Man står uti en elv og fisker.
Det er fortsatt lite laks i elevene i Sør-Norge, mens situasjonen er mer variert i nord, ifølge en fersk rapport.

Fortsatt lite laks i elvene i Sør-Norge

Innsiget av villaks til elver i Sør-Norge er fremdeles lavere enn normalt. Neste uke kommer svaret på om elvene fortsatt skal være stengt.

En statusrapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) konkluderer fredag med at innsiget er lavt i store deler av landet. Innsig viser til antall villaks som svømmer opp elevene.

– Det generelle inntrykket er at innsiget av mellom- og storlaks er svakt sør for Nordland. Her peker nesten alle fangstrapporter og tellinger mot et lavt innsig så langt, heter det i rapporten.

Miljødirektoratet stengte i slutten av juni de 33 største elvene i Sør-Norge for fiske på grunn av rapporter om lite laks i år. Tirsdag skal direktoratet avgjøre om elvene skal åpnes igjen.

Stor laks betyr mer enn før

Når innsiget er lavere enn normalt, betyr det at færre laks enn forventet eller ønsket har returnert til elvene. Dette kan være bekymringsfullt for fiskebestandene og økosystemene som er avhengige av en sunn laksestamme.

De fleste vassdragene er sterkt avhengige av gyting av mellom- og storlaks for å oppnå gytebestandsmålene, ifølge rapporten. Betydningen av slik stor laks har økt de siste årene, også i vassdrag som tidligere har blitt vurdert som smålaksvassdrag, heter det videre.

Varierer mer i nord

Nord for Trøndelag er det ifølge rapporten vanskelig å gi noe entydig bilde. Det er fordi fangsten varierer såpass mye mellom vassdragene og mesteparten av fangsten normalt skjer fra juli og utover i sesongen.

– Imidlertid ser det bedre ut i Troms og Vest-Finnmark enn andre deler av landet, mens i Varangerfjorden er det så langt tegn som tyder på vesentlig mindre laks enn tidligere, heter det i rapporten.

Vurderer flere tiltak 

Rapporten fra Nina danner mye av grunnlaget for beslutningen Miljødirektoratet nå skal ta.

Lavere innsig kan skyldes en rekke faktorer som overfiske, klimaendringer, sykdom, forurensning eller tap av habitat.

Flere alternativer vurderes: Det kan bli aktuelt fortsatt å holde alle de 33 elvene stengt, åpne noen for fiske eller se på om enda flere elver skal stenges.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS