Mange mister det sentrale synsfeltet etterhvert som de blir eldre. Nå kan apper på mobiltelefonen snart gjøre samme nytten som en tur hos øyelegen, ifølge en svensk studie. (Foto: Science Photo Library, NTB scanpix)

Mobilen kan avsløre sykdom i øyet

En smarttelefon-app kan oppdage farlige øyeforandringer som vil svekke synet. Metoden kan være langt mer effektivt enn tradisjonelle synstester, viser en svensk studie.

Slik er øyesykdommen AMD

Aldersrelatert makuladegenerasjon forkortes ofte til AMD.
AMD er den hyppigste årsaken til tap av sentralsynet hos eldre i vestlige land. I Sverige oppdages det 6500 nye tilfeller med AMD per år. I Norge trolig omlag halvparten.  

Det er kun skarpsynet som rammes, og man beholder normalt sidesyn. 

De tidligste symptomene er generelt redusert synsevne og begynnende leseproblemer. Hele eller deler av bokstaver og ord ”forsvinner” eller ”flyter sammen”. Det blir vanskelig å oppfatte små detaljer, skrive, gjenkjenne folk på gaten, gjøre håndarbeid og lignende. Rette linjer som dørkarmer kan få buktninger, dette kalles bølgesyn.

Undersøkelse hos øyelege vil vise om det foreligger AMD og om det kan behandles. 

Man skiller mellom to hovedformer. Den vanligste er den tørre (atrofiske) AMD, og den mindre vanlige er den våte formen hvor det dannes nye blodårer under netthinnen.

Ved våt AMD får man jevnlig behandling i form av injeksjon av medikament inn i øyet. Det finnes også synshjelpemidler (for eksempel lupe, lupebriller, lese-tv og lamper) som gjør det lettere i hverdagen. Disse kan man få ved henvisning til Hjelpemiddelsentralen.

Alder har størst betydning for utviklingen av AMD. En annen sikker risikofaktor er sigarettrøyking. Genetiske faktorer har vist seg å ha betydning.  Dårlig kosthold (lite vitaminer og antioksydanter) disponerer også.

Kilde: Oslo universitetssykehus og Lars Frisén.

Mange eldre opplever alvorlig synstap på grunn av sykdom, som grå og grønn stær. Begge disse sykdommene kan opereres. Men en annen aldersforandring i øyet er mer alvorlig og kan føre til varig svekket syn.

Forandringer i øyets gule flekk gir alvorlig synstap blant de over 60 år. Sykdommen kalles AMD og er den hyppigste årsaken til tap av sentralsynet hos eldre i vestlige land. Den kan skade synscellene slik at lesesynet og detaljsynet svekkes. Slike skader er umulig å reparere når de først har oppstått.

AMD forekommer i to varianter, og den ene kan man få behandling mot som bremser sykdomsforløpet. Dermed går synsreduksjonen saktere. Men det er avgjørende at sykdommen oppdages tidlig, før det oppstår varige skader.

Mobilen oppdager endringer

Nå har svenske forskere laget to app-er som gjør at du kan teste deg hjemme ved hjelp av mobiltelefonen.

Applikasjonene kan teste hvor godt du ser, og så sende testresultatene til en øyelegeklinikk for analyse.

Slike punkter dukker raskt opp på skjermen før de forsvinner og nye dukker opp. Du skal si hvilke tall du ser. Dette blir tatt opp, og kan sendes til en øyeklinikk. (Foto: Christina Winther, Sahlgrenska)

Testene virker også langt bedre enn vanlige synstester, ifølge en studie gjort ved Sahlgrenska akademin ved Universitetet i Gøteborg.

Appene kan oppdage endringer i øyets gule flekk langt tidligere enn tradisjonelle tester, ifølge den nye forskningen.

– Resultatet av en vanlig synstest er avhengig av hvor god tid man får på seg, sier Lars Frisèn.

En vanlig synstest-plakat er også lite følsom, fordi bokstavene og tallene er hele. Symbolene  i mobiltesten er derfor fremstilt som prikker, fordi det lettere kan avdekke skader i øyets staver og tapper, forklarer han. 

Du leser inn hva du ser

Begge testene er selvforklarende. Den ene bruker sifre oppbygd som små lyssterke prikker. Sifrene vises bare en veldig kort stund på skjermen før de forsvinner.

Brukerens oppgave er bare å si numrene høyt. Variasjon i antall prikker endrer også vanskelighetsgraden. Svarene spilles inn og sammenlignes så med fasiten. Deretter kan resultatene sendes til klinikken.

Denne app-en heter MultiBit, og kan lastes ned gratis. 

– Men den må aktiveres av legen din, sier Lars Frisén til forskning.no.

Bokstaver

Den andre appen fungerer etter samme prinsipp, men med bokstaver i stedet for tall.

Bokstavene dukker opp i stadig nye kombinasjoner og størrelser, og testen er bygd opp som en lesetest.

Denne appen kalles Celego, men er ennå ikke å få tak i for forbrukere.

Kan frigjøre ressurser

Synstestene i appene bør kunne erstatte en del av de kontrollene som i dag gjøres på klinikker, ifølge Frisén, som har ledet teamet som har utviklet appene.

- Testen kan frigjøre ressurser på klinikkene og gjøre at pasienter får hjelp raskere, sier forsker Christina Winther ved Salgrenska ved Universitetet i Göteborg. (Foto: Universitetet i Göteborg)

Han mener de også kan frigjøre knappe sykehusressurser.   

– Den gode kvaliteten på testene åpner muligheten for at appene kan erstatte mange pasientbesøk, frigjøre sykehusressurser og dermed redusere ventetiden, sier Christina Winther som forsvarer en doktorgrad ved Universitetet i Gøteborg om temaet denne uken.

Finnes medisin

Sykdommen kalles AMD, eller aldersrelatert makuladegenerasjon, finnes i to varianter, en såkalt tørr og en våt variant. Den våte kan behandles.Men ventetiden for å få behandling kan være lang. Da risikerer pasienter å miste synsfunksjon som det ikke går an få tilbake.

Legemiddelet som kan bremse den våte sykdommen gis som en injeksjon i øyet. Siden sykdommen er kronisk, krever den kontinuerlig behandling.  

Mange pasienter opplever det som mest verdifullt at de kan lese bedre etter behandlingen, sier Winther.

Hun mener lese-appen kan også fungere som kontroll med behandlingen ved at den gjør det mulig å undersøke pasientens leseevne og lesehastighet.

Kilde: 

Christina Winther: Aspects on Function in Age-Related Macular Degeneration. Doktorgradsavhandling. 29. januar 2016.

Christina Winther, Lars Frisén: Self-Testing of Vision in Age-Related Macula Degeneration: A Longitudinal Pilot Study Using a Smartphone-Based Rarebit Test. Journal of Ophthalmolog. 
Volume 2015 (2015), Article ID 285463, Doi.org/10.1155/2015/285463

Powered by Labrador CMS