Alkohol kan dempe hjertefarlig cellevekst

Alkohol kan bidra til å holde blodårene åpne ved å dempe cellevekst-molekyl.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

At et moderat alkoholinntak kan være helsemessig gunstig, i hvert fall for hjerte og blodårer, har vært antydet gjennom en rekke studier.

Vi har bare ikke visst så mye om hvorfor.

Nøkkelen til mysteriet kan være alkoholens virkning på det såkalte Notch-molekylet, mener forskere fra University of Rochester, USA, og irske Dublin City University.

Notch dirigerer produksjonen av glatte muskelceller i åreveggen, som i visse tilfeller kan føre til innsnevrete blodårer og resultere i hjerteinfarkt eller slag.

Alkohol demper cellesignaler

Moderat alkoholdrikking kan dempe Notch-molekylets signalaktivitet og dermed overproduksjonen av glatte muskelceller.

(Illustrasjon: iStockphoto)

Det viser en studie publisert i Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

- Hvis vi kan få en grunnleggende vitenskapelig forståelse av hvordan alkohol har en gunstig effekt, betyr det ikke at leger vil foreskrive alkohol til pasienter.

Det sier professor Eileen M. Redmond ved University of Rochester Medical Center, som ledet undersøkelsen.

- Men forhåpentligvis vil det føre til utvikling av nye behandlingsmetoder for millioner av mennesker som lider av hjerte- og karsykdommer, sier hun.

Førte til mer åpne blodårer

Redmond og forskerteamet undersøkte effekten av moderat alkoholkonsum på glatte muskelceller i menneskers kransarterier og i halsarterien hos mus.

De fokuserte på Notch-molekylet siden det styrer glatte muskelceller og deres vekst, død og forflytning i vevet.

Glatte muskelceller i blodårene påvirker innsnevring og forkalkning av arteriene (arterosklerose).

De påvirker også gjeninnsnevring av arteriene etter fjerning av åreavleiringer (restenose).

Begge deler er risikofaktorer for slag og hjerteinfarkt.

Både i menneske- og musetestene dempet alkohol Notch-molekylets aktivitet. I menneskelige muskelceller begrenset alkoholen signalene fra Notch slik at produksjon og vekst av glatte muskelceller ble redusert.

Dette førte til lite blokkering av blodkar og mer åpne passasjer. Hvis Notch-molekylet ble kunstig aktivert, ble derimot den begrensete muskelcelleveksten reversert og tok seg opp igjen.

To drinker per dag

Resultater fra museforsøkene viste at alkoholdoser tilsvarende to drinker per dag for mennesker begrenset Notch-forekomst i åreveggen og reduserte blodkarsfortykning, sammenlignet med kontrollgruppa uten alkoholtilførsel.

- Dette er første gang helsegevinsten fra moderat alkoholkonsum har blitt koblet til Notch på molekylnivå, sier dr. David Morrow ved University of Rochester.

- Nå som vi har funnet at Notch fungerer som en signalbane for celler og kan reguleres av alkohol, vil vi undersøke detaljene i prosessen for å avdekke nøyaktig hvordan alkohol demper Notch i glatte muskelceller.

Men det blir ingen enkel jobb, medgir professor Redmond.

- Signaleffekten fra Notch er kompleks, og det er mange potensielle regulator-punkter som kan påvirkes av alkohol, understreker hun i en pressemelding.

Potensiell helsegevinst

Den potensielle helsegevinsten av et gjennombrudd er likevel stor.

Befolkningsstudier har vist at hjerte- og karsykdommer forekommer 20-40 prosent sjeldnere hos moderate alkoholdrikkere, sammenlignet med personer som er totalavholds.

Om reduksjonen bare skulle vise seg å være 20 prosent, representerer det likevel en betydelig helsegevinst som burde utløse mer forskning på dette området, mener Eileen Redmond.

Helse-effekt kan skyldes annet enn alkohol

Christian A. Drevon, professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, mener man må være varsom med å trekke bastante konklusjoner fra undersøkelsen.

- Selv om det er en rekke observasjonelle befolkningsstudier som tyder på at alkohol i moderate mengder kan ha en positiv effekt, kan vi ikke utelukke at de tilsynelatende positive effektene kan skyldes andre faktorer som vi ikke klarer å registrere i våre vanlige befolkningsstudier, påpeker han.

- Det kan være at de som drikker moderate mengder alkohol også røyker litt mindre, spiser litt sunnere, har litt bedre utdannelse etc. Alle disse faktorene kan tenkes å spille inn.

Interessant undersøkelse

Men undersøkelsen er likevel interessant, mener Drevon.

- Alle forhold som påvirker veksten av disse muskelcellene er interessante i forhold til å forstå hvordan vi kan gripe inn i prosessen under utvikling av tette blodårer.

- Det er imidlertid viktig å påpeke at mus og mennesker er temmelig forskjellige når det gjelder utvikling av åreforkalkning.

- Derfor er det mye arbeid som må gjøres før vi kan slå fast om tilsvarende mekanisme virker hos mennesker, og om vi kan bruke kunnskapen til å forebygge utvikling av for eksempel hjerteinfarkt, sier han.

Og om du fortsatt skulle være i tvil:

- Ingen seriøse helseaktører vil komme til å anbefale alkoholbruk for å forebygge utvikling av hjerte- og karsykdommer, understreker Drevon.

Til det er det altfor mange alvorlige bivirkninger.

Referanse:

David Morrow, John P. Cullen, Weimin Liu, Paul A. Cahill og Eileen M. Redmond: Alcohol Inhibits Smooth Muscle Cell Proliferation via Regulation of the Notch Signaling Pathway (Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, doi: 10.1161/ATVBAHA.110.215681Se sammendrag

Powered by Labrador CMS