Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Valenciatannkarpe finnes i dag kun på rundt 15 forskjellige steder langs den spanske middelhavskysten.

Norske forskere skal redde en sjelden fiskeart i Spania

Den sjeldne valenciatannkarpen er truet av den plagsomme gambusiaen.

Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Dette arbeidet har ført til kontakt med flere internasjonale aktører, blant annet spanske myndigheter som nå ønsker råd om bekjempelse av en plagsom fiskeart ved navn gambusia.

Forsker Helge Bardal var nylig på oppdrag i nærheten av Barcelona i Spania som konsulent. Målet var å fjerne den uønsket fisken for å redde en sjelden fiskeart, valenciatannkarpe, som finnes kun der.

Podcast: Bekjempelse av fremmede fiskearter

Bekjempelse, behandling og reetablering er også tema i denne episoden av podcast-serien VETpodden.

Lytt til episoden her.

Bidrar til planlegging og gjennomføring av tiltak

– Gambusia, også kalt mosquitofish, er en fremmed art som truer valenciatannkarpens eksistens. Valenciatannkarpe finnes i dag kun på rundt 15 forskjellige steder langs den spanske middelhavskysten. Habitater, kystnære laguner, er svært truet, forteller Bardal.

Veterinærinstituttets rolle er i første omgang å være konsulenter i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Men spanske myndigheter ønsker også at de norske forskerne er til stede når selve behandlingen skal starte.

Bardal understreker at da en fremmed fiskeart ble flyttet inn i samme leveområde som den sjeldne fiskearten, så skapte det store problemer.

Den fremmede arten kan blant annet ha kommet dit ved at folk har tatt den med seg og lagt i vannet.

– Det er derfor viktig å ta vare på den sjeldne fiskearten slik at den ikke utryddes og gjenopprette det naturlige økosystemet i karpens leveområde.

– Når en fremmed art klarer å etablere seg, så kan den påvirke økosystemet negativt, sier Helge Bardal.

Fremmede arter påvirker økosystemet negativt

– Når den fremmede arten klarer å etablere seg, så kan den påvirke økosystemet negativt. Gambusia er et problem fordi den er en næringskonkurrent til valenciatannkarpen, sier Bardal.

Det vil si at den spiser opp maten til valenciatannkarpen.

Han forteller at vi i Norge har jobbet mye med dette, for eksempel med bekjempelse av gjedde i områder der den egentlig ikke skal være. Gjedda spiser opp all annen fisk i mindre vann den blir spredt til, noe som er et stort problem.

– Gambusia er en fremmed art som truer Valenciatannkarpens eksistens i Spania, forteller Helge Bardal.

De fleste prosjektene for behandling og reetablering i Norge som Veterinærinstituttet er involvert i, er knyttet opp mot bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Veterinærinstituttet er såkalt internasjonalt referanselaboratorium for G. salaris og nasjonalt kompetansesenter for landets genbankvirksomhet, bevaring og reetablering i disse prosjektene.

Instituttet leder arbeidet i norske vassdrag og elver der lakseparasitten er påvist på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hovedansvaret er å planlegge, koordinere og kvalitetssikre det praktiske arbeidet.

Hør mer om Veterinærinstituttets arbeid i Spania og hvilken betydning norsk forskning og kunnskap innenfor området bekjempelse, behandling og reetablering i denne episoden av VETpodden her:

Powered by Labrador CMS