I det personlig tilpassede behandlingsopplegget fikk legene beskjed om å prioritere veiledning til pasientene for å oppnå et bedre kosthold og mer fysisk aktivitet, og utsette medisinering hvis mulig. Færre av kvinnene som gikk gjennom dette opplegget døde av diabetes-relaterte årsaker, av hjerte og karsykdommer og av alle årsaker sett under ett, sammenlignet med kvinnene som fikk standard behandling. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kvinner levde lenger etter personlig diabetesomsorg

 Det gjorde ikke mennene, ifølge en studie av dansker med type 2-diabetes.

Personlig tilpasset diabetesomsorg, med vekt på kosthold og fysisk aktivitet, ser ut til å kunne forlenge livene til kvinner. Forskere fant ikke det samme resultatet blant menn, i en studie der de sammenlignet personlig diabetesomsorg med standard behandling.

Type 2-diabetes er den vanligste formen for diabetes, og forekomsten har økt voldsomt de siste tiårene. Sykdommen skyldes dårlig regulering av blodsukkeret, og overvekt og inaktivitet er av de viktigste risikofaktorene.

På 90-tallet var 970 dansker med type 2-diabetes med på et seks år langt behandlingsopplegg. Halvparten av pasientene fikk standard behandling, mens den andre halvparten fikk personlig tilpasset behandling.

Nå har danske og norske forskere evaluert hvordan det faktisk gikk med deltagerne 13 år etter at behandlingen ble avsluttet, og fant at det var forskjell på kvinner og menn. Kvinnene som hadde fått personlig tilpasset diabetesomsorg levde lenger enn de som fikk standard behandling, mens mennene ikke opplevde noen forskjell.

Levde lenger

Et sunt kosthold og regelmessig mosjon er regnet som viktige elementer i behandlingen av type 2-diabetes.

I det personlig tilpassede behandlingsopplegget fikk legene beskjed om å prioritere veiledning til pasientene for å oppnå et bedre kosthold og mer fysisk aktivitet, og utsette medisinering hvis mulig. Færre av kvinnene som gikk gjennom dette opplegget døde av diabetes-relaterte årsaker, av hjerte og karsykdommer og av alle årsaker sett under ett, sammenlignet med kvinnene som fikk standard behandling.

Mennene som fikk et personlig tilpasset behandling opplevde derimot ingen reduksjon i dødelighet, hverken relatert til diabetes eller andre årsaker.

Forskjellige holdninger

Legene som var involverte i studien rapporterte at kvinnene generelt virket mer mottakelige for livsstilsråd enn menn. Dette stemmer også med tidligere forskning, som viser at menn ofte heller stoler på sine egne vurderinger.

En annen forskjell mellom kvinner og menn som fikk personlig tilpasset behandling var at kvinnene følte økt sosial støtte fra omgivelsene deres med dette opplegget, mens menn følte mindre støtte, sammenlignet med dem som fikk vanlig behandling.

Hva disse kjønnsforskjellene kommer av gir denne studien ingen svar på. 

Referanse:

M. Ø. Krag, L. Hasselbalch, mfl: The impact of gender on the long-term morbidity and mortality of patients with type 2 diabetes receiving structured personal care: a 13 year follow-up study, Diabetologia, februar 2016. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS