Dårlig ventilasjon i skoler kan ha betydning for korona. – Nå vet vi at vi bør ta hensyn til ventilasjon for å redusere smitterisikoen, sier professor.

Danske forskere etter covid-19: Alle skoler bør skaffe ventilasjonsanlegg

I årevis har forskere advart om dårlig inneklima i skoler og barnehager. Korona har nå gjort behovet for ventilasjon enda mer akutt.

En lang rekke rapporter og studier har etter hvert dokumentert at dårlig inneklima i skoler og barnehager går utover barnas trivsel og læring.

Med koronapandemien kommer enda en trussel mot barnas helse, og flere forskere mener samfunnet må løse problemet med det dårlige inneklimaet.

– Det har vært stort problem i mange år. Allerede før vi fikk covid-19-situasjonen, har mange studier dokumentert et dårlig inneklima i skoler og barnehager. Det går ut over læring og trivsel, men øker også risikoen for korona, sier Per Heiselberg, som er professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg universitet i Danmark.

Også professor Torben Sigsgaard mener koronapandemien er enda en grunn til å sørge for tilstrekkelig ventilasjonen.

– Vi har advart om dårlig inneklima i skolene i de siste 10 årene. Koronapandemien er bare en ekstra god grunn, sier Sigsgaard, som er formann for Rådet for Sunn Inneklima og professor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Forskere: Skaff ventilasjonsanlegg

Problemet er at når luften i et klasserom ikke skiftes, kan det hope opp seg dårlig lukt, CO2 og viruspartikler.

Den beste løsningen er et system som skifter ut luften i lokalet ut.

Alternativt kan man sørge for gjennomtrekk om lag hver halve eller hele time.

– Gjennom sommeren har det vært lett bare å la vinduene stå åpne. Men nå nærmer vi oss høst og vinter, og da er det ikke sikkert at alle er like begeistret for det, sier Per Heiselberg.

CO2 i skolen

En studie fra 2015 kom fram til at elever ved skoler med mekanisk ventilasjon scoret høyere på nasjonale tester.

Forskernes forklaring er at CO2 i klasserommene kan gå utover elevenes læring og konsentrasjon.

Smitter gjennom luften?

Helsemyndighetene har etter hvert anerkjent at koronavirus kan smitte gjennom luften.

– Vi har fått en rekke indikasjoner på at koronavirus også kan overføres ved flybåren smitte og bli hengende i luften i flere timer. Så derfor er det viktig med ventilasjon, sier Torben Sigsgaard. Han understreker at det viktigste fortsatt er å følge myndighetenes anvisning om å holde avstand og sørge for god håndhygiene.

WHO: Flybåren spredning kanskje mulig

Etter først å ha avvist luftbåren smitte anerkjente Verdens helseorganisasjon i juli i år at visse utbrudd ved restauranter, treningsstudio og korøvelser indikerte at det kunne være mulig: «Særlig i innendørs omgivelser med dårlig ventilasjon», lød det i en oppdatering fra WHO i 9. juli 2020.

– Det var først i sommer myndighetene meldte at smitteoverføring kanskje kan skje gjennom luften. Så derfor har ikke ventilasjon ligget så høyt på dagsordenen. Nå vet vi at ventilasjon kan redusere risikoen, sier professor Per Heiselberg.

Selv om spørsmålet om luftbåren smitte fortsatt er omdiskutert, er det ingen tvil om at skolene trenger et bedre inneklima.

Det er ikke bare glemte matpakker og sure sokker som kan forpeste luften i klasserommet. Opphopning av CO2 og viruspartikler i luften kan også være et problem.

Mangler ventilasjon

Ventilasjon i skoler

Generelt viser rapporter at klasserom med automatisk styring av ventilasjon har bedre inneklima enn klasserom, som utelukkende har manuell ventilasjon.

En rapport som kartlegger inneklima i skoleklasser, påpeker at «jo mer «avansert» ventilasjonsformen» ble, dess mindre tid var elevene utsatt for CO2-konsentrasjoner over grenseverdien (1000 ppm.)

I klasserom med manuell ventilasjon (utlufting med åpne vinduer) overskred CO2-konsentrasjonen i lokalet grenseverdien på 1000 ppm i 66 prosent av brukstiden.

Klasserom med «balansert mekanisk ventilasjon» hadde en CO2-konsentrasjon over 1000 ppm i 31 prosent av brukstiden.

Større rom-volum per elev har blant annet også en positiv effekt på luftkvaliteten i klasserommet.


Kilde: Inneklima i skoler

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har siden årtusenskiftet utført målinger i mer enn 2000 danske klasserom.

De har blant annet vist at inneklimaet – blant annet utlufting – var for dårlig i mer enn halvparten av dem.

Professor ved DTU, Jørn Toftum, påpeker at man særlig i de siste årene har blitt oppmerksom på at CO2 kan hope seg opp i dårlig ventilerte klasserom.

– Vi har påvist at når det er et høyt nivå av CO2 i klasserommene, kan det ha en effekt på barnas mentale funksjon. De mister konsentrasjon og sliter med å lære. Dårlig inneklima kan påvirke barns skolegang veldig negativt, sier Toftum og henviser blant annet til denne og denne studien.

I en studie fra 2017 var inneklimaet i en dansk skole så dårlig at forskernes måleutstyr måtte gi opp, og forskerne uttalte den gang at vi rett og slett ikke kunne være bekjent av det.

Verre enn i naboland

Professor Torben Sigsgaard påpeker at ventilasjonsforholdene i danske skoler også er verre enn i nabolandene.

– Allerede for 10 år siden utførte vi en studie av inneklimaet på skoler. Danske skoler klarte seg dårligst sammenlignet med andre skandinaviske land. Flere kommuner har arbeidet intensivt med å oppgradere skolene, men problemet er ikke løst, sier Torben Sigsgaard.

Akkurat hvor mange klasserom som mangler ventilasjon, er ikke kjent. I den siste større studien fra DTU fra 2015 var det fortsatt omkring 40 prosent av klasserommene som utelukkende hadde manuell ventilasjon, forteller professor Jørn Toftum.

Løsninger på vei

Han påpeker imidlertid at flere kommuner er i ferd med å installere ventilasjonsanlegg.

– I de siste årene har blant annet Realdania-fondet rettet fokus på skolenes inneklima, og det har kommet en økt bevissthet om problemet i kommunene. Men det er ikke råd til å gjøre alt på en gang. Men inneklimaet bør helt klart ligge høyt på kommunenes prioritetsliste, sier Jørn Toftum.

Selv om koronavirus er enda en risikofaktor ved manglende ventilasjon, påpeker Toftum at koronakrisen også kan ha medført flere positive framskritt for inneklimaet på landets skoler.

– Vi har fått mer fokus på utlufting, og flere undervisningstimer foregår utendørs. Samtidig har vi endret på grensene for hvor mange det kan være i samme lokale. Det er positivt for inneklimaet, sier Toftum.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Powered by Labrador CMS