Personlighetsforstyrrelser tettere koblet til gener

Gener er viktigere enn antatt for utviklingen av forstyrrelser som preges av engstelige trekk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Det viser ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det dreier seg nærmere bestemt om unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse.

Studien er publisert i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Mens tidligere forskning har antydet at varianter av unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse i hovedsak kan forklares av miljøpåvirkning, viser den nye studien at to tredeler av variasjonen kan forklares av gener.

At arv betyr mer enn forskere har trodd, understreker hvor viktig det er at behandlere får kjennskap til eventuelle sykdomstilfelle i familien til folk med symptomer på forstyrrelser. Det skriver FHI på sin nettside.

Slår sårbarheten ut?

Men; om det har vært eller finnes tilfeller i en familie, er det likevel ingen automatikk i at en person med symptomer selv rammes av en tilsvarende forstyrrelse.

Stipendiat Line C. Gjerde påpeker at konklusjonene ikke må trekkes for langt:

- Hvorvidt en genetisk sårbarhet fører til utviklingen av en personlighetsforstyrrelse eller ikke, påvirkes av et komplisert samspill mellom både genetiske og miljømessige faktorer, sier hun til FHIs nettside.

Spørreskjema og intervju

Forskerne brukte data fra et spørreskjema som over 8000 unge voksne tvillinger besvarte i 1998. Skjemaet inneholder blant annet spørsmål som skulle fange opp personlighetsforstyrrelser. Av de som svarte, ble 2794 også intervjuet i ettertid.

Både en- og toeggede tvillinger deltok. Eneggede tvillinger har det samme genetiske materialet, mens hos toeggede er halvparten av materialet likt. Det betyr at de genetisk sett er som andre søsken.

Ved hjelp av tvillingstudier som denne kan forskerne finne ut hvor stor del av variasjonen mellom mennesker som forklares av enten gener eller miljø.

Gjerde sier styrken ved deres metode er kombinasjonen av undersøkelser på flere tidspunkt, med både spørreskjema og intervju.

Referanse:

L. C. Gjerde, m.fl. (2012) The heritability of avoidant and dependent personality disorder assessed by personal interview and questionnaire. Acta Psychiatrica Scandinavica. DOI: 10.1111/j.1600-0447.2012.01862.x Sammendrag her.

Powered by Labrador CMS