(Foto: Colourbox.no)

Hjertet liker godt humør

Er du en jevnt over glad og fornøyd person kan det bidra til å redusere risikoen for hjerteinfarkt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ny studie fra forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA viser resultater som peker i denne retningen.

- Hvis du er utstyrt med et muntert lynne, og ser lyst på tingene, har du større sannsynlighet for å styre unna hjertehendelser.

Det uttaler Lisa R. Yanek, som har ledet arbeidet med studien, i en pressemelding.

Risikofaktorer som stivner smil

Vi kommer riktignok ikke unna at faktorer som dårlig kosthold, røyking, overvekt, høyt alkoholforbruk og lite fysisk aktivitet øker faren for hjerte- og karsykdom.

Dessverre påvirker slike ting negativt selv om du er aldri så blid og fornøyd.

Dessuten har tidligere forskning vist at deprimerte og personer preget av uro har større sannsynlighet for å oppleve et eller flere hjerteinfarkt eller dø av et slikt.

Men Yanek og kolleger ved Johns Hopkins rapporterer til tross for dette at de ser en forbindelse mellom generell tilstand av tilfredshet og risiko for hjertesykdom.

Denne tilfredsheten går nærmere bestemt på hvor avslappet, munter, energisk og fornøyd du er med livet.

Innnvendinger, men likevel…

En innvending mot koblingen deres er at personer som evner å se lyst på livet kan være flinkere, og ha mer overskudd, til å ta vare på seg selv både fysisk og mentalt.

Yanek kan imidlertid fortelle at selv de gladeste og mest tilfredse i hennes utvalg hadde mange risikofaktorer for hjerte-karsykdom.

Like fullt opplevde disse personene færre alvorlige hjertehendelser, viser resultatene som nylig er publisert i tidsskriftet American Journal of Cardiology.

Data fra 25-årig prosjekt

I sine analyser har forskerne har tatt for seg data fra en studie kalt GeneSTAR (Genetic Study of Atherosclerosis Risk).

Utvalget deres består av personer, som selv om de er friske, har større sannsynlighet for å oppleve sykdom i hjerte- karsystemet enn normalbefolkningen.

GeneSTAR er et forskningsprosjekt ved Johns Hopkins som har pågått i 25 år, der hensikten er å fastslå forklaringer på hjertetilstander i familier der personer har hatt sykdom i hjertets kransarterier.

Forskerne har analysert informasjon fra rundt 1480 antatt friske søsken til personer som har opplevd hjertehendelser før fylte 60 år.

Søsknene til personer som i såpass ung alder har opplevd sykdom i kransarteriene er i en høyrisikogruppe med en doblet risiko for selv å bli rammet.

- Kan bli sunnere

Yanek påpeker at mekanismen bak den effekten forskerne rapporterer, er uklar.

Ikke så merkelig, siden dette er en studie der forskerne ser en sammenheng.

Denne forskningen kan altså ikke bekrefte at den direkte årsaken til færre hjertehendelser faktisk handler om lynnet.

Men, som Yanek, sier i en pressemelding:

- Muntert lynne har faktisk en effekt, og resultatet kan bli at helsen styrkes, mener hun. 

Referanse:

Yanek LR, Kral BG, Moy TF, Vaidya D, Lazo M, Becker LC og Becker DM.
Effect of Positive Well-Being on Incidence of Symptomatic Coronary Artery Disease. Am J Cardiol. 2013 Jun 28. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.05.055.

Powered by Labrador CMS