Smarttelefoner gjør noe med hjernens tolkning av signaler fra fingrene, mener forskere. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Flere skjermer samtidig tuller med hjernen

Å bruke smartelefonen, laptopen og nettbrettet samtidig kan klusse med hjernen vår.

De aller fleste er godt vant med å sitte i sofaen med mobiltelefonen i hånda og laptopen i fanget. Med hele verden foran fingertuppene, er det kanskje vanskelig å se ulempene ved slik fleroppgavekjøring.

Men nyere forskning viser nå at de som bruker flere medieenheter samtidig, kan ha redusert tetthet i hjernebarken i en bestemt del av hjernen.

Sammenlignet med andre

I en relativt liten undersøkelse av 75 personer, brukte forskere innen nevrovitenskap en kombinasjon av skanning og spørreundersøkelser for å kartlegge mediebruk hos hver enkelt forsøksperson.  

Det viste seg at de som brukte flest mediaenheter samtidig, hadde redusert tetthet av grå substans, eller hjernebarken, i en del av hjernen kalt anterior cingulate cortex (ACC).

Grå substans vil si det området i hjernen som hovedsakelig består av nerveceller. Substansen styrer blant annet funksjoner som syn, tankevirksomhet og bevegelser.

ACC styrer utallige ting som blodtrykk, puls, vår evne til å oppdage feil og våre emosjonelle reaksjoner. 

Undersøkelsen kan støtte opp om tidligere studier som har vist sammenhenger mellom mediebruk og depresjon og angst.

Usikker sammenheng

Forskerne er likevel tilbakeholdne nok til å påpeke at det ikke nødvendigvis trenger å være en direkte sammenheng mellom mediebruken og de små grå.

For eksempel kan det være at de som allerede har en redusert tetthet av grå substans i det området av hjernen er mer tiltrukket til slik fleroppgavekjøring.

– De eksakte mekanismene bak disse forandringene er fortsatt uklare, sier Kepkee Loh, én av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Men tidligere forskning har vist at hjernen kan endres etter eksponering over lengre tid. I tillegg er det noen studier som viser at man kan gjenopprette tettheten av grå substans med ulike treningsformer, som for eksempel sjonglering.  

Loh etterlyser nå langtidsstudier som kan avgjøre om det er en direkte sammenheng mellom mediebruk og redusert tetthet av grå substans.

Referanse:

Loh, K. K. og Kanai, R. High media multi-tasking is associated with smaller gray-matter density in the anterior cingulate cortex. Plos One (2014)

Powered by Labrador CMS