P-piller er det vanligste prevensjonsmiddelet blant norske kvinner, men er det lurt å gjøre dem lettere tilgjengelige uten resept? (Foto: Image Point Fr/Shutterstock/NTB scanpix)

Bør p-piller selges uten resept?

Amerikanske forskere anbefaler å droppe resepter for at tenåringer skal få lettere tilgang til p-piller. Stiftelsen Sex og samfunn fraråder det i Norge.

Forskerne har gått gjennom studier om bruk av p-piller i USA og mener at det vil være trygt å selge pillene reseptfritt – også til ungdommer.

Det skjer allerede i en del land, men ikke i Norge eller USA.

Forskerne har undersøkt blant annet om tenåringene klarer å bruke prevensjonsmiddelet riktig.

Vil ha færre gravide tenåringer

P-piller er det vanligste prevensjonsmiddelet også blant norske kvinner, selv om stadig flere tenåringer de siste årene har begynt å bruke langtidsvirkende prevensjon som p-stav og hormonspiral, ifølge Helsedirektoratet.

Langtidsvirkende prevensjon er mest effektiv, men lettere tilgang til p-piller vil hjelpe på veien mot målet om færre uønskede tenåringsgraviditeter i USA, mener forskerne.

Spørsmålet er om fordelene veier opp for mulige ulemper.

Piller beskytter ikke mot kjønnssykdommer. Det er likevel ikke flere som får kjønnssykdommer etter at nødprevensjon i pilleform, også kalt angrepillen, begynte å bli solgt over disk. Forskerne antar at det samme vil kunne gjelde for p-piller.

Sjeldne bivirkninger

P-piller kan gi alvorlige bivirkninger som blodpropp og hjerneslag. Men slike bivirkninger er sjeldne, særlig for unge kvinner, ifølge både gjennomgangen og Store medisinske leksikon.

Risikoen for blodpropp er dessuten fire ganger høyere når en kvinne er gravid enn om hun bruker kombinasjonspiller, påpeker de amerikanske forskerne.

Kombinasjonspillen inneholder stoffer som ligner på kjønnshormonene østrogen og progesteron. Piller som bare inneholder progesteronlignende hormon (gestagen) er trygge for så godt som alle kvinner, konkluderer forskerne. Men det er usikkert om disse pillene like effektivt hindrer graviditet. En Cochrane-oppsummering fant at det ikke var nok forskning til å kunne konkludere med det.

Noen studier viser at kvinner over 18 år stort sett klarer å finne ut selv om de løper en risiko ved å bruke p-piller. Men forskerne har ikke funnet publiserte studier som undersøker om tenåringer klarer det.

Usikkert om trygg bruk

En pille som må tas hver dag, er lett å glemme. Men amerikanske jenter yngre enn 18 år bruker p-piller riktig like ofte som voksne. Det går litt oftere galt hos tenåringer enn for dem over 30 år, men ikke oftere enn hos dem som er i tjueårene. I alle studiene er det imidlertid kvinnene selv som forteller om prevensjonsbruken, og det varierer hva studiene definerer som riktig bruk.

Klarer ungdommer å bruke pillene på egen hånd, uten resept og råd fra legen?

Forskningsgrunnlaget er for tynt til å kunne si noe sikkert om dette. Men i en liten undersøkelse svarer de fleste av 348 amerikanske 14-17-åringer riktig på hvordan de skal bruke gestagen-piller. 90 prosent vet at de må ta pillen på samme tidspunkt hver dag og at de bør bruke kondom dersom de tar den mer enn tre timer for seint. Færre vet at de må ta en ny pille dersom de kaster opp.

Om de bruker kunnskapen i praksis, er selvsagt en annen sak. Det trengs studier som undersøker om både yngre og eldre kvinner bruker pillene riktig uten veiledning fra helsepersonell, mener de amerikanske forskerne.

Fraråder reseptfrie p-piller i Norge

Lege Trine Aarvold. (Foto: Kai Myhre)

Selv om det er et snevert forskningsgrunnlag, mener forskerne at det i hvert fall ikke er noe som tyder på at ungdommer skulle være mer utsatt enn voksne kvinner dersom p-piller blir lett tilgjengelige i butikken. De mener at en eventuell endring av regelverket også bør omfatte tenåringer under 18 år.

Lege Trine Aarvold i stiftelsen Sex og samfunn synes p-piller uten resept er en dårlig idé i Norge, særlig av hensyn til ungdommene.

De trenger informasjon både om hvordan de skal bruke p-piller og hvilken prevensjon de bør velge, mener Aarvold. Hun jobber på Sex og samfunns klinikk for seksuell helse. Dit kommer unge for å få råd.

– Man skulle tro at ungdom i dag visste mye om prevensjon, men mange av de jeg snakker med vet overraskende lite. Det er masse myter om prevensjon der ute. Ungdommene snakker med hverandre og blir feilinformerte, sier hun til forskning.no.

Selv om det er svært få ungdommer som får blodpropp eller hjerneslag, mener legen at det er viktig å fange opp dem som ikke skal ha p-piller fordi de løper en risiko for alvorlige bivirkninger. Hun måler blodtrykket på alle som vil ha piller med østrogen i. Piller uten østrogen fungerer ikke for alle, forklarer hun, for en del får små blødninger av dem.

Aarvold har ikke hørt om at noen har foreslått reseptfrie p-piller i Norge.

– Situasjonen er nok annerledes her enn i USA. Vi har få tenåringsgraviditeter og lett tilgjengelig reseptbelagt prevensjon hos blant annet helsesøster på skolen og helsestasjonen for ungdom, sier hun.

Mange jenter som kommer til Sex og samfunns klinikk, tror at prevensjon er synonymt med p-piller, forteller Aarvold.

– Derfor er det viktig at de har noen å snakke med om prevensjon før de begynner.

De burde også vurdere andre langtidsvirkende prevensjonsmidler som p-stav og spiral, mener hun. Slik prevensjon har færre bivirkninger og er umulig å bruke feil fordi det er helsepersonell som setter den inn.

Skal ungdom bli flinkere til å bruke prevensjon, kan det hjelpe å gjøre den billigere for flere aldersgrupper, tror Aarvold. I dag gis det bare pengestøtte til unge mellom 16 og 20 år.

 

Referanse:

Krishna K. Upadhya mfl: Over-the-Counter Access to Oral Contraceptives for Adolescents. Journal of Adolescent Health, online 14. mars 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.12.024. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS