Rovdyr til høyre, venner til venstre

Er farlige rovdyr grunnen til at vi utviklet to hjernehalvdeler? En liten fisk fra Panama bruker ett øye på fiender og det andre på venner - og behandler synsinntrykkene ulikt for å spare tid og reagere raskt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

'Brachyraphis episcopi. (Foto Culum Brown)'
"Brachyraphis episcopi. (Foto Culum Brown)"

De har kanskje ikke hender, men både fugler, krypdyr, amfibier og fisk er høyre- og venstrehendte i kroppsbruken - de foretrekker å bruke en hjernehalvdel framfor den andre for bestemte oppgaver. Nå viser det seg at vi kanskje kan takke rovdyra for at den todelte hjernen dukket opp.

- To datamaskiner

Eksperimenter med den lille guppy-lignende fisken Brachyraphis episcopi tyder nemlig på at et tøft rovdyrmiljø tvinger den til å bli kjappere og mer tosidig i hjernen. Fisken ser etter rovdyr med høyre øye og holder kontakt med fiskekameratene med venstre.

- I fisk blir all informasjon fra det venstre øyet sendt til høyre hjernehalvdel og omvendt. Mer tosidig spesialisering i hjernen blir som å ha to datamaskiner til å behandle informasjonen samtidig, i stedet for en, sier biolog Culum Brown ved University of Edinburgh.

Mindre todelt uten fiender

Hvis dette skjer på grunn av rovdyr, burde fisker som ikke er vant med rovdyr være mindre “todelt” og bruke begge øyne like mye.

Brown og hans team av biologer testet teorien ved å fange flere grupper Brachyraphis episcopi-fisk fra et område med mange rovdyr og fra et rovdyrfritt miljø. Så slapp de fire av fiskene om gangen ut i en fisketank delt med en glassplate. På den andre siden av glasset fikk fiskene i fem minutters intervaller se en tom tank (som kontroll), et grønt plastkryss (et ukjent objekt) og en levende acara-cichlide (en rovfisk). Fiskene ble overvåket med et kamera som viste om fiskene nærmet seg glassplaten med høyre eller venstre side.

'Culum Brown.'
"Culum Brown."

Som ventet var det forskjeller mellom fiskene. De fra rovdyrmiljøet så cichliden som en trussel og svingte mot venstre for å kunne undersøke med det høyre “rovdyrøyet”. De sjekket plastkrysset mest med det venstre øyet, mens den tomme tanken ikke ga noen spesiell øyetendens.

Fisken uten rovdyr-erfaring brukte derimot begge øyne like mye både på cichliden og plastkrysset, uten å dele synsinntrykkene i hjernen.

- Resultatene tyder på at graden av todelt øyebruk varierer mellom grupper fra samme art som har vært utsatt for ulikt press fra miljøet, skriver forskerne i rapporten.

Fortsatt todelt hos mennesker

Trusselen fra rovdyr kan altså ha vært grunnen til at fisker ble presset til å bli mer effektive og utviklet hjernehalvdelene. Men hvorfor overtok senere arter - inkludert mennesker - dette hjernesystemet?

- Hos mennesker går synsinformasjon fra hvert øye til begge hjernehalvdeler. Vi har stereosyn i motsetning til monosynet hos fisker. I utgangspunktet skulle vi ikke ha behov for todelte hjerner, sier Brown.

- Siden vi har beholdt en slik hjerne kan det virke som todeling gir oss store fordeler. De to hjernehalvdelene er en gave fra fortiden.

Men ikke alle er like overbevist. Ifølge damene sliter i hvert fall menn fortsatt med å ha to tanker i hodet samtidig…

Referanse:

C. Brown, C. Gardner and V.A. Braithwaite: Population variation in lateralised eye use in the poeciliid Brachyraphis episcopi

Rapporten på engelsk (PDF-fil)

Powered by Labrador CMS