polio eller meslinger. Polio ble utryddet i 1990, går det fram av artikkelen i The Lancet.

Vaksineprogrammene er gratis og dekker en lang rekke sykdommer. Brasil produserer mye av vaksinen selv.

Småbarn

I løpet av 1980-tallet gikk antall som døde følge av uttørring etter diare dramatisk ned. For barn under ett år ble diare som dødsårsak redusert md 95 prosent mellom 1980 og 2005.

Intensiv behandling av barn med diare, sammen med bedre tilgang på rent drikkevann var hovedårsaker.

Biter seg fast

Andre sykdommer har imidlertid vist seg vanskeligere å bli kvitt. Tropesykdommen denguefeber, som har hatt større epidemier i 1998, 2002 , 2008 og 2010, er det ikke noen skikkelig vaksine mot. Denguefeber spres via mygg.

Malaria, som også spres via mygg, finnes fortsatt i Amazonas-regionen.

HIV/AIDS er en stor utfordring over hele landet, selv om Brasil har fått gode resultater med omfattende gratis behandlingsprogrammer.

Delvis kontroll

Tuberkulose og hepatitt A og B er bare delvis under kontroll. Det samme gjelder lepra/spedalskhet som er mest utbredt i Amazonas-regionen og noen byer i den fattige nordøstlige delen av landet.

Gratis behandling har redusert forekomsten av lepra, men har ikke stoppet spredningen.

- Det er et presserende behov for å utvikle nye behandlingsformer og vaksiner for de sykdommene som det har vist seg vanskelige å kontrollere, skriver forskergruppen, ledet av professor Mauricio L. Barreto ved Universidade Federal de Bahia, i artikkelen.

Sosiale forskjeller

De peker også på at bedre levestandard for de fattigste vil bety mye for den generelle folkehelsa. Brasil har i løpet av 1900-tallet utviklet seg fra et land der de fleste bodde på landsbygda til et land preget av store byer.

Storbyene har en stor fattig befolkning, og urbaniseringen har foregått i en situasjon med en stor, økende forskjell mellom fattig og rik.

Bare de siste åra har forskjellene mellom fattig og rik blitt ørlite mindre. Tidligere president Lula da Silva fra Brasils Arbeiderparti har en del av æren for det. Et av tiltakene har vært pengeutbetalinger til de fattigste familiene.

Trenger tiltak

Det siste tiåret er første gang i Brasils historie at ulikhetene har blitt redusert. Forfatterne bak artikkelen i The Lancet mener denne utviklingen må fortsette.

De legger til at på tross av forbedringene i løpet av det siste tiåret, bidrar levevilkårene i slumområdene i byene til at mange smittsomme sykdommer ikke lar seg utrydde.

- Mer håndfaste forbedringer i utdanning og tiltak for å redusere sosioøkonomiske ulikheter kan bedre kontrollen med sykdommer som tuberkulose og lepra, skriver de.

Referanse:
Mauricio L. Barreto et.al., Successes and failures in the control of infectious diseases in Brazil: social and environmental context, policies, interventions, and research needsThe Lancet, online 9. mai 2010.

Powered by Labrador CMS