Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil satse på havet for å skape en bærekraftig utvikling i Norge. (Foto: Karoline Spanthus Bjørnfeldt)

Mener fremtidens jobber vil komme fra havet

Verden trenger mer kunnskap om hvordan vi kan bruke havområdene mer bærekraftig. Vil Norge klare å beholde sin posisjon som en av verdens ledende havnasjoner?

214 000 nordmenn jobber med olje og gass, sjømat eller andre ting i havet. Til sammen skapte havnæringen verdier for nesten 500 milliarder kroner i Norge i 2016. Dette utgjør hele 70 prosent av våre eksportinntekter.

– Havområdene må brukes bærekraftig. Vi skal kunne høste av ressursene og bruke havet, men vi må gjøre det på en måte som vi kan fortsette med om 100 år også, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til forskning.no.

Men for å kunne bruke ressursene på best mulig måte trengs det forskning. Nye tall fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at det i 2017 gikk 5,5 milliarder kroner til forskning og innovasjon i havnæringene. Dette er historisk store summer.

Og det er fortsatt mye vi ikke vet om havet og havbunnen.

– Vi vet mer om overflaten på Mars enn vi vet om dyphavsområdene våre. Kanskje det ligger nye ressurser, medisiner og arter der. Vi vet rett og slett ikke, sier Røe Isaksen. 90 prosent av havbunnen er fortsatt uoppdaget.

Røe Isaksen forklarer at regjeringen satser på havet av mange grunner.

– Vi vil styrke forskning og verdiskapning, men også styrke vår posisjon som maritim og marin stormakt, sier han.

Pengene til forskning og innovasjon i havnæringene gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge har økt med 80 prosent de siste fem årene.

Flere må velge realfag

Regjeringen håper at satsingen på forskning til hav vil føre til flere grønne jobber i fremtiden. Det krever at flere av dagens unge blir interesserte i og ønsker å ta realfag. Røe Isaksen tror barn trenger å få eksempler på hva forskning kan bidra med.

– Jeg tror vi må koble forskning til reelle problemer, og at ny teknologi ikke kommer av seg selv. Tenk hvis vi gjennom dette kan få en 6-åring som starter på skolen til å tenke at jeg har lyst til å gjøre noe spennende, som er godt for verden og som vil gi meg en solid jobb, sier Røe Isaksen.

Det vil være et behov for å flere nye arbeidsplasser i fremtiden. Mange av jobbene vil handle om teknologi, digitalisering og kunnskap.

- Vi kommer aldri til å bli verdensledende på selvautonome ting generelt, vi har for eksempel ikke noe bilproduksjon i Norge, men på skip kan vi faktisk være verdensledende. Her ligger det arbeidsplasser, sier han.

Næringsministeren påpeker også at havsatsingen handler om både det som er oppå og under havet.

- Veldig mye av aktiviteten på havet er knyttet til sjømat, men også andre områder som mineralutvikling, kysttransport og så videre, sier Røe Isaksen.

Globalt er markedene for miljøteknologi i sterk vekst. I Norge har det blitt utviklet verdens første elektriske og selvkjørende containerskip. Det heter Yara Birkeland og skal etter planen frakte gjødsel fra Porsgrunn til havnene i Brevik og Larvik.

– Dette er et eksempel på hva norsk teknologi kan få i stand. Hvis vi kan erstatte en del av dieseldrevne båter på kortere strekninger, kan det redusere utslipp kraftig, sier Røe Isaksen.

Yara vil kunne erstatte utslippene fra 40 000 dieseldrevne lastebiler i året, ifølge dem selv.

Ved å flytte transport fra vei til sjø, reduseres utslipp av CO2, og trafikksituasjonen kan bli bedre i tett befolkede strøk.

Vil løse utfordringer i havet

Havet er under press som følge av klimaendringer, overfiske og forsøpling.

Den politiske strategien til regjeringen er å løfte hav som tema både nasjonalt og internasjonalt.

– Internasjonalt har vi tatt initiativ til mange havkonferanser, sier Røe Isaksen.

FNs Global Compact består av medlemmer fra 160 land, og er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Et av hovedmålene er å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling. Norge har tatt en ledende rolle med å få renere og rikere hav globalt.

– Den mest synlige utfordringen i havet nå er plastforurensning, sier Røe Isaksen.

Mer enn 70 prosent av kloden er dekket av hav, men mindre enn 5 prosent er utforsket. Derfor mangler det kunnskap og forståelse av forurensning, oppvarming og forsuring.

Powered by Labrador CMS