Legelisten.no, fra forsiden. (Foto: Andreas R. Graven)

Roser fastlegen på kritisert nettsted

Kritikere fryktet at anonyme vurderinger ville gi en flom av negative og usaklige ytringer på Legelisten.no. Det skjedde ikke.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå er tusenvis av publiserte, anonyme brukervurderinger på det private nettstedet Legelisten.no analysert i en ny rapport. 

Den tegner et annet og mer positivt totalbilde enn mange fryktet.  

Selv om det finnes nok av eksempler på at navngitte leger rammes av negativ omtale, så ytrer et flertall seg positivt.

- Det har vært interessant å se at legelisten.no ikke er et nettsted der folk bare gir negative tilbakemeldinger, sier mastergradsstudent Christina Sivertsen ved institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo, til forskning.no.

Christina Sivertsen. (Foto: Privat)

Sivertsen står bak rapporten, som nettopp er publisert på instituttets nettside.

Nær sju av ti svært fornøyd

Den nye rapporten viser at den generelle tilfredsheten med fastlegene er høy.

To av tre brukere av legelisten er svært fornøyde i sin samlete vurdering av legen, og gir høyeste karakter, fem stjerner.

Rundt 9,5 prosent gir fire stjerner, mens 10 prosent gir laveste vurdering, med én stjerne. Resten gir to eller tre stjerner i samlet vurdering.

- Det brukerne er mest fornøyd med er relasjonen til legen, det som handler om tillit og kommunikasjon. Pasientene er mindre fornøyde og enige når det handler om timebestilling og ventetid, sier Sivertsen.

Funnene viser også at leger med fulle pasientlister, og leger som ligger nær pasientene sine i alder, generelt får bedre vurderinger. 

Pasienter i Oslo og Oppland er minst fornøyde med fastlegen, mens legene i Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Aust-Agder får de beste vurderingene.

Mange leger har vært kritiske

Legelisten.no høstet både ros og kritikk, det sistnevnte særlig fra legestanden, da den ble lansert våren 2012.

Høsten samme år skrev Trond Egil Hansen, daværende leder i Allmennlegeforeningen, at det “blir svært problematisk å bruke informasjon fra dette nettstedet som grunnlag for fastlegevalg.”

Hansen ytret dette i en blogg hos Tidsskrift for Den norske legeforening. Han fryktet også at nettsiden kunne bli en arena for å ta hevn for pasienter som er skuffet over legen.

Ansatte i Mandal kommune hadde færre sykedager når de kunne levere sykemelding uavhengig av fastlegen. (Foto: Colourbox)

Andre har vært positive og mener nettstedet fyller et tomrom, siden det finnes knapt med informasjon om fastleger på offentlige nettsider.

Eldre aksepterer mer?

Sivertsen har analysert i overkant av 14 000 slike vurderinger i datamaterialet.

Disse fordeler seg på nær 8400 kvinner og rundt 5800 menn. Det er Legelisten.no som selv har gjort det anonymiserte materialet tilgjengelig for analyse.

78 prosent av de over 60 år har gitt legen sin 5 stjerner, mens bare 66 prosent av de mellom 20 og 30 år har gjort det samme.

- Eldre har sannsynligvis lavere forventinger til legen og aksepterer muligens mer, tror Sivertsen.

De under 20 år er ikke med i analysen, fordi det var så få i denne gruppen som hadde sendt inn brukervurderinger. Også i gruppen over 60 år er det få som legger inn vurderinger.

Sivertsen tror dette skyldes at eldre fortsatt bruker internett mindre enn mange andre.

Sier bare noe om disse brukerne

Siden de innsendte vurderingene utgjør datagrunnlaget for rapporten, så kan ikke analysen si noe om hva folk flest i Norge synes om fastlegen sin.

Geir Godager, postdoktor ved UiO og Sivertsens veileder i arbeidet med rapporten. (Foto: (Pressebilde fra UiO))

Både Sivertsen og hennes veileder, postdoktor og forsker i helseøkonomi Geir Godager, mener imidlertid at det er interessante tendenser i materialet som har verdi og bør løftes fram.

Slike brukervurderinger kan bidra til økt kunnskap om og forståelse for hva pasientene er ute etter, skriver Sivertsen i rapporten.

- Jeg synes funnene er interessante, delvis på grunn av den oppmerksomheten som har vært rundt legelisten. Noe av kritikken mot tjenesten har gått på at dette er useriøst.

- Samtidig viser det seg at rapporten i grove trekk forteller mye av det samme som er kjent fra andre undersøkelser om brukertilfredshet, for eksempel at den samlede tilfredsheten med legene er relativt høy, sier Godager.

- Interessant fenomen

Postdoktoren mener at legelisten har kommet som en konsekvens av at folk opplever mangel på informasjon fra offentlige kilder om fastlegekvalitet.

- Legelisten er et interessant fenomen, Jeg vil ikke gi noen kvalitetsmessig vurdering av listen, og vi er ikke noe talerør for den. Men behovet har oppstått som følge av passivitet fra myndighetens side, mener Godager.

- Det finnes en offentlig side der man kan bytte leger, men adressen og hvor mange pasienter de har, er den eneste tilgjengelige infomasjonen man får om legene, sier han.

Christina Sivertsen håper mer offentlig informasjon kan bli tilgjengelig om fastleger i framtida.

- Eksempler på slik informasjon kan handle om spesialiseringer, eller om ventetid, folk vektlegger ulike ting, sier hun

Legelisten.no:  - Ikke perfekt, men nyttig

Daglig leder Lars Haakon Søraas i Legelisten.no håper leger som har fryktet at nettstedet blir som en slags gapestokk, nå vil bli beroliget.

- At et flertall av de som bruker legelisten.no skriver positive vurderinger av legen sin, er i tråd med helhetsinntrykket vi har, og i tråd med fordelingen ved andre tilsvarende vurderingssider i utlandet, sier Søraas til forskning.no.

Han påpeker at nettsiden ikke ville vært så nyttig for folk, dersom den hadde flommet over av drittslenging mot leger.

- Men siden er nyttig ikke minst fordi offentlig informasjon om kvaliteten på fastleger nærmest er umulig å oppdrive, fortsetter han.

Søraas anslår at rundt 20 prosent av alle vurderinger som brukere vil ha på trykk ikke kan publiseres.

- Vi avviser innlegg av flere grunner, de kan være injurierende eller inneholde anklager om feilbehandling. Vi publiserer heller ikke dersom vi mistenker at det kan være snakk om en falsk pasient, eller en lege som prøver å skrive hyggelig om seg selv, sier han.

Referanse:

Christina Sivertsen. Hvor tilfredse er pasientene med fastlegene? En beskrivelse av anonyme brukervurderinger på en åpen internettside. Rapport HELED, skriftserie, Institutt for helse og samfunn, UiO.

Powered by Labrador CMS