Nære pengespill øker avhengighet

 Folk som bor i nabolag med god tilgang til pengespill får oftere problemer med spilleavhengighet. Spillemaskiner er mest avhengighetsskapende.  

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"(Foto: Colourbox.no)" (Foto: Clipart)

Rapporten Raising the Odds? Gambling behaviour and neighbourhood access to gambling venues in New Zealand, er basert på en studie gjort av det newzealandske helsedepartementet i samarbeid med universitetet i Canterbury.

Studien ser på den store helseundersøkelsen som ble gjort på New Zealand i 2003-4.

Denne undersøkelsen besto av over 12 500 intervjuer, og inneholdt spørsmål om spilleavhengighet og andre gamblingproblemer.

Tilgjengelighet

- Dette er en av de første nasjonale studiene som ser på folks spillevaner i forhold til deres tilgang til spill og gambling, sier Jamie Pearce ved universitetet i Canterburys GeoHealth Institute til forskning.no.

Studien ser på helseundersøkelsens svar, og sammenlikner dem med hvor respondentene bodde i forhold til tigjengeligheten til pengespill.

På New Zealand gambles det for rundt åtte milliarder kroner i året, og i følge departementet har i overkant av én prosent av befolkningen problemer med spillavhengighet.

Kasinoer er lovlig på New Zealand, men det er bare seks kasinolisenser og fire kasinoer i hele landet.

Studien fokuserer mer på pengespill som pokermaskiner og enarmede banditter, og på tipping på hester, hundeløp og nasjonalsporten rugby.

Avstand

Forskerne kartla New Zealands nabolag i henhold til tre ulike faktorer – avstanden til nærmeste gamblingsted via veinettet, antall gamblingsteder innen 800 meters avstand og antall gamblingsteder innen en fem kilometers radius.

Alle nabolagene på New Zealand ble kartlagt på denne måten.

I følge studien har folk som bor nær steder som en travbane eller et annet sted hvor gambling foregår, større sannsynlighet for å være spilleavhengige.

Dette har fått newzealandske myndigheter til å vurdere om det er bedre å ha gamblingstedene lenger unna der folk bor.

- Viktig å se på nabolag

- Jo flere gamblingsteder og pengespill du har i en fem kilometers omkrets rundt der du bor, jo større sannsynlighet er det for at du blir spilleavhengig, sier Pearce.

Han forteller at folk som har pengespill nærmere huset sitt enn 800 meter, er i faresonen. Siden det er så få kasinoer i New Zealand, er det i hovedsak tipping og spillemaskiner som gjør folk til såkalte problemgamblere.

(Foto: Clipart)"

- Så langt har det vært fokusert for mye på det individuelle plan. Vår studie viser at det også er svært viktig å se på nabolag og tettsteder, og deres tilgjengelighet til gambling og spillemaskiner.

Sosioøkonomiske faktorer

Spilleavhengighet henger sammen med andre samfunnsproblemer som alkohol og narkotikamisbruk, røyking, psykiske lidelser og selvmord.

I følge studien fra newzealandske helsemyndigheter er det de som allerede er lavest på den sosiøkonomiske stigen som sliter mest med pengespill.

Folk som har lite utdannelse, er arbeidsledige og er av utenlandsk opprinnelse, spiller mer. Spillingen går også mer utover disse gruppene.

- Vi må begynne å se på spilleavhengighet som et folkehelseproblem, sier Pearce.
Han sier at i tillegg til å ødelegge enkeltmenneskers liv så går også spillingen hardt utover familier og nærmiljø.

- Må redusere tilgjengelighet

- Det verste er at det også er mye flere spillemaskiner og gamblingsteder i nabolag og områder hvor de sosioøkonomiske forholdene allerede er dårligere, sier Pearce.

I følge en rekke studier er elektroniske pengespillmaskiner, travbaner og kasinoer de mer avhengighetsskapende former for gambling.

Dette er på grunn av den repetitive måten spillingen foregår på, og fordi spillene lar folk spille mye lenger enn for eksempel i lotterier. I rapporten fra det newzealandske helsedepartementet så beskrives elektroniske spillemaskiner som ”gamblingens crack-kokain”.

- Studien viser at myndighetene må tenke ut over det å sette i gang holdningskampanjer. Det er klart at også tilgjengelighet til pengespill er en viktig faktor når det handler om spilleavhengighet, sier Pearce.

- Det vi konkluderer med i vår studie er at tilgjengelighet til spillemaskiner må reduseres i områder hvor det allerede er sosioøkonomiske problemer, sier Dr Pearce.

Kilde:

Raising the Odds? Gambling behaviour and neighbourhood access to gambling venues in New Zealand; Public Health Intelligence Occasional Bulletin No. 47.

 

Powered by Labrador CMS