Skiftarbeid øker diabetes-risiko

Skiftarbeid knyttes til økt risiko for å få diabetes 2. Særlig menn og de ​​som jobber i roterende skiftordninger er utsatt.

Langt flere som jobber skiftarbeid, har diabetes 2 enn de som jobber dagtid, viser studien. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Slik ble studien gjort:

Studien er en såkalt metastudie, hvor forskerne har basert seg på informasjon fra 12 internasjonale studier. 

Sstudiene omfatter mer enn 226 500 deltakere, hvorav 14 600 hadde diabetes.

Åtte av studiene omfattet bare menn, to omhandlet kvinner, og de to siste begge kjønn. 

Forskerne analyserte mulige effekter av både kjønn, studiested, jobb, skiftplan, kroppsmasseindeks (BMI), familiehistorie med diabetes og fysisk aktivitetsnivå i forhold til forekomsten av diabetes.

 


Det viser en studie utført av forskere ved to kinesiske universiteter. De har analysert 12 studier fra fem land, Japan, Sverige, USA, Belgia og Kina. 

Studien omfatter mer enn 220 000 personer.

Tidligere forskning har påvist sammenheng mellom skiftarbeid og økt risiko for en rekke helseproblemer, som fordøyelsessykdommer, visse kreftformer og hjerte-og karsykdommer. Men om skiftabeid kunne gi diabetes type 2, har hittil ikke vært klart.

Forfatterne trålet derfor gjennom et stort antall vitenskapelige databaser, på jakt etter relevante studier om skiftarbeid og diabetes.

Menn mest utsatt

Forskerne kom frem til at personer med skiftarbeid i snitt hadde ni prosent økt risiko for å utvikle diabetes, sammenlignet med de som jobber vanlig kontortid.

Særlig menn er utsatt. Hos skiftarbeidende menn var diabetes-risikoen 37 prosent høyere.  

Kveldsskift ikke så farlig

De fleste skiftordninger var assosiert med økt risiko for sykdommen, sammenlignet med de som jobber vanlig kontortid.

Unntaket var kveldsskift.

Personer som jobber roterende skift, snarere enn et fast mønster, hadde høyest risiko med 42 prosent høyere enn normalen.

Forstyrrer søvnmønster

Roterende skift vil si at folk jobber ulike deler av en 24 timers syklus på regelmessig basis.

En slik turnus kan gjøre det vanskeligere for folk å venne seg til en regelmessig syklus av søvn og våken tilstand.

Tidligere studier har vist at mangel på søvn, eller dårlig søvnkvalitet, kan forårsake eller forverre insulinresistens, påpeker forfatterne.

Hemmer testosteronet?

Forskerne vet ikke årsaken til at menn ser ut til å være ekstra utsatt. Men det er mulig at skiftarbeid kan forstyrre nivået av testosteron. Tidligere studier har påvist lave nivåer av mannlige hormoner hos personer med diabetes og insulinresistens.

- Nivået av testosteron kontrolleres av den interne klokken i kroppen. Gjentatte forstyrrelser av døgnrytmen kan påvirke denne kontrollen, skriver professor Zuxun Lu.

- Studien viser at menn som arbeider skift, kanskje trenger å bli mer oppmerksomme på mulige helsemessige konsekvenser av sin arbeidsplan, skriver forskerne.

Skiftarbeid og vektøktning

Annen forskning har knyttet skiftarbeid til vektøkning og økt appetitt, som begge er risikofaktorer for diabetes. Skiftarbeid kan også forstyrre kolesterolnivået og blodtrykket.

Forfatterne understreker at de ikke kan trekke noen konklusjoner om direkte årsak og virkning, fordi studien er observerende.

Økende sykdom

Men siden anslagsvis 380 millioner mennesker på verdensbasis anslås å ha type 2 diabetes i 2025, mener forskerne at det kan være av stor betydning for folkehelsen å avdekke faktorer som kan dempe utbredelsen av sykdommen.

Studien ble utført av forskere ved Huazhong University of Science
and Technology og Jiangxi Science and Technology Normal University, Kina.

Referanse:

Suxun Lu m.fl: Shift work and diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies, Occupational and Environmental Medicine, juli 2014

Powered by Labrador CMS