Skiftarbeidere over 45 år bruker lenger tid på å fullføre teoretiske oppgaver som krever konsentrasjon, enn de som jobber vanlig dagtid, ifølge svensk studie. (Illustrasjonsfoto: Tore Meek, NTB scanpix)

Skiftarbeid gir tidligere aldring av hjernen

Skiftarbeidere gjør det dårligere enn andre på en test som måler svekking av tenkeevnen.

Det viser en studie fra universitetet i Uppsala som er publisert i Neurobiology of Aging. Forskere har mistenkt at skiftarbeid kan føre til kognitive forstyrrelser hos mennesker, men hittil har bevisene spriket.

Forskerne brukte en test som er vanlig for å undersøke svekket evne til å analysere og konsentrere seg. De fleste bruker lengre tid på å fullføre testen, jo eldre de blir.

Men i tillegg fant forskerne ut at deltakerne over 45 år løste oppgavene tregere hvis de jobbet skift.

Rangerte tall og bokstaver

Testen som ble brukt, er den kalt stifinner-testen, ifølge en pressemelding fra det svenske universitetet.

Testen består av to deler. Første del går ut på at deltakerne skal plassere sirkler merket med tall fra 1 til 25 i stigende rekkefølge på en dataskjerm.

I del to må deltakerne veksle mellom sifre og bokstaver i stigende rekkefølge. Det vil si at de skal lage en liste som ser slik ut: 1, A, 2, B, 3, C og så videre.

- For skiftarbeidere er det ekstra viktig å sørge for å leve sunt, sier nevrolog Christian Benedict ved Universitetet i Uppsala. (Foto: Magnus Hallström)

– Denne testen er relevant for det virkelige arbeidsliv, hvor man gjerne må håndtere ulike beskjeder samtidig, sier Christian Benedict til forskning.no.

Han er dosent ved institutt for nevrovitenskap ved Uppsala Universitet og står bak studien.

Seks prosent tregere

Forskerne tok tiden som deltakerne brukte på å løse oppgavene, og delte deretter deltakerne inn i to grupper etter om de jobbet skift eller vanlig dagtid.

Skiftarbeidere løste oppgavene fire sekunder tregere enn andre.

– Selv om det høres lite ut, er forskjellen ganske stor i forhold til at alle brukte i snitt 60 sekunder på å løse testen, forklarer Benedict til forskning.no.

Skiftarbeidere brukte over seks prosent lengre tid på oppgavene.

– Kan man si at de eldes raskere?

– Ja, det er en måte å si det på, bekrefter han.

Deres evne til å løse oppgaver raskt, reduseres noe. Slik hjernen normalt svekkes med alderen, og man trenger noe mer tid på å løse oppgaver, sier nevrologen Benedict.

Tar fem år å bli normalt rask

Også personer som hadde jobbet turnus i løpet av de siste fem årene, presterte dårligere.

Tidligere turnusarbeidere som hadde sluttet med det for mer enn fem år siden, var like raske som gruppen som ikke arbeidet skift.

Det tyder på at det kan ta minst fem år for tidligere skiftarbeidere å gjenopprette de hjernefunksjonene som er nødvendig for å utføre testen.

– Det er ganske spennende at det tar så lang tid, sier Benedict til forskning.no.

Kontrollerte for utdanning

Forskerne kontrollerte for mulige andre årsaker til forskjellene i hurtighet, som alder, utdanning, søvnlengde og hvor mye deltagerne trente eller mosjonerte.

Arbeidstakerne kom fra ulike bransjer, og omfatter ansatte i helsesektoren.

Forskerne har ikke skilt mellom ansatte som jobber ulike dagturnus-ordninger og de som i tillegg jobber nattevakter.

– Vi har bare spurt om de jobber skift, ikke om de går nattevakter, dessverre, sier Benedict.

Derfor vet de ikke om det er nattarbeid som rammer hjernefunksjonen, eller om også ettermiddagsskift og helgevakter virker aldrende på hjernen.  

Ekstra viktig med sunn livsstil

Benedict understreker at skiftarbeidere kan motvirke de uheldige virkningene av skiftarbeid.

– Samfunnet er jo avhengig av skiftarbeid, spesielt i helsesektoren. Men for skiftarbeidere er det ekstra viktig å mosjonere, ha et sunt kosthold, og sørge for nok søvn på en naturlig måte. Vi ser at de som mosjonerer og lever sunt, presterer bedre, sier han.

Forskerne brukte data fra omtrent 7000 individer som deltok i den svenske studien EpiHealth. Deltagerne var mellom 45 og 75 år.

Studien var et samarbeid mellom forskere ved Uppsala universitet og høyskolen i Malmö.

Mest ulemper funnet

Fra før er det kjent at skiftarbeid kan ha flere andre ulemper, som økt risiko for diabetes. En fersk studie viser også at kvinner ser ut til å tåle skiftarbeid dårligere enn menn. Studien viser at de sliter med mer søvnproblemer enn menn som jobber skift. En svensk studie for noen år siden viste også at kvinner som har jobbet turnusarbeid over lang tid, også kan få doblet risiko for brystkreft. 

Men på den andre siden viste en studie nylig at langturnus reduserer stress for de ansatte. 

Referanse:

Olga E. Titova, Christian Benedict mf: Association between shift work history and performance on the trail making test in middle-aged and elderly humans: the EpiHealth study. Neurobiology of Aging. 7. mai 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2016.05.007

Powered by Labrador CMS