Nesten alle voksne tømmer tallerkenen

De fleste voksne spiser opp alt som er på tallerkenen, selv om de er mette. Langt færre barn gjør det samme.

Voksne spiser opp nitti prosent av det vi forsyner oss med. Økt bevissthet om hvor mye vi legger på tallerkenen, kan kanskje minske overspising, tror forskerne. (Foto: Colourbox)

Hvis du spiser opp stort sett alt du legger på tallerkenen din er du ikke alene.

Voksne spiser i gjennomsnitt opp 92 prosent av maten de har forsynt seg med på tallerkenen sin. 

Det viser en ny studie fra Cornell Universityi USA.

- Hvis du legger det på tallerkenen din, havner det i magen din, sier forsker Brian Wansink. Studien er nylig publisert i International Journal of Obesity

Likt i åtte land

Wansink og medforfatter Katherine Abowd Johnson har analysert 1179 kafeteriaer og konkluderte med at vi som regel spiser opp maten vår. Hvis vi forsyner oss med det, vil vi spise det opp, uansett kjønn eller nasjonalitet.

Resultatene var nesten identiske i de åtte landene som var med i studien. Analysene ble gjort i USA, Canada, Frankrike, Taiwan, Korea, Finland og Nederland.

Spesielt vanlige måltider gikk unna, der ble 93 prosent av maten konsumert.

Mest spiser vi når vi ikke blir forstyrret, da havner 97 prosent av tallerkenforet inn i munnen.

Spiser mindre ved avbrytelser

Hvis personene ble distrahert, spiste de opp 89 prosent av maten. Forskerne fant nesten ingen forskjell mellom laboratorie-undersøkelser og analyser ute i felt.

- En del av grunnen til at vi spiser opp det meste av det vi forsyner oss med, er fordi vi er klar over hvor mye vi ønsker i første omgang, sier Johnson.

Forsynte de seg med snacks, var det færre som spise alt. 76 prosent spiste alt de hadde forsynt seg med.

Wansink mener disse funnene kan påvirke personers spiseatferd positivt.

Kan unngå overspising

Han mener studien kan gi helseforskere, overvekts- og ernæringsforskere viktige bidrag til bedre å forstå spiseadferd.

Bare det å vite at du sannsynligvis vil spise opp nesten alt av det du forsyner deg med, kan hjelpe deg å bli mer oppmerksom på passende porsjonsstørrelse, mener han.  

De fleste voksne uansett kjønn og land, spiser opp smitt og smule. (Foto: Colourbox)

- Neste gang du holder serveringsskjeen, kan du spørre deg selv: - Hvor mye ønsker jeg å spise? Og forsyne deg tilsvarende, sier Wanzink.

Forfatterne mener denne studien kan føre til bedre metoder for å unngå overspising.

4 av ti barn spiser ikke alt

De samme funnene gjelder ikke barn. Analyser av 326 deltakere under 18 år gammel, viste at det gjennomsnittlige barnet spiser bare 59 prosent av hva han eller hun forsyner seg med.

- Dette kan være fordi barn er mindre sikker på om de vil like en bestemt mat, sier Wansink. Han mener uansett dette er gode nyheter for foreldre som er frustrert over at barna deres ikke spiser opp det som er på tallerkenen. 

Wansink er forfatter av den kommende boken Slim by Design, og er professor i markedsføring og leder for Cornell Food and Brand Lab.

Referanse:

B. Wansink og K.A. Johnson. The Clean Plate Club - about 92 % of self served food is eaten. International Journal of Obesity. 

Powered by Labrador CMS