Senkes maksgrensen for tillatt sink i fôr, kan laks få øyesykdommer, viser ny studie. Her venter bedøvet oppdrettslaks på å bli bløgget på samlebåndet hos Flakstadvåg Laks as i Senja.

Oppdrettslaks trenger sink for ikke å bli syk. Men sink i havet skader miljøet

Enten lider fiskehelsen eller miljøet.

Får laksen for lite sink i fôret, kan den få mangelsykdommer. Men for mye sink i havet utgjør en miljøtrussel.

EU har derfor senket maksimumskravet til tilsatt sink i laksefôr.

Nå har forskere ved Havforskningsinstituttet avdekket at nivået kan være på nippet til at laksen kan få mangelsykdommer.

Studien er nylig publisert i tidsskriftet Aquaculture.

Må ha mer sink i saltvann

Som yngel og smolt - ungfisk - starter oppdrettslaksen livet i ferskvann. Slik villaksen lever naturlig i elver.

Når smolten er mellom åtte og 18 måneder, overføres den til en innhegning - merd - i saltvann. Først går fisken gjennom en stor fysiologisk forandring for å tåle saltet.

Vi mennesker må drikke vann når vi spiser salt. Litt på samme måten er det for laksen også.

– Når laksen er i sjøvann, mister laksekroppen ganske mye vann til miljøet når den skal bli kvitt salt, sier forsker Antony Philip ved Havforskningsinstituttet til forskning.no.

Dette gjør at laksen også mister sporstoffer.

– Vi så at laksen mister mer sink i sjøvann. Derfor trenger den mer sink når den havner i sjøen, sier Philip.

– Om tillatt nivå senkes lavere enn idag, vil det gå på bekostning av laksens helse, sier forsker Antony Philip ved Havforskningsinstituttet.

Viktig for laksens hud, gjeller og øyne

Sink er et sporstoff som kroppen trenger i små mengder.

– Sink er spesielt viktig for hud, gjeller og øyne. Det er også viktig for laksens evne til å få sår til å gro, sier Philip.

Også for mennesker spiller sink en viktig rolle i sårheling. Det brukes i en rekke legemidler.

Fra før vet forskerne at laksen tar opp mindre sink fra ingrediensene i laksefôr. Derfor er det tilsatt ekstra sink.

– Hvordan klarer villaksen å få nok sink?

– Villaksen kan skaffe de næringsstoffene den trenger fordi den kan svømme hvor den vil for å spise, forklarer Philip.

Det kan ikke oppdrettslaksen, som er prisgitt den maten den får i merden.

EU har senket maksgrensen for sink i laksefôr

Men at sink blir tilsatt laksefôret, utgjør en utfordring for miljøet.

– Vi ønsker mindre sink i miljøet, særlig fordi det kan føre til mer antibiotika-resistens, sier havforskeren.

Derfor reduserte EU maksimalt tillatt innhold av sink i laksefôr fra 200 milligram per kg, til 180 mg/kg for tre år siden.

Derfor er sink miljøskadelig

Men hvordan kan sink føre til mer antibiotikaresistens?

Sink er antiseptisk og brukes mye i sårsalver, forklarer Philip. Som for eksempel på såre barnerumper.

– Siden sink dreper bakterier, kan det også føre til oppblussing av multiresistente bakterier i sjøen, forklarer han.

Dette er på samme måte som at for mye bruk av antibiotika øker risikoen for resistente bakterier.

Derfor ønsker myndighetene minst mulig utslipp av sink, både fra landbruk, industri og fiskeoppdrett.

Kan få øyelidelsen grå stær av for lite sink

Men dersom laksen ikke får nok sink, kan den få mangelsykdommer. Men hvor lite kan den greie seg med?

Forskere ved Havforskningsinstituttet har undersøkt om det nye regelverket påvirker laksens helse.

De gjorde forsøk for å finne det best mulige sink-nivået i laksefôret, slik at laksen ikke fikk svekket helse.

I ferskvann tar laksen opp halvparten av sink som er tilsatt i fôret. Mens i saltvann er opptaket nede i 25 til 30 prosent.

Laks som fikk for lite sink, hadde mer grå stær. Det kan føre nedsatt og tåkete syn.

Fiskene som fikk 180 mg pr kg – EUs maksimalt tillatte grense – eller mer, fikk mindre grå stær.

Strengere krav svekker laksehelsen

Studien viser at sinknivåene for oppdrettsbransjen ikke bør senkes ytterligere.

– Om tillatt nivå senkes lavere enn 180 mg pr kg, vil det gå på bekostning av laksens helse, sier Philip.

EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, har foreslått ytterligere av nivået, til 150 mg/kg.

Nå jobber forskerne videre med å finne måter som gjør at laksen kan få et bedre opptak av sink.

Philip og hans kolleger gjorde nylig et overraskende funn i så måte.

De fant ut at elektrolyttbalansen har mye å si for hvor godt eller dårlig laksen tar opp sink fra fôret.

Elektrolytter er mineraler som kroppen trenger for å fungere som den skal. Om den har for lite eller for mye av disse mineralene, kan det føre til sykdom og død, ifølge Store norske leksikon.

– Laks som fikk fôr med negativ elektrolytt-balanse tok opp lite sink fra dietten, sier Philip.

Så nå forsker de videre for å finne en miks av fôr som gjør at laksen kan nyttiggjøre seg sink mer effektivt, slik at mindre blir til avfall i sjøen.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanser:

S. S. Yarahmadi mf: Impact of dietary zinc and seawater transfer on zinc status, availability, endogenous loss and osmoregulatory responses in Atlantic salmon smolt fed low fish meal feeds. Aquaculture, 25. februar 2022.

A. J. P. Philip mf: Dietary electrolyte balance of Atlantic salmon (Salmo salar) freshwater feeds: Impact on osmoregulation, mineral metabolism and performance in seawater. Aquaculture, 15. januar 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS